Kapłańska 12:1-8

12  I Jehowa odezwał się do Mojżesza, mówiąc:  „Powiedz synom Izraela, mówiąc: ‚Jeżeli kobieta pocznie potomka+ i urodzi dziecko płci męskiej, będzie nieczysta przez siedem dni; będzie nieczysta, tak jak w dniach nieczystości, gdy miesiączkuje.+  A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka.+  Przez dalsze trzydzieści trzy dni pozostanie ona we krwi oczyszczenia. Nie może dotknąć niczego świętego i nie może wejść do świętego miejsca, dopóki nie dopełnią się dni jej oczyszczenia.+  „‚A jeśli urodzi dziecko płci żeńskiej, to będzie nieczysta czternaście dni, jak w czasie miesiączkowania. Przez dalsze sześćdziesiąt sześć dni pozostanie we krwi oczyszczenia.  Potem, gdy się dopełnią dni jej oczyszczenia za syna lub córkę, przyprowadzi do kapłana — przed wejście do namiotu spotkania — rocznego baranka na całopalenie,+ a także młodego gołębia domowego lub turkawkę+ jako dar ofiarny za grzech.  On zaś złoży to przed Jehową i dokona za nią przebłagania, i będzie oczyszczona od źródła swej krwi.+ Oto prawo dotyczące tej, która urodziła dziecko płci męskiej lub żeńskiej.  Ale jeśli nie stać jej na owcę, to weźmie dwie turkawki lub dwa młode gołębie domowe,+ jednego na całopalenie i jednego jako dar ofiarny za grzech, a kapłan dokona za nią przebłagania+ i będzie czysta’”.

Przypisy