Kapłańska 15:1-33

15  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza i Aarona, mówiąc:  „Przemówcie do synów Izraela i powiedzcie im: ‚Jeśli u jakiegoś mężczyzny nastąpi wyciek+ z narządu płciowego, jego wyciek jest nieczysty.  A oto, co będzie jego nieczystością wskutek jego wycieku: Czy jego narząd płciowy wydzielił wyciek, czy też jego narząd płciowy zatrzymał wyciek, jest to jego nieczystością.  „‚Każde łóżko, na którym się położy ktoś mający wyciek, będzie nieczyste i każdy przedmiot, na którym on usiądzie, będzie nieczysty.  Człowiek zaś, który dotknie jego łóżka, wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora.+  A kto usiądzie na przedmiocie, na którym siedział ktoś mający wyciek, wypierze+ swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora.  A kto dotknie ciała kogoś mającego wyciek,+ wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora.+  A jeśli ktoś mający wyciek splunie na kogoś czystego, to ten wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora.  Każde też siodło,+ na którym jechał ktoś mający wyciek, będzie nieczyste. 10  I każdy, kto dotknie czegoś, co jest pod nim, będzie nieczysty aż do wieczora; a kto to nosi, wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora. 11  Każdy zaś, kogo by dotknął ktoś, kto ma wyciek,+ a nie opłukał rąk w wodzie, wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora. 12  A naczynie gliniane, którego by dotknął ktoś mający wyciek, należy stłuc;+ każde zaś naczynie drewniane+ należy opłukać w wodzie. 13  „‚A jeśli ktoś mający wyciek oczyści się ze swego wycieku, to odliczy sobie siedem dni na oczyszczenie+ i wypierze swe szaty, i wykąpie swe ciało w bieżącej wodzie;+ i będzie czysty. 14  A w ósmym dniu weźmie sobie dwie turkawki+ lub dwa młode gołębie domowe i przyjdzie przed oblicze Jehowy, przed wejście do namiotu spotkania, i da je kapłanowi. 15  Kapłan zaś je złoży, jedno jako dar ofiarny za grzech, a drugie na całopalenie;+ i kapłan w związku z jego wyciekiem dokona za niego przebłagania przed obliczem Jehowy. 16  „‚A jeśli u jakiegoś mężczyzny nastąpi wypływ nasienia,+ to wykąpie on całe swe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 17  A każda szata i każda skóra, na których się znajdzie wydzielone nasienie, zostanie wyprana wodą i będzie nieczysta aż do wieczora.+ 18  „‚A jeśli z kobietą położy się mężczyzna i dojdzie u niego do wypływu nasienia, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści+ aż do wieczora. 19  „‚A jeśli kobieta ma wyciek i tym, co wycieka z jej ciała, jest krew,+ pozostanie ona siedem dni w swej nieczystości+ menstruacyjnej+ i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. 20  A wszystko, na czym by się położyła w czasie swej nieczystości menstruacyjnej, będzie nieczyste+ i wszystko, na czym by usiadła, będzie nieczyste. 21  A kto dotknie jej łóżka, wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora.+ 22  Kto zaś dotknie jakiegoś przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora.+ 23  A jeśli siedziała na łóżku lub na innym przedmiocie, to on, ponieważ tego dotknął,+ będzie nieczysty aż do wieczora. 24  Jeśli jednak położy się z nią jakiś mężczyzna i znajdzie się na nim jej nieczystość menstruacyjna,+ to będzie nieczysty siedem dni, a każde łóżko, na którym by się położył, będzie nieczyste. 25  „‚Jeśli u kobiety przez wiele dni występuje upływ krwi,+ gdy nie jest to zwykły czas jej nieczystości menstruacyjnej,+ lub jeśli jej upływ trwa dłużej niż jej nieczystość menstruacyjna, wszystkie dni jej nieczystego wycieku będą jak dni jej nieczystości menstruacyjnej. Jest ona nieczysta. 26  Każde łóżko, na którym by się położyła w którymkolwiek dniu swego wycieku, będzie dla niej jak łóżko jej nieczystości menstruacyjnej+ i każdy przedmiot, na którym usiądzie, będzie nieczysty jak coś skalanego jej nieczystością menstruacyjną. 27  A kto się ich dotknie,+ będzie nieczysty i wypierze swe szaty, i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora. 28  „‚Jeśli jednak oczyściła się ze swego wycieku, to odliczy sobie siedem dni, a potem będzie czysta.+ 29  W ósmym dniu weźmie sobie dwie turkawki+ lub dwa młode gołębie domowe i przyniesie je do kapłana przed wejście do namiotu spotkania.+ 30  A kapłan przeznaczy jednego na dar ofiarny za grzech, a drugiego na całopalenie;+ i kapłan dokona za nią przebłagania+ przed Jehową w związku z jej nieczystym wyciekiem. 31  „‚I trzymajcie synów Izraela z dala od ich nieczystości, żeby nie pomarli w swej nieczystości za skalanie mojego przybytku, który jest pośród nich.+ 32  „‚Oto prawo dotyczące mężczyzny mającego wyciek+ oraz mężczyzny, u którego następuje wypływ nasienia,+ wskutek czego staje się nieczysty, 33  jak również kobiety podczas jej menstruacyjnej+ nieczystości, a także każdego, kto ma wycieki+ — mężczyzny czy kobiety, czy też mężczyzny, który się kładzie z kobietą nieczystą’”.

Przypisy