Kapłańska 14:1-57

14  A Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Takie będzie prawo dotyczące trędowatego+ w dniu stwierdzenia jego oczyszczenia, gdy zostanie przyprowadzony do kapłana.+  Kapłan zaś wyjdzie poza obóz i dokona kapłan oględzin; i jeśli plaga trądu została wyleczona+ na trędowatym,  to kapłan wyda polecenie; a on dla oczyszczenia siebie weźmie dwa żywe czyste ptaki+ i drewno cedrowe+ oraz przędzę barwioną szkarłatem z czerwców+ i hizop.+  Kapłan wyda więc polecenie i jeden ptak zostanie zabity w naczyniu glinianym nad bieżącą wodą.+  Żywego ptaka zaś weźmie wraz z drewnem cedrowym oraz z przędzą barwioną szkarłatem z czerwców i z hizopem i umoczy to oraz żywego ptaka we krwi ptaka, który został zabity nad bieżącą wodą.  Potem siedem razy+ pokropi+ nią tego, który się oczyszcza z trądu, i uzna go za czystego,+ a żywego ptaka wypuści na otwarte pole.+  „A ten, kto się oczyszcza, wypierze swe szaty+ i zgoli wszystkie swe włosy oraz wykąpie+ się w wodzie, i będzie czysty, a potem może przyjść do obozu. I przez siedem dni będzie mieszkał na zewnątrz swego namiotu.+  Siódmego dnia zaś niech zgoli wszystkie włosy na głowie,+ a także brodę i brwi. Tak, niech zgoli wszystkie włosy i wypierze swe szaty oraz wykąpie swe ciało w wodzie; i będzie czysty. 10  „A w ósmym+ dniu weźmie dwa zdrowe baranki i jedną zdrową, roczną owieczkę+ oraz trzy dziesiąte efy wybornej mąki na ofiarę zbożową+ nasączoną oliwą i jeden log oliwy;+ 11  a kapłan uznający go za czystego postawi mężczyznę, który się oczyszcza, oraz te rzeczy przed obliczem Jehowy u wejścia do namiotu spotkania. 12  Kapłan zaś weźmie jednego baranka i złoży go wraz z logiem+ oliwy jako dar ofiarny za przewinienie,+ i będzie tym kołysał tam i z powrotem jako ofiarą kołysaną+ przed Jehową. 13  A zarżnie tego baranka w miejscu,+ gdzie się zarzyna dar ofiarny za grzech oraz ofiarę całopalną, w świętym miejscu,+ gdyż dar ofiarny za grzech, podobnie jak dar ofiarny za przewinienie, należy do kapłana.+ Jest to coś szczególnie świętego. 14  „A kapłan weźmie nieco krwi z daru ofiarnego za przewinienie i posmaruje nią kapłan płatek prawego ucha temu, kto się oczyszcza, oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej stopy.+ 15  I weźmie kapłan trochę z logu+ oliwy, i kapłan wyleje ją sobie na lewą dłoń. 16  I kapłan umoczy swój prawy palec w oliwie, którą ma na lewej dłoni, i niewielką ilością tej oliwy pokropi swym palcem siedem razy+ przed Jehową. 17  Z reszty zaś oliwy, którą ma na dłoni, kapłan nałoży nieco na płatek prawego ucha temu, kto się oczyszcza, oraz na kciuk jego prawej ręki i na wielki palec jego prawej stopy — na krew daru ofiarnego za przewinienie.+ 18  A co z oliwy pozostało na dłoni kapłana, rozetrze to na głowie tego, który się oczyszcza, i kapłan dokona za niego przebłagania+ przed Jehową. 19  „I złoży kapłan dar ofiarny za grzech,+ i dokona przebłagania za oczyszczającego się z nieczystości, a potem zarżnie ofiarę całopalną. 20  I kapłan złoży na ołtarzu całopalenie oraz ofiarę zbożową,+ i dokona kapłan+ za niego przebłagania;+ i on będzie czysty.+ 21  „Ale jeśli jest ubogi+ i nie ma dość środków,+ to weźmie na ofiarę kołysaną jednego baranka jako dar ofiarny za przewinienie, by dokonać za siebie przebłagania, oraz dziesiątą część efy wybornej mąki nasączonej oliwą jako ofiarę zbożową, a także log oliwy 22  i dwie turkawki+ lub dwa młode gołębie domowe, według tego, na co go stać, i jeden będzie na dar ofiarny za grzech, a drugi na całopalenie. 23  I w ósmym dniu+ dla stwierdzenia swego oczyszczenia+ przyniesie je do kapłana przy wejściu do namiotu spotkania+ przed Jehowę. 24  „I kapłan weźmie baranka stanowiącego dar ofiarny za przewinienie+ oraz log oliwy, i będzie tym kapłan kołysał tam i z powrotem jako ofiarą kołysaną przed Jehową.+ 25  I zarżnie baranka stanowiącego dar ofiarny za przewinienie, i weźmie kapłan nieco krwi daru ofiarnego za przewinienie, i posmaruje nią płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej stopy.+ 26  A jeśli chodzi o kapłana, kapłan naleje sobie nieco oliwy na lewą dłoń.+ 27  I kapłan niewielką ilością oliwy, którą ma na lewej dłoni, pokropi+ prawym palcem siedem razy przed Jehową. 28  A niewielką ilością oliwy, którą ma na dłoni, kapłan posmaruje płatek prawego ucha tego, kto się oczyszcza, oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej stopy w miejscu posmarowanym krwią z daru ofiarnego za przewinienie.+ 29  A co pozostało z oliwy, która jest na dłoni kapłana, rozetrze na głowie+ oczyszczającego się, by dokonać za niego przebłagania przed obliczem Jehowy. 30  „I złoży jedną z turkawek lub jednego z młodych gołębi domowych, na które go stać,+ 31  jedno z tych, na które go stać, jako dar ofiarny za grzech,+ a drugie na całopalenie+ wraz z ofiarą zbożową; a kapłan dokona przed Jehową przebłagania+ za tego, który się oczyszcza. 32  „Takie jest prawo dotyczące dotkniętego plagą trądu i nie mającego środków, gdy się stwierdza jego oczyszczenie”. 33  I Jehowa odezwał się do Mojżesza i Aarona, mówiąc: 34  „Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan,+ którą daję wam w posiadanie,+ a ja dotknę plagą trądu jakiś dom w ziemi waszego posiadania,+ 35  wówczas ten, do kogo należy ów dom, przyjdzie i powie kapłanowi, mówiąc: ‚Coś podobnego do plagi pojawiło mi się w domu’. 36  Kapłan zaś wyda polecenia i uprzątną dom, zanim kapłan przyjdzie obejrzeć plagę, żeby nie uznał za nieczyste wszystkiego, co jest w domu; a potem kapłan wejdzie, by obejrzeć dom. 37  Gdy obejrzy plagę, to jeśli plaga ta jest w ścianach domu i ma żółtawozielone lub czerwonawe wgłębienia, a wyglądają tak, jakby sięgały w głąb ściany, 38  kapłan wyjdzie z domu przed wejście do domu i podda dom kwarantannie+ na siedem dni. 39  „A siódmego dnia kapłan powróci i dokona oględzin;+ i jeśli plaga się rozprzestrzeniła na ścianach domu, 40  kapłan wyda polecenia i wyrwą+ kamienie, na których jest plaga, i wyrzucą je poza miasto na miejsce nieczyste. 41  On zaś każe cały dom oskrobać wewnątrz, a zaprawę glinianą, którą poodbijali, wysypią poza miasto na miejsce nieczyste. 42  I wezmą inne kamienie, i wstawią je w miejsce poprzednich kamieni; a on każe wziąć inną zaprawę glinianą i otynkować dom. 43  „Jeśli jednak plaga wraca i rozwija się w domu, mimo iż wyrwano kamienie oraz oskrobano dom i go otynkowano, 44  kapłan+ wejdzie i dokona oględzin; a jeśli plaga się rozprzestrzeniła w domu, jest w domu złośliwy trąd.+ Jest on nieczysty. 45  I każe zburzyć dom razem z kamieniami oraz belkami i całą zaprawą glinianą domu, i wynieść to poza miasto na miejsce nieczyste.+ 46  Lecz kto wejdzie do tego domu w którymś z dni jego kwarantanny,+ będzie nieczysty aż do wieczora;+ 47  a kto się położy w tym domu, ma wyprać swe szaty,+ i kto będzie jadł w tym domu, ma wyprać swe szaty. 48  „Jeśli jednak kapłan przyjdzie i dokona oględzin, a plaga się nie rozprzestrzeniła w domu po otynkowaniu domu, kapłan uzna dom za czysty, gdyż plaga została wyleczona.+ 49  A dla oczyszczenia domu z grzechu weźmie dwa ptaki+ oraz drewno cedrowe,+ jak również przędzę barwioną szkarłatem z czerwców+ i hizop. 50  I zabije jednego ptaka w naczyniu glinianym nad bieżącą wodą.+ 51  I weźmie drewno cedrowe oraz hizop+ i przędzę barwioną szkarłatem z czerwców, a także żywego ptaka, i umoczy to we krwi ptaka, który został zabity, oraz w bieżącej wodzie, i siedem razy+ pokropi tym+ w stronę domu. 52  I oczyści ten dom z grzechu krwią ptaka i bieżącą wodą oraz żywym ptakiem, jak również drewnem cedrowym oraz hizopem i przędzą barwioną szkarłatem z czerwców. 53  A żywego ptaka wypuści poza miasto na otwarte pole i dokona przebłagania+ za dom; i będzie czysty. 54  „Takie jest prawo, jeśli chodzi o wszelką plagę trądu+ i o nienaturalne wypadanie włosów,+ 55  i o trąd na szacie+ i w domu, 56  jak również o wykwit oraz wysypkę i plamę+ 57  służące udzielaniu wskazówek,+ kiedy coś jest nieczyste, a kiedy czyste. Oto prawo dotyczące trądu”.+

Przypisy