Powtórzonego Prawa 27:1-26

27  I Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał jeszcze ludowi, mówiąc: „Należy przestrzegać każdego przykazania, które wam dzisiaj nakazuję.+  A w dniu, gdy się przeprawicie przez Jordan+ do ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg, postawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem.  I wypiszesz na nich wszystkie słowa tego prawa,+ gdy się przeprawisz,+ żeby wejść do ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, zgodnie z tym, co ci powiedział Jehowa, Bóg twoich praojców.+  A gdy się przeprawicie przez Jordan, macie postawić te kamienie, jak to wam dzisiaj nakazuję, na górze Ebal,+ i pobielisz je wapnem.+  Tam zbudujesz też ołtarz dla Jehowy, swego Boga, ołtarz z kamieni. Nie wolno ci przyłożyć do nich żelaznego narzędzia.+  Ołtarz dla Jehowy, swego Boga, masz zbudować z całych kamieni i będziesz na nim składał całopalenia dla Jehowy, swojego Boga.+  I będziesz składał ofiary współuczestnictwa+ i tam je jadł,+ i będziesz się radował przed Jehową, swoim Bogiem.+  I wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego prawa,+ tak by były naprawdę wyraźne”.+  Potem Mojżesz i kapłani, Lewici, rzekli do całego Izraela, mówiąc: „Milcz i słuchaj, Izraelu. W tym dniu stałeś się ludem Jehowy, swego Boga.+ 10  I będziesz słuchał głosu Jehowy, swego Boga, i wprowadzał w czyn jego przykazania+ oraz jego przepisy,+ które ci dzisiaj nakazuję”. 11  I w owym dniu Mojżesz nakazał jeszcze ludowi, mówiąc: 12  „Oto ci, którzy staną, by błogosławić lud na górze Garizim,+ gdy się przeprawicie przez Jordan: Symeon i Lewi, i Juda, i Issachar, i Józef, i Beniamin. 13  A oto ci, którzy staną, by przeklinać+ na górze Ebal:+ Ruben, Gad i Aszer, i Zebulon, Dan i Naftali. 14  A Lewici będą odpowiadać i mówić donośnym głosem do każdego męża izraelskiego:+ 15  „‚Przeklęty mąż, który wykonuje rzeźbiony wizerunek+ lub lany posąg+ — obrzydliwość dla Jehowy,+ wytwór ręki obrabiającego drewno i metale+ — i który go umieszcza w ukryciu’. (A cały lud odpowie, mówiąc: ‚Amen!’)+ 16  „‚Przeklęty ten, kto pogardza swym ojcem lub swą matką’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 17  „‚Przeklęty ten, kto przesuwa znak graniczny swego bliźniego’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 18  „‚Przeklęty ten, kto sprawia, że ślepy błądzi na drodze’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 19  „‚Przeklęty ten, kto wypacza+ sąd+ nad osiadłym przybyszem,+ chłopcem nie mającym ojca i wdową’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 20  „‚Przeklęty ten, kto się kładzie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę szaty swego ojca’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 21  „‚Przeklęty ten, kto się kładzie z jakimkolwiek zwierzęciem’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 22  „‚Przeklęty ten, kto się kładzie ze swą siostrą, córką swego ojca lub córką swej matki’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 23  „Przeklęty ten, kto się kładzie ze swoją teściową’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 24  „‚Przeklęty ten, kto z ukrycia zadaje śmiertelny cios swemu bliźniemu’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 25  „‚Przeklęty ten, kto przyjmuje łapówkę, by zadać śmiertelny cios jakiejś duszy, gdy jest to krew niewinna’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’) 26  „‚Przeklęty ten, kto nie wprowadzi w czyn słów tego prawa przez spełnianie ich’.+ (A cały lud powie: ‚Amen!’)

Przypisy