Powtórzonego Prawa 19:1-21

19  „Gdy Jehowa, twój Bóg, wytraci narody,+ których ziemię daje ci Jehowa, twój Bóg, i wywłaszczysz je oraz zamieszkasz w ich miastach i w ich domach,+  wtedy wydzielisz sobie trzy miasta pośrodku swej ziemi, którą Jehowa, twój Bóg, ci daje, byś wziął ją w posiadanie.+  Przygotujesz sobie drogę i podzielisz teren swej ziemi, którą Jehowa, twój Bóg, dał ci jako posiadłość, na trzy części, po to, by mógł tam uciec każdy zabójca.+  „A oto, w jakim wypadku zabójca, który tam ucieknie, pozostanie przy życiu: gdy uderzy swego bliźniego nieumyślnie, a nie żywił do niego przedtem nienawiści;+  lub gdy pójdzie ze swym bliźnim do lasu zbierać drewno i zamachnie się ręką, by siekierą ściąć drzewo, a ześliźnie się żelazo z drewnianego toporzyska+ i uderzy jego bliźniego, i ten umrze, wówczas powinien uciec do jednego z tych miast i pozostanie przy życiu.+  W przeciwnym razie mściciel+ krwi, którego serce się rozpaliło, mógłby pobiec za zabójcą i go doścignąć, gdyż droga jest daleka; i mógłby zadać śmiertelny cios jego duszy, chociaż na takim nie ciąży wyrok śmierci,+ gdyż przedtem nie żywił do tamtego nienawiści.  Dlatego nakazuję ci, mówiąc: ‚Wydzielisz sobie trzy miasta’.+  „A jeśli Jehowa, twój Bóg, rozszerzy twoje terytorium zgodnie z tym, co przysiągł twoim praojcom,+ i da ci całą ziemię, którą obiecał dać twoim praojcom,+  ponieważ będziesz przestrzegał całego tego przykazania, które ci dzisiaj nakazuję, i wprowadzał je w czyn — by miłować Jehowę, swego Boga, i zawsze chodzić jego drogami+ — to do tych trzech miast dodasz sobie trzy inne,+ 10  żeby żadna niewinna krew+ nie została przelana pośrodku twej ziemi, którą Jehowa, twój Bóg, daje ci jako dziedzictwo, i żeby nie ciążyła na tobie wina krwi.+ 11  „Ale gdyby jakiś mężczyzna nienawidził+ swego bliźniego i na niego czyhał, i powstał przeciw niemu, i zadał jego duszy śmiertelny cios, i ten by umarł,+ a ów mężczyzna uciekłby do jednego z tych miast, 12  to starsi z jego miasta, posławszy, zabiorą go stamtąd i wydadzą go w rękę mściciela krwi, i będzie musiał umrzeć.+ 13  Twoje oko nie użali się nad nim+ i usuniesz z Izraela winę za przelanie niewinnej krwi,+ aby ci się dobrze wiodło. 14  „Nie wolno ci przesuwać znaków granicznych swego bliźniego,+ gdy przodkowie wyznaczą już granice w twoim dziedzictwie, które odziedziczysz w ziemi, którą daje ci Jehowa, twój Bóg, byś ją wziął w posiadanie. 15  „Nie może jeden świadek wystąpić przeciwko człowiekowi w związku z jakimś przewinieniem lub jakimś grzechem,+ w wypadku jakiegoś grzechu, który ten popełnił. Sprawa ta ma zostać potwierdzona ustami dwóch świadków lub ustami trzech świadków.+ 16  Jeżeli świadek knujący zło wystąpi przeciwko jakiemuś człowiekowi, by podnieść przeciw niemu zarzut o bunt,+ 17  to obaj wiodący spór staną przed obliczem Jehowy, przed kapłanami i sędziami, którzy będą urzędować w owych dniach.+ 18  A sędziowie dokładnie zbadają+ i jeśli świadek jest świadkiem fałszywym i podniósł fałszywy zarzut przeciw swemu bratu, 19  to uczynicie mu tak, jak on knuł, by uczynić swemu bratu,+ i usuniesz spośród siebie zło.+ 20  A pozostali usłyszą to i będą się bać, i już nigdy nie dopuszczą się pośród ciebie żadnego takiego zła.+ 21  I twoje oko nie ma się użalić:+ dusza będzie za duszę, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.+

Przypisy