Powtórzonego Prawa 15:1-23

15  „Po upływie każdego siódmego roku masz dokonać uwolnienia.  A oto sposób uwolnienia:+ każdy wierzyciel uwolni bliźniego od długu, który mu pozwolił zaciągnąć. Od swego bliźniego ani od swego brata nie będzie się domagał spłaty,+ gdyż będzie obwołane uwolnienie ze względu na Jehowę.+  Od cudzoziemca+ możesz się domagać spłaty; ale cokolwiek twojego byłoby u twego brata, niech twoja ręka to uwolni.  Jednakże nikt u ciebie nie powinien zubożeć, gdyż Jehowa niewątpliwie będzie ci błogosławił+ w ziemi, którą Jehowa, twój Bóg, daje ci jako dziedzictwo, byś wziął ją w posiadanie,+  tylko jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Jehowy, swego Boga, by dbać o wprowadzenie w czyn całego tego przykazania, które ci dzisiaj nakazuję.+  Bo Jehowa, twój Bóg, będzie ci błogosławił, tak jak ci obiecał, i będziesz pożyczał+ pod zastaw wielu narodom, podczas gdy sam nie będziesz się zapożyczał; i będziesz panował nad wieloma narodami, podczas gdy one nie będą nad tobą panować.+  „Gdyby któryś z twoich braci zubożał u ciebie w jednym z twoich miast, w twej ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg, nie wolno ci zatwardzić swego serca ani zamykać ręki przed swym ubogim bratem.+  Masz bowiem szczodrze otworzyć przed nim swą rękę+ i pożyczyć mu pod zastaw tyle, ile potrzebuje — tego, czego mu brakuje.  Uważaj, żeby w twym sercu nie powstało nikczemne słowo,+ mówiące: ‚Przybliżył się siódmy rok, rok uwolnienia’,+ i żeby twoje oko nie stało się skąpe dla twego ubogiego brata,+ tak iż nic byś mu nie dał, a on musiałby wołać do Jehowy przeciwko tobie,+ i byłoby to grzechem z twojej strony.+ 10  Masz mu bezwarunkowo dać,+ a twe serce nie ma być skąpe w dawaniu mu, gdyż za to Jehowa, twój Bóg, będzie ci błogosławił w każdym twoim czynie i w każdym twoim przedsięwzięciu.+ 11  Ubogiego bowiem nigdy nie zabraknie w tej ziemi.+ Dlatego ci nakazuję, mówiąc: ‚Masz szczodrze otworzyć rękę przed swym uciśnionym i ubogim bratem w twej ziemi’.+ 12  „Gdyby ci został sprzedany twój brat, Hebrajczyk lub Hebrajka,+ i służył ci sześć lat, to w siódmym roku odeślesz go od siebie jako człowieka wolnego.+ 13  A gdybyś odsyłał go od siebie jako człowieka wolnego, nie wolno ci go odesłać z pustymi rękami.+ 14  Zaopatrzysz go w coś ze swej trzody i ze swego klepiska, i ze swej tłoczni oliwnej i winnej. Dasz mu stosownie do tego, jak ci pobłogosławił Jehowa, twój Bóg.+ 15  I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a Jehowa, twój Bóg, cię wykupił.+ Dlatego ci to dzisiaj nakazuję. 16  „A jeśli on ci powie: ‚Nie odejdę od ciebie!’, gdyż miłuje ciebie i twoich domowników, ponieważ mu się u ciebie dobrze wiodło,+ 17  to weźmiesz szydło i przebijesz nim jego ucho, przyłożywszy je do drzwi, i będzie twoim niewolnikiem po czas niezmierzony.+ Tak samo postąpisz też ze swoją niewolnicą. 18  Nie powinno to być czymś przykrym w twoich oczach, gdy go odsyłasz od siebie jako człowieka wolnego;+ wszak sześć lat służył ci za podwójną wartość najemnika,+ a Jehowa, twój Bóg, błogosławił ci we wszystkim, co czyniłeś.+ 19  „Każdego pierworodnego samca, który się urodzi w twym stadzie i w twej trzodzie, uświęcisz dla Jehowy, swego Boga.+ Nie wolno ci wykonywać żadnej pracy pierworodnym twego byka ani strzyc pierworodnego z twej trzody.+ 20  Rok w rok będziesz je jadł, ty i twoi domownicy, przed obliczem Jehowy, swego Boga, w miejscu, które wybierze Jehowa.+ 21  A gdyby miał jakąś wadę — był kulawy lub ślepy — jakąkolwiek odrażającą wadę, nie wolno ci ofiarować go Jehowie, swemu Bogu.+ 22  Będziesz go jadł w swych bramach, nieczysty wraz z czystym,+ jak gazelę i jak jelenia.+ 23  Tylko jego krwi nie wolno ci jeść.+ Masz ją wylać na ziemię jak wodę.+

Przypisy