Powtórzonego Prawa 29:1-29

29  Oto słowa przymierza, które Jehowa kazał Mojżeszowi zawrzeć z synami Izraela w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie.+  I Mojżesz zwołał całego Izraela, i powiedział do nich: „Widzieliście wszystko, co Jehowa uczynił na waszych oczach w ziemi egipskiej faraonowi i wszystkim jego sługom oraz całej jego ziemi,+  wielkie dowody, które widziały twoje oczy,+ te wielkie znaki+ i cuda.+  A jednak Jehowa nie dał wam serca, by poznało, i oczu, by widziały, i uszu, by słyszały — po dziś dzień.+  ‚Gdy czterdzieści lat prowadziłem was po pustkowiu,+ wasze szaty się na was nie zużyły i twój sandał nie zdarł się na twojej stopie.+  Nie jedliście chleba+ i nie piliście wina ani odurzającego napoju, abyście poznali, że ja jestem Jehowa, wasz Bóg’.  W końcu przyszliście na to miejsce, a Sychon, król Cheszbonu,+ i Og,+ król Baszanu, wyszli, by zmierzyć się z nami w bitwie, lecz myśmy ich pokonali.+  Potem wzięliśmy ich ziemię i daliśmy ją jako dziedzictwo Rubenitom i Gadytom oraz połowie plemienia Manassesytów.+  Zachowujcie więc słowa tego przymierza i wprowadzajcie je w czyn, żeby wam się powiodło wszystko, co będziecie czynić.+ 10  „Wy wszyscy stoicie dzisiaj przed Jehową, waszym Bogiem: głowy waszych plemion, wasi starsi i wasi urzędnicy, każdy mąż izraelski,+ 11  wasze maleństwa, wasze żony+ i twój osiadły przybysz,+ który jest w twoim obozie, od zbierającego dla ciebie drewno do czerpiącego dla ciebie wodę,+ 12  abyś wszedł w przymierze+ Jehowy, twego Boga, i jego przysięgę, którą Jehowa, twój Bóg, dzisiaj wobec ciebie składa,+ 13  żeby cię dzisiaj ustanowić swoim ludem+ i żeby mógł się okazać twoim Bogiem,+ tak jak ci obiecał i jak przysiągł twoim praojcom, Abrahamowi,+ Izaakowi+ i Jakubowi.+ 14  „A nie tylko z wami zawieram to przymierze i tę przysięgę,+ 15  lecz z tym, który tu dzisiaj stoi z nami przed Jehową, naszym Bogiem, i z tymi, których tu dzisiaj z nami nie ma+ 16  (sami bowiem wiecie, jak mieszkaliśmy w ziemi egipskiej i jak przechodziliśmy pośród narodów, przez które wyście przechodzili.+ 17  I widzieliście ich obrzydliwości oraz ich gnojowe bożki+ — drewno i kamień, srebro i złoto — które znajdowały się u nich); 18  żeby nie było wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwracałoby się dzisiaj od Jehowy, naszego Boga, by iść i służyć bogom owych narodów;+ żeby nie było wśród was korzenia, którego owocem jest roślina trująca i piołun.+ 19  „A gdy ktoś usłyszy słowa tej przysięgi+ i będzie sobie błogosławił w swym sercu, mówiąc: ‚Osiągnę pokój,+ chociaż będę chodził w uporze swego serca’,+ z zamiarem wytracenia napojonego wraz ze spragnionym, 20  Jehowa nie zechce mu przebaczyć,+ lecz wtedy gniew+ i zapalczywość+ Jehowy będą buchać jak dym przeciw temu mężowi,+ a całe przekleństwo zapisane w tej księdze+ spadnie na niego i Jehowa wymaże jego imię spod niebios. 21  Tak więc Jehowa na pewno go oddzieli+ ku nieszczęściu od wszystkich plemion Izraela, zgodnie z całym przekleństwem wynikającym z przymierza, które jest zapisane w tej księdze prawa. 22  „A przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy powstaną po was, jak również cudzoziemiec, który przyjdzie z dalekiego kraju, na pewno powiedzą — gdy zobaczą plagi owej krainy, a także choroby, którymi Jehowa ją dotknął,+ 23  siarkę i sól,+ i spalenie,+ tak iż cała jej kraina nie będzie obsiewana ani nie będzie porastać, ani nie będzie na niej wschodzić żadna roślinność, jak w wypadku zniszczenia Sodomy i Gomory,+ Admy+ i Ceboim,+ które Jehowa zniszczył w swym gniewie i w swoim srogim zagniewaniu+ 24  istotnie, wszystkie narody na pewno powiedzą: ‚Dlaczego Jehowa tak uczynił tej ziemi?+ Co za przyczyna żaru tego wielkiego gniewu?’ 25  Potem powiedzą: ‚Dlatego, że porzucili przymierze+ Jehowy, Boga swych praojców, które zawarł z nimi, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej.+ 26  I oni poszli, i służyli innym bogom, i kłaniali się im, bogom, których nie znali i których on im nie przydzielił.+ 27  Wtedy Jehowa zapłonął gniewem przeciw owej ziemi, sprowadzając na nią całe przekleństwo zapisane w tej księdze.+ 28  Toteż Jehowa ich wykorzenił z ich ziemi w gniewie+ i złości, i wielkim oburzeniu i rzucił ich do innej ziemi, jak to jest po dziś dzień’.+ 29  „Rzeczy zakryte+ należą do Jehowy, naszego Boga, lecz rzeczy objawione+ należą do nas i do naszych synów po czas niezmierzony, abyśmy wprowadzali w czyn wszystkie słowa tego prawa.+

Przypisy