Kapłańska 13:1-59

13  I Jehowa odezwał się do Mojżesza i Aarona, mówiąc:  „Jeżeli u jakiegoś człowieka na skórze jego ciała pojawi się wykwit albo wysypka,+ albo plama, a to rozwinie się na skórze jego ciała w plagę trądu,+ należy go przyprowadzić do kapłana Aarona lub do jednego z jego synów, kapłanów.+  I kapłan obejrzy plagę na skórze ciała.+ Gdy włosy w miejscu dotkniętym plagą zbielały i wygląda na to, że plaga jest głębsza od skóry jego ciała, jest to plaga trądu. I kapłan obejrzy ją, i uzna go za nieczystego.  Ale jeśli plama na skórze jego ciała jest biała i nie wygląda na głębszą od skóry, i włosy na niej nie zbielały, to kapłan podda plagę kwarantannie+ na siedem dni.  A w siódmym dniu kapłan go obejrzy i jeśli wygląda na to, że plaga się zatrzymała, plaga się nie rozprzestrzeniła na skórze, kapłan podda go kwarantannie+ na dalsze siedem dni.  „I w siódmym dniu kapłan go obejrzy po raz drugi, i jeśli miejsce zarażone zmatowiało, a plaga się nie rozprzestrzeniła na skórze, kapłan uzna go za czystego. Była to wysypka. On zaś wypierze swe szaty i będzie czysty.  Ale jeśli wysypka na skórze bezsprzecznie się rozprzestrzeniła po tym, gdy się stawił przed kapłanem, by stwierdzono oczyszczenie, stawi się on przed kapłanem po raz drugi+  i kapłan dokona oględzin; a jeśli wysypka na skórze się rozprzestrzeniła, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to trąd.+  „Jeżeli na jakimś człowieku pojawi się plaga trądu, to należy go przyprowadzić do kapłana. 10  I kapłan dokona oględzin;+ a jeśli jest na skórze biały wykwit i włosy na nim zbielały oraz na tym wykwicie pojawiło się żywe mięso,+ 11  to na skórze jego ciała jest przewlekły trąd;+ i kapłan uzna go za nieczystego. Nie podda go kwarantannie,+ bo jest nieczysty. 12  A jeśli trąd bezsprzecznie rozwija się na skórze i trąd pokrywa całą skórę dotkniętego plagą od głowy do stóp, wszędzie, gdzie sięgają oczy kapłana, 13  i kapłan dokonał oględzin, a oto trąd pokrył całe jego ciało, to uzna plagę za czystą. Wszystko zbielało. Jest czysty. 14  Ale w dniu, gdy ukaże się na nim żywe mięso, będzie nieczysty. 15  I kapłan+ zobaczy żywe mięso, i uzna go za nieczystego. Żywe mięso jest nieczyste. Jest to trąd.+ 16  Albo jeśli żywe mięso cofa się i bieleje, ma on przyjść do kapłana. 17  A kapłan go obejrzy+ i jeśli miejsce dotknięte plagą zbielało, to kapłan uzna plagę za czystą. Jest czysty. 18  „A jeśli na skórze ciała pojawia się wrzód+ i się goi, 19  a na miejscu wrzodu pojawia się biały wykwit lub czerwonawobiała plama, to człowiek taki ma się pokazać kapłanowi. 20  I kapłan dokona oględzin,+ a jeśli wygląda to na głębsze od skóry i włosy na tym zbielały, kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Rozwinęła się na wrzodzie. 21  Ale jeśli kapłan to obejrzy, a oto nie ma na tym zbielałych włosów i nie jest to głębsze od skóry, a jest matowe, kapłan podda go kwarantannie+ na siedem dni. 22  A jeśli wyraźnie się rozprzestrzeni na skórze, kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga. 23  Lecz jeśli plama pozostała na swoim miejscu i się nie rozprzestrzeniła, jest to zapalenie+ tego wrzodu; i kapłan uzna go za czystego.+ 24  „Albo jeśli na skórze ciała powstanie blizna od ognia, a żywe mięso blizny stanie się czerwonawobiałą lub białą plamą, 25  to kapłan ją obejrzy; i jeśli włosy na plamie zbielały i ona wygląda na głębszą od skóry, jest to trąd. Rozwinął się na bliźnie, kapłan uzna go więc za nieczystego. Jest to plaga trądu. 26  Lecz jeśli kapłan to obejrzy i oto na plamie nie ma zbielałych włosów, i nie jest głębsza od skóry, jest zaś matowa, to kapłan podda go kwarantannie na siedem dni. 27  A w siódmym dniu kapłan go obejrzy. Jeśli ona wyraźnie się rozprzestrzenia na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. 28  Ale jeśli plama pozostaje na swym miejscu i się nie rozprzestrzeniła na skórze, i jest matowa, jest to wykwit blizny; i kapłan uzna go za czystego, gdyż jest to zapalenie tej blizny. 29  „A jeśli u mężczyzny lub kobiety pojawi się plaga na głowie lub na brodzie, 30  to kapłan+ obejrzy tę plagę; i jeśli wygląda na głębszą od skóry, a włosy na niej są żółte i rzadkie, to kapłan uzna taką osobę za nieczystą. Jest to nienaturalne wypadanie włosów.+ Jest to trąd głowy albo brody. 31  Lecz jeśli kapłan obejrzy plagę nienaturalnego wypadania włosów, a oto nie wygląda na głębszą od skóry i nie ma na niej czarnych włosów, to kapłan podda plagę nienaturalnego wypadania włosów kwarantannie+ na siedem dni.+ 32  A w siódmym dniu kapłan obejrzy plagę; i jeśli nienaturalne wypadanie włosów się nie rozprzestrzeniło i nie pojawiły się na niej żółte włosy, a miejsce nienaturalnego wypadania włosów+ nie wygląda na głębsze od skóry, 33  to ktoś taki się ogoli, ale nie ogoli miejsca dotkniętego nienaturalnym wypadaniem włosów;+ a kapłan znowu podda nienaturalne wypadanie włosów kwarantannie na siedem dni. 34  „A w siódmym dniu kapłan obejrzy nienaturalne wypadanie włosów; i jeśli nienaturalne wypadanie włosów nie rozprzestrzenia się na skórze i nie wygląda na wgłębienie w skórze, to kapłan uzna go za czystego,+ a on wypierze swe szaty i będzie czysty. 35  Ale jeśli nienaturalne wypadanie włosów wyraźnie się rozprzestrzenia na skórze po stwierdzeniu jego oczyszczenia, 36  to kapłan+ go obejrzy; i jeśli nienaturalne wypadanie włosów rozprzestrzenia się na skórze, kapłan nie musi sprawdzać, czy są żółte włosy; on jest nieczysty. 37  Lecz jeśli wygląda na to, że nienaturalne wypadanie włosów ustało i wyrosły tam czarne włosy, nienaturalne wypadanie włosów jest wyleczone. Ktoś taki jest czysty i kapłan uzna go za czystego.+ 38  „A jeśli u mężczyzny lub kobiety powstaną plamy+ na skórze ich ciała, białe plamy, 39  to kapłan+ dokona oględzin; i jeśli te plamy na skórze ich ciała są matowobiałe, jest to nieszkodliwy wykwit. Rozwinął się na skórze. Ktoś taki jest czysty. 40  „Jeśli mężczyźnie łysieje głowa,+ jest to łysina. On jest czysty. 41  A jeśli jego głowa łysieje z przodu, jest to łysina czoła. On jest czysty. 42  Lecz jeśli na łysinie czubka głowy lub czoła rozwija się czerwonawobiała plaga, jest to trąd rozwijający się mu na łysinie czubka głowy lub czoła. 43  I kapłan+ go obejrzy; i jeśli na łysinie jego czubka głowy lub czoła jest wykwit czerwonawobiałej plagi wyglądający jak trąd skóry ciała, 44  jest on trędowaty. Jest nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Ma na głowie tę plagę. 45  A co do trędowatego, na którym jest plaga, jego szaty mają być rozdarte,+ a włosy na głowie rozwichrzone,+ ma też zasłonić wąsy+ i wołać: ‚Nieczysty, nieczysty!’+ 46  Przez wszystkie dni, w których jest na nim ta plaga, będzie nieczysty. Jest nieczysty. Ma mieszkać w odosobnieniu. Jego miejsce zamieszkania jest poza obozem.+ 47  „A jeśli plaga trądu pojawi się na szacie — czy to na szacie wełnianej, czy na szacie lnianej — 48  albo na osnowie,+ albo na wątku lnianym lub wełnianym, albo na skórze lub na czymś wykonanym ze skóry,+ 49  i żółtawozielona lub czerwonawa plaga rozwinie się na szacie albo na skórze, albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu i należy ją pokazać kapłanowi. 50  Kapłan+ zaś obejrzy tę plagę i podda plagę kwarantannie+ na siedem dni. 51  Gdy w siódmym dniu zobaczy plagę, że plaga ta rozprzestrzeniła się na szacie lub na osnowie, lub na wątku,+ lub na skórze, bez względu na użytek, jakiemu miałaby służyć ta skóra, plaga ta jest złośliwym trądem.+ Jest nieczysta. 52  I spali szatę czy osnowę, czy wątek z wełny albo lnu,+ czy też każdy przedmiot skórzany, na którym się rozwinęła plaga, gdyż jest to złośliwy+ trąd. Należy to spalić w ogniu. 53  „Ale gdy kapłan dokona oględzin, a oto plaga się nie rozprzestrzeniła na szacie albo na osnowie lub na wątku, lub na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym,+ 54  wówczas kapłan każe wyprać to, na czym jest plaga, i podda to kwarantannie na drugie siedem dni. 55  I kapłan obejrzy plagę, gdy to zostanie wyprane, i jeśli plaga nie zmieniła swego wyglądu, a plaga ta się nie rozprzestrzeniła, jest nieczysta. Masz to spalić w ogniu. Jest to wgłębienie na przeżartym kawałku tkaniny, czy to od spodu, czy z wierzchu. 56  „Ale jeśli kapłan dokonał oględzin, a oto miejsce dotknięte plagą po wypraniu jest matowe, to wyrwie je z szaty czy ze skóry, czy z osnowy, czy z wątku. 57  Jeśli jednak dalej jest widoczna na szacie lub na osnowie, lub na wątku,+ lub na jakimś przedmiocie skórzanym, to się rozwija. Masz spalić+ w ogniu wszystko, na czym jest plaga. 58  A jeśli wyprałeś szatę lub osnowę, lub wątek, lub jakiś przedmiot skórzany, to gdy plaga z tego znikła, należy to wyprać po raz drugi; i będzie to czyste. 59  „Oto prawo dotyczące plagi trądu na szacie wełnianej lub lnianej+ albo na osnowie lub na wątku, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, żeby można to uznać za czyste albo uznać za nieczyste”.

Przypisy