Powtórzonego Prawa 26:1-19

26  „A gdy w końcu wejdziesz do ziemi, którą Jehowa, twój Bóg, daje ci jako dziedzictwo, i weźmiesz ją w posiadanie, i w niej zamieszkasz,+  wtedy weźmiesz też nieco z pierwocin+ całego plonu roli, jaki przyniesiesz ze swojej ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg, i włożysz to do kosza, i udasz się na miejsce, które wybierze Jehowa, twój Bóg, by tam przebywało jego imię.+  I przyjdziesz do kapłana,+ który będzie urzędował w owych dniach, i mu powiesz: ‚Oznajmiam dzisiaj Jehowie, twemu Bogu, że wszedłem do ziemi, co do której Jehowa przysiągł naszym praojcom, że nam ją da’.+  „I kapłan weźmie kosz z twojej ręki, i położy go przed ołtarzem Jehowy, twego Boga.  A ty się odezwiesz i powiesz przed obliczem Jehowy, swego Boga: ‚Mój ojciec był ginącym Syryjczykiem;+ i zstąpił do Egiptu,+ i przebywał tam jako przybysz, a było z nim niewielu;+ lecz stał się tam narodem wielkim, potężnym i licznym.+  A Egipcjanie zaczęli nas źle traktować i dręczyć, i nakładać na nas ciężką niewolę.+  I poczęliśmy wołać do Jehowy, Boga naszych praojców,+ a Jehowa usłyszał nasz głos+ i spojrzał na nasze uciśnienie i naszą niedolę, i nasze uciemiężenie.+  W końcu Jehowa wyprowadził nas z Egiptu silną ręką+ i wyciągniętym ramieniem,+ i z wielką grozą+ oraz ze znakami i cudami.+  Potem przyprowadził nas na to miejsce i dał nam tę ziemię, ziemię mlekiem i miodem płynącą.+ 10  I oto przyniosłem pierwociny plonu ziemi, którą mi dał Jehowa’.+ „Złożysz to więc przed Jehową, swoim Bogiem, i pokłonisz się przed Jehową, swoim Bogiem.+ 11  I będziesz się radował+ z całego dobra, które Jehowa, twój Bóg, dał tobie i twoim domownikom — ty i Lewita oraz osiadły przybysz, który jest pośród ciebie.+ 12  „Gdy zakończysz składanie całej dziesięciny+ ze swego zbioru w trzecim roku,+ roku dziesięciny, daj ją też Lewicie, osiadłemu przybyszowi, chłopcu nie mającemu ojca oraz wdowie i będą ją jeść w twoich bramach, i się nasycą.+ 13  I powiesz przed obliczem Jehowy, swego Boga: ‚Usunąłem z domu to, co święte, i dałem to Lewicie i osiadłemu przybyszowi, chłopcu nie mającemu ojca oraz wdowie,+ zgodnie z całym twoim przykazaniem, które mi nakazałeś. Twoich przykazań nie przekroczyłem ani nie zapomniałem.+ 14  Nie jadłem z niej podczas mojej żałoby ani niczego z niej nie usunąłem, gdy byłem nieczysty, ani nic z niej nie dałem umarłemu. Słuchałem głosu Jehowy, swego Boga. Postępowałem zgodnie ze wszystkim, co mi nakazałeś. 15  Racz spojrzeć w dół ze swego świętego mieszkania,+ z niebios, i pobłogosław swój lud, Izraela,+ oraz ziemię, którą nam dałeś, jak to przysiągłeś naszym praojcom,+ ziemię mlekiem i miodem płynącą’.+ 16  „Dzisiaj Jehowa, twój Bóg, nakazuje ci wprowadzać w czyn te przepisy oraz sądownicze rozstrzygnięcia;+ i będziesz ich przestrzegał oraz wprowadzał je w czyn z całego swego serca+ i z całej swej duszy.+ 17  Pobudziłeś Jehowę, aby dzisiaj powiedział, że będzie twoim Bogiem, gdy będziesz chodził jego drogami i przestrzegał jego przepisów+ i jego przykazań+ oraz jego sądowniczych rozstrzygnięć,+ i słuchał jego głosu.+ 18  Jehowa zaś pobudził cię, abyś dzisiaj powiedział, że będziesz jego ludem, szczególną własnością,+ tak jak ci obiecał,+ i że będziesz przestrzegał wszystkich jego przykazań, 19  i że wyniesie cię wysoko ponad wszystkie inne narody, które uczynił,+ dla chwały i dobrej opinii oraz piękna, gdy się okażesz ludem świętym dla Jehowy, swego Boga+ — tak jak obiecał”.

Przypisy