Powtórzonego Prawa 20:1-20

20  „Jeżeli będziesz wyruszał do bitwy przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz konie oraz rydwany wojenne,+ lud liczniejszy od ciebie, nie lękaj się ich, bo z tobą jest Jehowa,+ twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.+  A gdy przystąpicie do bitwy, kapłan podejdzie i przemówi do ludu.+  I powie do nich: ‚Słuchaj, Izraelu, dzisiaj przystępujecie do bitwy przeciw waszym nieprzyjaciołom. Niech wasze serca nie będą bojaźliwe.+ Nie lękajcie się i nie uciekajcie w popłochu ani nie drżyjcie z ich powodu,+  bo Jehowa, wasz Bóg, idzie z wami, by za was walczyć z waszymi nieprzyjaciółmi, żeby was wybawić’.+  „Również urzędnicy+ powiedzą do ludu, mówiąc: ‚Kto zbudował nowy dom, a nie oddał go do użytku? Niech idzie i wróci do swego domu, żeby czasem nie poniósł śmierci w bitwie, a inny mężczyzna oddałby go do użytku.+  I kto zasadził winnicę, a nie zaczął z niej korzystać? Niech idzie i wróci do swego domu, żeby czasem nie poniósł śmierci w bitwie, a inny mąż zacząłby z niej korzystać.+  I kto zaręczył się z kobietą, a jej nie pojął? Niech idzie i wróci do swego domu,+ żeby czasem nie poniósł śmierci w bitwie, a ją wziąłby inny mężczyzna’.  I urzędnicy przemówią jeszcze do ludu, i powiedzą: ‚Kto się boi i ma lękliwe serce?+ Niech idzie i wróci do swego domu, by nie sprawił, że serca jego braci stopnieją jak jego serce’.+  A gdy urzędnicy przestaną mówić do ludu, wyznaczą dowódców wojsk na czele ludu. 10  „Jeżeli podejdziesz do jakiegoś miasta, by z nim walczyć, ogłosisz mu też warunki pokoju.+ 11  I jeśli ono da ci odpowiedź pokojową, i stanie przed tobą otworem, to cały lud znajdujący się w nim ma wykonywać dla ciebie pracę przymusową i mają ci służyć.+ 12  Lecz jeśli nie zawrze z tobą pokoju+ i wyda ci wojnę, i będziesz musiał je oblegać, 13  to Jehowa, twój Bóg, wyda je w twoją rękę, a każdego mężczyznę, który się w nim znajduje, uderzysz ostrzem miecza.+ 14  Tylko kobiety i małe dzieci,+ i zwierzęta domowe+ oraz wszystko, co akurat znajduje się w mieście — cały jego łup zagarniesz dla siebie;+ i będziesz jadł z łupu zdobytego na twych nieprzyjaciołach, których ci wydał Jehowa, twój Bóg.+ 15  „Tak uczynisz wszystkim miastom bardzo odległym od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. 16  Tylko z miast tych ludów, które Jehowa, twój Bóg, daje ci jako dziedzictwo, nie wolno ci zachować przy życiu niczego, co oddycha,+ 17  gdyż bezwarunkowo masz ich przeznaczyć na zagładę — Hetytów i Amorytów, Kananejczyków i Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów,+ tak jak ci nakazał Jehowa, twój Bóg — 18  żeby was nie uczyli czynić według wszystkich swych obrzydliwości, które czynią swym bogom, i grzeszylibyście przeciw Jehowie, swemu Bogu.+ 19  „Jeśli przez wiele dni będziesz oblegał jakieś miasto, walcząc z nim, by je zdobyć, nie wolno ci niszczyć jego drzew przez podnoszenie na nie siekiery; masz bowiem z nich jeść i nie wolno ci ich ścinać,+ bo czyż drzewo polne jest człowiekiem, abyś miał je oblegać? 20  Tylko drzewo, o którym wiesz, że nie jest drzewem zapewniającym pokarm — takie masz zniszczyć i ściąć, i zbuduj umocnienia oblężnicze+ przeciwko miastu, które toczy z tobą wojnę, aż upadnie.

Przypisy