Powtórzonego Prawa 12:1-32

12  „Oto przepisy+ i sądownicze rozstrzygnięcia,+ jakie macie starannie wprowadzać w czyn+ w ziemi, którą Jehowa, Bóg twoich praojców, pozwoli ci wziąć w posiadanie — przez wszystkie dni waszego życia na ziemi.+  Macie bezwarunkowo zniszczyć+ wszystkie miejsca, gdzie narody, które wywłaszczacie, służyły swym bogom — na wysokich górach i wzgórzach oraz pod każdym bujnym drzewem.+  I zburzycie ich ołtarze,+ i porozbijacie ich święte słupy,+ a ich święte pale+ macie spalić ogniem i pościnać ryte wizerunki+ ich bogów, i wytępicie ich imiona z tego miejsca.+  „Nie wolno wam tak postąpić wobec Jehowy, waszego Boga,+  ale będziecie szukać miejsca, które Jehowa, wasz Bóg, wybierze ze wszystkich waszych plemion, by tam umieścić swe imię, żeby przebywało; i tam będziecie przychodzić.+  I tam będziecie przynosić swoje całopalenia+ i swe ofiary, i swe dziesięciny,+ i daninę ze swej ręki,+ i swe ślubowane dary ofiarne,+ i swe dobrowolne dary ofiarne,+ i pierworodne ze swego stada i ze swej trzody.+  I tam będziecie jeść przed obliczem Jehowy, swego Boga,+ i radować się każdym swym przedsięwzięciem,+ wy i wasi domownicy, gdyż Jehowa, twój Bóg, ci pobłogosławił.  „Nie wolno wam czynić według wszystkiego tego, co tu dzisiaj czynimy, każdy to, co jest słuszne w jego oczach,+  gdyż jeszcze nie weszliście do miejsca odpoczynku+ oraz do dziedzictwa, które ci daje Jehowa, twój Bóg. 10  I macie się przeprawić przez Jordan,+ i mieszkać w ziemi, którą Jehowa, wasz Bóg, daje wam w posiadanie,+ i zapewni wam spokój od wszystkich waszych okolicznych nieprzyjaciół, i będziecie mieszkać bezpiecznie.+ 11  A na miejsce,+ które wybierze Jehowa, wasz Bóg, by tam przebywało jego imię, będziecie przynosić wszystko, co wam nakazuję: wasze całopalenia+ i wasze ofiary, wasze dziesięciny+ i daninę+ waszej ręki, i wszystko, co wyborne z waszych ślubowanych+ darów ofiarnych, które będziecie ślubować Jehowie. 12  I macie się radować przed obliczem Jehowy, swego Boga,+ wy i wasi synowie, i wasze córki, i wasi niewolnicy, i wasze niewolnice oraz Lewita, który jest w waszych bramach, gdyż on nie ma udziału ani dziedzictwa z wami.+ 13  Uważaj, żebyś nie ofiarował swych całopaleń w jakimś innym miejscu, które zobaczysz.+ 14  Lecz w miejscu, które Jehowa wybierze w jednym z twoich plemion, tam masz ofiarować swoje całopalenia i tam masz czynić wszystko, co ci nakazuję.+ 15  „Ilekroć twoja dusza gorąco zapragnie, możesz zarzynać;+ i jedz mięso stosownie do błogosławieństwa Jehowy, twego Boga, którego ci udzielił, we wszystkich twoich bramach. Może je jeść i nieczysty,+ i czysty, podobnie jak gazelę i jelenia.+ 16  Tylko krwi nie wolno wam jeść.+ Masz ją wylać na ziemię jak wodę.+ 17  Nie będzie ci wolno jeść w twoich bramach dziesięciny z twego zboża+ ani z twego młodego wina, ani z twej oliwy, ani pierworodnych z twego stada oraz z twej trzody,+ ani żadnego z twoich ślubowanych darów ofiarnych, które będziesz ślubował, ani twoich dobrowolnych darów ofiarnych,+ ani daniny twej ręki.+ 18  Lecz będziesz to jadł przed obliczem Jehowy, swego Boga, w miejscu, które Jehowa, twój Bóg, wybierze,+ ty i twój syn, i twoja córka, i twój niewolnik, i twoja niewolnica, i Lewita, który jest w twoich bramach; i będziesz się radował+ przed obliczem Jehowy, swego Boga, każdym swoim przedsięwzięciem. 19  Uważaj, żebyś nie zaniedbywał Lewity+ przez wszystkie swoje dni na swej ziemi. 20  „Gdy Jehowa, twój Bóg, rozszerzy twoje terytorium,+ tak jak ci obiecał,+ i ty powiesz: ‚Niechże sobie zjem mięsa’, gdyż twoja dusza gorąco zapragnie jeść mięso, to ilekroć dusza twoja gorąco tego zapragnie, możesz jeść mięso.+ 21  Jeżeli miejsce, które Jehowa, twój Bóg, wybierze, by tam umieścić swe imię,+ będzie daleko od ciebie, to zarżniesz coś ze swego stada lub coś ze swej trzody, które ci dał Jehowa, tak jak ci nakazałem, i będziesz jadł w swoich bramach, ilekroć gorąco tego zapragnie twoja dusza.+ 22  Będziesz to jadł tylko tak, jak się je gazelę i jelenia:+ mogą to jeść razem nieczysty+ i czysty. 23  Tylko bądź stanowczo zdecydowany nie jeść krwi,+ gdyż krew jest duszą+ i nie wolno ci jeść duszy wraz z mięsem. 24  Nie wolno ci jej jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę.+ 25  Nie wolno ci jej jeść, żeby się dobrze wiodło tobie+ oraz twojemu synowi po tobie, będziesz bowiem czynił to, co słuszne w oczach Jehowy.+ 26  Tylko swe święte rzeczy,+ które staną się twoją własnością, i swe ślubowane dary ofiarne+ masz nieść i przyjdź na miejsce, które Jehowa wybierze.+ 27  I złóż swoje całopalenia,+ mięso i krew,+ na ołtarzu Jehowy, swego Boga; a krew twoich ofiar ma być wylana przed ołtarz Jehowy,+ twego Boga, ale mięso możesz jeść. 28  „Uważaj i bądź posłuszny wszystkim tym słowom, które ci nakazuję,+ żeby się dobrze wiodło tobie+ oraz twojemu synowi po tobie po czas niezmierzony, będziesz bowiem czynił to, co dobre i słuszne w oczach Jehowy, twego Boga.+ 29  „Gdy Jehowa, twój Bóg, wytraci przed tobą narody, do których się udajesz, by je wywłaszczyć,+ to je wywłaszczysz i będziesz mieszkał w ich ziemi.+ 30  Uważaj, żebyś po nich nie wpadł w sidło,+ gdy już zostaną unicestwione przed tobą, i żebyś nie pytał o ich bogów, mówiąc: ‚Jak te narody służyły swym bogom? Ja też tak uczynię’. 31  Nie wolno ci tak czynić Jehowie, swemu Bogu,+ gdyż one czyniły swoim bogom wszystko, co obrzydliwe dla Jehowy i czego on nienawidzi, bo nawet swoich synów i córki palą w ogniu dla swych bogów.+ 32  Każde słowo, które wam nakazuję, macie pilnie wprowadzić w czyn.+ Nie wolno wam do niego nic dodać ani z niego nic ująć.+

Przypisy