Powtórzonego Prawa 28:1-68

28  „A jeśli będziesz bezwarunkowo słuchał głosu Jehowy, swego Boga, dbając o wprowadzanie w czyn wszystkich jego przykazań, które ci dzisiaj nakazuję,+ to Jehowa, twój Bóg, wyniesie cię wysoko ponad wszystkie inne narody ziemi.+  I wszystkie te błogosławieństwa spłyną na ciebie, i dosięgną cię,+ gdyż słuchasz głosu Jehowy, twego Boga:  „Błogosławiony będziesz w mieście+ i błogosławiony będziesz w polu.+  „Błogosławiony będzie owoc twego łona+ i owoc twej ziemi, i owoc twego zwierzęcia domowego,+ młode twego bydła i potomstwo twej trzody.+  „Błogosławiony będzie twój kosz+ i twoja dzieża.+  „Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził, i błogosławiony będziesz, gdy będziesz wychodził.+  „Jehowa sprawi, że twoi nieprzyjaciele, którzy powstaną przeciwko tobie, zostaną pokonani na twoich oczach.+ Jedną drogą wyruszą przeciwko tobie, lecz siedmioma drogami będą przed tobą uciekać.+  Jehowa zrządzi, że spocznie błogosławieństwo na twoich spichlerzach+ i na każdym twoim przedsięwzięciu,+ i pobłogosławi cię w ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg.  Jehowa ustanowi cię dla siebie ludem świętym,+ tak jak ci przysiągł,+ ponieważ stale przestrzegasz przykazań+ Jehowy, swego Boga, i chodzisz jego drogami. 10  I wszystkie ludy ziemi zobaczą, że imię Jehowy jest wzywane nad tobą,+ i będą się ciebie lękać.+ 11  „Jehowa sprawi także, iż będziesz opływał w dobrobyt, jeśli chodzi o owoc twego łona+ i owoc twych zwierząt domowych, i owoc twej ziemi,+ na ziemi, co do której Jehowa przysiągł twoim praojcom, że ci ją da.+ 12  Jehowa otworzy przed tobą swój dobry spichrz, niebiosa, by spuścić na twoją ziemię deszcz we właściwej porze+ i by pobłogosławić każdy czyn twojej ręki;+ i będziesz pożyczał wielu narodom, podczas gdy sam nie będziesz się zapożyczał.+ 13  I Jehowa postawi cię przy głowie, a nie przy ogonie; i będziesz wyłącznie na wierzchu,+ a nie znajdziesz się na dole, gdyż jesteś posłuszny przykazaniom+ Jehowy, swego Boga, które ci dzisiaj nakazuję, żebyś ich przestrzegał i wprowadzał je w czyn. 14  I od wszystkich tych słów, które ci dzisiaj nakazuję, nie wolno ci zboczyć na prawo ani na lewo,+ aby chodzić za innymi bogami, by im służyć.+ 15  „A jeśli nie będziesz słuchał głosu Jehowy, swego Boga, tak by zadbać o wprowadzenie w czyn wszystkich tych przykazań i ustaw, które ci dzisiaj nakazuję, to przyjdą na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną:+ 16  „Przeklęty będziesz w mieście+ i przeklęty będziesz w polu.+ 17  „Przeklęty będzie twój kosz+ i twoja dzieża.+ 18  „Przeklęty będzie owoc twego łona+ i owoc twej ziemi,+ młode twego bydła i potomstwo twej trzody.+ 19  „Przeklęty będziesz, gdy będziesz wchodził, i przeklęty będziesz, gdy będziesz wychodził.+ 20  „Jehowa ześle na ciebie przekleństwo,+ zamieszanie+ i naganę+ na każde twoje przedsięwzięcie, którego będziesz próbował dokonać, aż zostaniesz unicestwiony i szybko zginiesz z powodu zła twoich postępków, w których mnie opuściłeś.+ 21  Jehowa sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż on cię wytępi z ziemi, do której idziesz, by wziąć ją w posiadanie.+ 22  Jehowa porazi cię gruźlicą+ i trawiącą gorączką, i zapaleniem, i palącą gorączką, i mieczem,+ i spiekotą,+ i rdzą+ i będą was one ścigać, aż wyginiecie. 23  Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się miedzią, a ziemia, która jest pod tobą — żelazem.+ 24  Jehowa da pył i proch jako deszcz dla twej ziemi. Z niebios będzie na ciebie spadać, aż zostaniesz unicestwiony. 25  Jehowa sprawi, że zostaniesz pokonany na oczach swoich nieprzyjaciół.+ Jedną drogą wyruszysz przeciwko nim, lecz siedmioma drogami będziesz przed nimi uciekał; i staniesz się przedmiotem grozy dla wszystkich królestw ziemi.+ 26  A twój trup będzie żerem dla wszelkiego latającego stworzenia niebios i dla zwierzęcia polnego i nikt nie przyprawi ich o drżenie.+ 27  „Jehowa dotknie cię ropniem egipskim+ i guzkami krwawniczymi, i egzemą, i wykwitem skórnym, z czego nie zdołasz się wyleczyć. 28  Jehowa dotknie cię obłędem+ i utratą wzroku,+ i oszołomieniem serca.+ 29  I staniesz się tym, który po omacku szuka w południe, tak jak ślepy po omacku szuka w ciemności,+ i nie zapewnisz sobie powodzenia na swych drogach; i będziesz tylko tym, którego stale się oszukuje i obrabowuje, i nikt cię nie wybawi.+ 30  Zaręczysz się z kobietą, lecz inny mężczyzna ją zgwałci.+ Zbudujesz dom, lecz w nim nie zamieszkasz.+ Zasadzisz winnicę, lecz nie zaczniesz z niej korzystać.+ 31  Twój byk zarżnięty tam na twoich oczach — lecz nic z niego nie zjesz. Twój osioł zrabowany tam sprzed twego oblicza — lecz nie wróci do ciebie. Twoja owca wydana twoim nieprzyjaciołom — lecz nie będziesz miał wybawcy.+ 32  Twoi synowie i twoje córki wydawani innemu ludowi,+ a twoje oczy patrzą na to i stale za nimi tęsknią — lecz twoje ręce będą pozbawione mocy.+ 33  Plon twej ziemi i cały owoc twej pracy będzie jedzony przez lud, którego nie znasz;+ i będziesz tym, którego stale się tylko oszukuje i miażdży.+ 34  I oszalejesz na widok tego, co zobaczysz swymi oczami.+ 35  „Jehowa dotknie cię złośliwym ropniem na kolanach i nogach, z którego nie zdołasz się wyleczyć, od spodu twej stopy aż po czubek twej głowy.+ 36  Jehowa zaprowadzi ciebie+ oraz twego króla,+ którego ustanowisz nad sobą, do narodu, którego nie znasz — ani ty, ani twoi praojcowie; i tam będziesz musiał służyć innym bogom, z drewna i z kamienia.+ 37  I staniesz się dziwowiskiem,+ przysłowiem+ i urągowiskiem pośród wszystkich ludów, do których Jehowa cię zaprowadzi. 38  „Wyniesiesz w pole dużo nasienia, lecz mało zbierzesz,+ gdyż szarańcza je pochłonie.+ 39  Będziesz sadził i uprawiał winnice, lecz nie będziesz pił wina i nic nie zbierzesz,+ gdyż pożre to robak.+ 40  Będziesz miał drzewa oliwne na całym swoim terytorium, lecz nie będziesz się nacierał oliwą, gdyż twoje oliwki opadną.+ 41  Wydasz na świat synów i córki, lecz nie będą należeć do ciebie, gdyż pójdą do niewoli.+ 42  Wszystkie twoje drzewa i plon twej ziemi zostaną wzięte w posiadanie przez brzęczące owady. 43  Osiadły przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się coraz wyżej wznosił nad ciebie, podczas gdy ty będziesz się coraz bardziej zniżał.+ 44  On będzie ci pożyczał, ty zaś nie będziesz mu pożyczał.+ On stanie się głową, ty zaś staniesz się ogonem.+ 45  „I wszystkie te przekleństwa+ spadną na ciebie, i będą cię ścigać, i cię dosięgną, aż zostaniesz unicestwiony,+ gdyż nie słuchałeś głosu Jehowy, swego Boga, i nie przestrzegałeś jego przykazań oraz jego ustaw, które ci nakazał.+ 46  I będą pozostawać na tobie i twoim potomstwie jako znak i prorocza zapowiedź po czas niezmierzony,+ 47  dlatego że nie służyłeś Jehowie, swemu Bogu, z weselem i radością+ serca za obfitość wszystkiego.+ 48  I będziesz musiał służyć swym nieprzyjaciołom,+ których przeciwko tobie wyśle Jehowa, w głodzie+ i pragnieniu, i nagości, i braku wszystkiego; i włoży ci na kark żelazne jarzmo, aż cię unicestwi.+ 49  „Jehowa wzbudzi przeciwko tobie naród z daleka,+ z krańca ziemi, tak jak spada orzeł+ — naród, którego języka nie będziesz rozumiał,+ 50  naród o srogim obliczu,+ który nie będzie miał względu na osobę sędziwą ani nie okaże łaski osobie młodej.+ 51  I zjedzą owoc twoich zwierząt domowych i plon twej ziemi, aż zostaniesz unicestwiony,+ i nie pozostawią dla ciebie żadnego zboża, młodego wina ani oliwy, żadnej młodej sztuki z twego bydła ani potomstwa twej trzody, aż cię zgładzą.+ 52  I będą cię oblegać we wszystkich twoich bramach, aż twoje wysokie i warowne mury, w których pokładasz ufność, upadną w całej twojej ziemi, istotnie, będą cię oblegać we wszystkich twoich bramach w całej twej ziemi, którą ci dał Jehowa, twój Bóg.+ 53  Wtedy będziesz jadł owoc swego łona, ciało swoich synów i swoich córek,+ danych ci przez Jehowę, twego Boga — z powodu oblężenia i ucisku, którym twój nieprzyjaciel cię osaczy. 54  „A oko+ bardzo delikatnego i wypieszczonego mężczyzny pośród ciebie będzie źle patrzeć na jego brata i na jego umiłowaną żonę, i na resztę jego synów, których pozostawił, 55  aby nie dać żadnemu z nich czegoś z ciała swych synów, które będzie jadł, gdyż nic mu nie pozostanie z powodu oblężenia i ucisku, którym twój nieprzyjaciel cię osaczy we wszystkich twoich bramach.+ 56  A oko delikatnej i wypieszczonej kobiety pośród ciebie, która nigdy nie próbowała postawić spodu swej stopy na ziemi ze względu na swą wykwintność i delikatność,+ będzie źle patrzeć na jej umiłowanego męża i jej syna, i jej córkę, 57  nawet na jej popłód, który wyjdzie spomiędzy jej nóg, i na synów, których urodzi,+ gdyż po kryjomu będzie ich jeść wskutek braku wszystkiego z powodu oblężenia i ucisku, którym twój nieprzyjaciel osaczy cię w twoich bramach.+ 58  „Jeśli nie będziesz dbał o to, by wprowadzać w czyn wszystkie słowa tego prawa, które są zapisane w tej księdze,+ aby się bać tego chwalebnego+ i napawającego lękiem+ imienia — Jehowy,+ twego Boga, 59  to Jehowa też sprawi, że twoje plagi i plagi twego potomstwa będą plagami szczególnie dotkliwymi, wielkimi i długotrwałymi+ oraz chorobami złośliwymi i długotrwałymi.+ 60  I z powrotem sprowadzi na ciebie wszystkie choroby egipskie, których się zląkłeś, i przylgną do ciebie.+ 61  Także każdą chorobę i każdą plagę, które nie są zapisane w księdze tego prawa, Jehowa będzie sprowadzał na ciebie, aż zostaniesz unicestwiony. 62  I zostaniecie bardzo nieliczni,+ chociaż staliście się jak gwiazdy niebios, tak liczni,+ gdyż nie słuchałeś głosu Jehowy, swego Boga. 63  „I jak Jehowa wielce się radował nad wami, wyświadczając wam dobro i pomnażając was,+ tak Jehowa będzie się wielce radował nad wami, niszcząc was i unicestwiając;+ zostaniecie po prostu wyrwani z ziemi, do której idziecie, by wziąć ją w posiadanie.+ 64  „I Jehowa rozproszy cię pośród wszystkich ludów od jednego krańca ziemi po drugi kraniec ziemi,+ i tam będziesz musiał służyć innym bogom, których nie znałeś — ani ty, ani twoi praojcowie — drewnu i kamieniowi.+ 65  A między tymi narodami nie zaznasz spokoju+ ani nie będzie miejsca odpoczynku dla spodu twej stopy; i Jehowa da ci tam drżące serce+ i przygaśnięcie oczu+ oraz rozpacz duszy. 66  I życie twoje będzie narażone na największe niebezpieczeństwo, i będziesz się bał w nocy i za dnia, i nie będziesz pewny swego życia.+ 67  Z rana będziesz mówił: ‚Żeby to już był wieczór!’, a wieczorem będziesz mówił: ‚Żeby to już było rano!’, z powodu strachu, którym się przestraszysz w swym sercu, i z powodu widoku, jaki zobaczysz swymi oczami.+ 68  I Jehowa z powrotem zabierze cię do Egiptu statkami, drogą, o której ci powiedziałem: ‚Nigdy więcej jej nie zobaczysz’,+ i tam będziecie się sprzedawać swoim nieprzyjaciołom jako niewolnicy i służące,+ ale nie będzie nabywcy”.

Przypisy