Kapłańska 22:1-33

22  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Powiedz Aaronowi oraz jego synom, żeby się trzymali z dala od świętych rzeczy synów Izraela i nie bezcześcili mojego świętego imienia+ w rzeczach, które dla mnie uświęcają.+ Jam jest Jehowa.  Powiedz im: ‚Przez wszystkie wasze pokolenia każdy mężczyzna z całego waszego potomstwa, który — gdy jest na nim jego nieczystość+ — zbliży się do świętych rzeczy, uświęcanych przez synów izraelskich dla Jehowy, dusza ta ma zostać zgładzona sprzed mego oblicza. Jam jest Jehowa.  Żaden mężczyzna z potomstwa Aarona, jeśli jest trędowaty+ lub ma wyciek,+ nie może jeść ze świętych rzeczy, dopóki nie stanie się czysty,+ ani ten, kto dotknie kogoś nieczystego z powodu zmarłej duszy,+ ani mężczyzna, u którego nastąpił wypływ nasienia,+  ani mężczyzna, który dotknie jakiegoś rojącego się stworzenia, które jest dla niego nieczyste,+ lub dotknie kogoś, kto jest dla niego nieczysty z powodu jakiejkolwiek swej nieczystości.+  Dusza, która dotknie czegoś takiego, będzie nieczysta aż do wieczora i nie może jeść nic ze świętych rzeczy, lecz wykąpie swe ciało w wodzie.+  Gdy słońce zajdzie, wtedy będzie czysty, a potem może jeść coś ze świętych rzeczy, gdyż jest to jego chleb.+  Nie będzie też jadł żadnej padliny ani niczego rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, aby się nie stał przez to nieczysty.+ Jam jest Jehowa.  „‚I będą się wywiązywać ze swego obowiązku wobec mnie, żeby z jego powodu nie obciążyli się grzechem i nie musieli umrzeć,+ gdyż to bezcześcili. Jam jest Jehowa, który ich uświęca. 10  „‚I żaden obcy nie ma jeść nic świętego.+ Żaden osiedleniec mieszkający u kapłana ani najemnik nie ma jeść nic świętego. 11  Ale jeśli kapłan nabędzie jakąś duszę, jako nabytą za swe pieniądze, to ktoś taki może to jeść. Również niewolnicy urodzeni w jego domu mogą jeść jego chleb.+ 12  A jeśli córka kapłana zostanie żoną mężczyzny obcego, to nie może jeść z daniny świętych rzeczy. 13  Ale jeśli córka kapłana zostanie wdową lub rozwiedzioną, nie mając potomstwa, i powróci do domu ojca jak w swej młodości,+ może jeść chleb swego ojca;+ lecz żaden obcy nie może się nim żywić. 14  „‚A jeśli ktoś przez pomyłkę zje coś świętego,+ to doda do tego jedną piątą+ i da tę świętą rzecz kapłanowi. 15  Nie mają więc bezcześcić świętych rzeczy synów Izraela, które oni składają Jehowie,+ 16  i ściągnąć na nich kary za winę z powodu jedzenia ich świętych rzeczy; bom ja jest Jehowa, który ich uświęca’”. 17  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc: 18  „Przemów do Aarona i jego synów oraz do wszystkich synów Izraela i powiedz im: ‚Jeżeli jakiś mężczyzna z domu Izraela lub jakiś osiadły przybysz w Izraelu składa swój dar ofiarny+ — czy chodzi o ich dary ślubowane,+ czy ich dobrowolne dary ofiarne,+ które składaliby Jehowie na całopalenie — 19  jeśli ma to zjednać wam uznanie,+ winien to być zdrowy+ samiec ze stada, z baranków lub z kozłów. 20  Niczego, co ma wadę, nie wolno wam składać,+ gdyż to nie zjedna wam uznania. 21  „‚A jeśli mężczyzna składa Jehowie ofiarę współuczestnictwa,+ by spełnić ślub,+ albo jako dobrowolny dar ofiarny, ma to być zdrowe zwierzę ze stada lub z trzody, żeby zjednało uznanie. Nie może w nim być żadnej wady. 22  Niczego, co jest ślepe albo ma złamanie lub nacięcie, lub brodawkę, lub oparszywienie, lub liszaj+ — niczego takiego nie wolno wam składać Jehowie, żadnej też ofiary ogniowej+ z tego nie wolno wam położyć na ołtarzu dla Jehowy. 23  Natomiast byka lub owcę z którąś częścią ciała za długą lub za krótką+ możesz uczynić dobrowolnym darem ofiarnym; lecz jako dar ślubowany nie zostanie przyjęty z uznaniem. 24  Ale tego, które ma jądra+ zgniecione lub zmiażdżone, lub oderwane, lub wycięte, nie wolno wam złożyć Jehowie i w waszej ziemi nie będziecie takich ofiarować. 25  I żadnego z nich, pochodzącego z ręki cudzoziemca, nie wolno wam składać jako chleba waszego Boga, gdyż mają skazę. Mają w sobie wadę.+ Nie zostaną od was przyjęte z uznaniem’”.+ 26  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc: 27  „Jeśli urodzi się byk lub baranek, lub kozioł, to pozostanie pod swoją matką siedem dni,+ ale ósmego dnia i później będzie przyjęty z uznaniem jako dar ofiarny, jako ofiara ogniowa dla Jehowy. 28  Byka zaś i owcy nie wolno wam zarzynać wraz z ich młodymi w tym samym dniu.+ 29  „A gdy będziecie składać Jehowie ofiarę dziękczynienia,+ złóżcie ją, by zjednać sobie uznanie. 30  Należy ją zjeść w tym samym dniu.+ Nic z niej nie wolno wam pozostawić do rana.+ Jam jest Jehowa. 31  „I przestrzegajcie moich przykazań, i je wykonujcie.+ Jam jest Jehowa. 32  I nie wolno wam bezcześcić mojego świętego imienia,+ a ja mam być uświęcany pośród synów Izraela.+ Jam jest Jehowa, który was uświęca,+ 33  ten, który was wyprowadza z ziemi egipskiej, by się okazać dla was Bogiem.+ Jam jest Jehowa”.

Przypisy