Kapłańska 27:1-34

27  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Przemów do synów Izraela i powiedz im: ‚Jeśli ktoś składa szczególny ślub,+ ofiarując Jehowie dusze według wartości szacunkowej,  ma to być szacunkowa wartość mężczyzny w wieku od dwudziestu lat do sześćdziesięciu lat; ta wartość szacunkowa ma wynosić pięćdziesiąt sykli srebra według sykla świętego miejsca.  Lecz jeśli jest to kobieta, wartość szacunkowa ma wynosić trzydzieści sykli.  Jeśli zaś chodzi o wiek od pięciu lat do dwudziestu lat, szacunkowa wartość osoby płci męskiej ma wynosić dwadzieścia sykli, a osoby płci żeńskiej dziesięć sykli.  A jeśli chodzi o wiek od miesiąca do pięciu lat, szacunkowa wartość osoby płci męskiej ma wynosić pięć+ sykli srebra, a szacunkowa wartość osoby płci żeńskiej ma wynosić trzy sykle srebra.  „‚Jeśli zaś chodzi o wiek od sześćdziesięciu lat wzwyż, to w wypadku mężczyzny wartość szacunkowa ma wynosić piętnaście sykli, a kobiety — dziesięć sykli.  Lecz jeśli jest za biedny, by zapłacić tę wartość szacunkową,+ należy postawić tę osobę przed kapłanem i kapłan dokona oszacowania jej.+ Stosownie do tego, na co ślubującego stać,+ kapłan dokona oszacowania go.  „‚A jeśli chodzi o zwierzę, które ktoś składa w darze Jehowie, wszystko, co odda Jehowie, stanie się czymś świętym.+ 10  Nie może go zamienić ani nie może go niczym zastąpić — dobrego złym ani złego dobrym. Ale jeśli już zastąpi jedno zwierzę drugim, to zarówno ono samo, jak i to, które dano w zamian, ma być czymś świętym. 11  A jeśli chodzi o jakieś nieczyste+ zwierzę, jakiego nie można składać w darze Jehowie,+ ma on postawić to zwierzę przed kapłanem.+ 12  I kapłan je oszacuje, czy jest dobre, czy złe. Jakiego oszacowania dokona kapłan,+ tak ma być. 13  Lecz gdyby chciał je odkupić, to niech dołoży jedną piątą+ do wartości szacunkowej. 14  „‚A jeśli ktoś uświęci swój dom jako coś świętego dla Jehowy, kapłan go oszacuje, czy jest dobry, czy zły.+ Jakiego oszacowania dokona kapłan, tyle ma kosztować. 15  Lecz gdyby uświęcający chciał odkupić swój dom, niech dołoży z pieniędzy jedną piątą wartości szacunkowej;+ i będzie należał do niego. 16  „‚A gdyby ktoś uświęcił dla Jehowy kawałek pola ze swej posiadłości,+ to wartość należy oszacować według wysiewu: jeśli chomer+ ziarna jęczmiennego, to pięćdziesiąt sykli srebra. 17  Gdyby uświęcił pole, począwszy od roku Jubileuszu,+ to ma ono kosztować według wartości szacunkowej. 18  A gdyby uświęcił swe pole po Jubileuszu, to kapłan obliczy mu cenę stosownie do lat, które pozostają do następnego roku Jubileuszu, i należy obniżyć wartość szacunkową.+ 19  Lecz gdyby uświęcający je chciał jednak odkupić pole, niech dołoży z pieniędzy jedną piątą wartości szacunkowej i pozostanie ono jego własnością.+ 20  Gdyby zaś nie odkupił pola, lecz sprzedano by to pole komuś innemu, nie może już zostać odkupione. 21  A gdy pole zostanie zwolnione podczas Jubileuszu, stanie się czymś świętym dla Jehowy, tak jak pole, które zostało poświęcone.+ Stanie się własnością kapłana.+ 22  „‚A gdyby ktoś uświęcił dla Jehowy nabyte przez siebie pole, które nie należy do pola będącego jego własnością,+ 23  kapłan obliczy mu wysokość ceny szacunkowej aż do roku Jubileuszu i ma on dać wartość szacunkową tego samego dnia.+ Jest ono czymś świętym dla Jehowy.+ 24  W roku Jubileuszu pole wróci do tego, od kogo je kupił, do tego, do kogo ta ziemia należy jako jego własność.+ 25  „‚Każda wartość ma być szacowana w syklach świętego miejsca. Sykl ma się równać dwudziestu gerom.+ 26  „‚Tylko pierworodnego ze zwierząt, które się urodziło jako pierworodne dla Jehowy,+ nikt nie ma uświęcać. Czy to byk, czy owca — należy do Jehowy.+ 27  A jeśli jest spośród zwierząt nieczystych+ i on ma je wykupić według wartości szacunkowej, niech dołoży do niej jedną piątą.+ Ale gdyby nie zostało wykupione, należy je sprzedać według wartości szacunkowej. 28  „‚Tylko żadnej rzeczy poświęconej, którą by ktoś poświęcił Jehowie na zagładę+ — ze wszystkiego, co do niego należy, czy to z ludzi, czy ze zwierząt, czy z pola będącego jego własnością, nie można sprzedać, żadnej też rzeczy poświęconej nie można wykupić.+ Jest to coś szczególnie świętego dla Jehowy. 29  Żadnego człowieka poświęconego, który by został poświęcony na zagładę spośród ludzi, nie można wykupić.+ Ma bezwarunkowo zostać uśmiercony.+ 30  „‚A każda dziesięcina+ z ziemi — z nasienia ziemi i z owocu drzewa — należy do Jehowy. Jest czymś świętym dla Jehowy. 31  A jeśli ktoś chce odkupić coś ze swej dziesięciny, ma dołożyć do tego jedną piątą.+ 32  Jeśli chodzi o wszelką dziesięcinę ze stada i z trzody, ze wszystkiego, co przechodzi pod kijem pasterskim,+ co dziesiąta głowa ma być czymś świętym dla Jehowy. 33  Nie ma on sprawdzać, czy jest dobra, czy zła, nie ma też jej zamieniać. Ale gdyby ją zamienił, ona sama i ta, którą dano w zamian za nią, będzie czymś świętym.+ Nie można jej odkupić’”. 34  Oto przykazania,+ które Jehowa dał Mojżeszowi na górze Synaj+ jako nakazy dla synów Izraela.

Przypisy