Hebrajczyków 7:1-28

7  Albowiem tenże Melchizedek — król Salem, kapłan Boga Najwyższego+ — który spotkał Abrahama powracającego z rzezi królów i go pobłogosławił+  i któremu Abraham wydzielił ze wszystkiego dziesiątą część,+ jest przede wszystkim, według tłumaczenia, „Królem Prawości”, a ponadto także królem Salem,+ to jest „Królem Pokoju”.  Będąc bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni,+ ani końca życia, lecz upodobniony do Syna Bożego,+ pozostaje kapłanem na zawsze.+  Zobaczcie więc, jak wielkim człowiekiem był ten, któremu Abraham, głowa rodu, dał dziesiątą część głównych łupów.+  Wprawdzie mężowie spośród synów Lewiego,+ którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz, by według Prawa pobierać dziesięciny+ od ludu,+ to jest od swoich braci, mimo iż ci wyszli z lędźwi Abrahama,+  ale człowiek, który nie wywodził od nich swego rodowodu,+ pobrał dziesięcinę od Abrahama+ i pobłogosławił tego, który miał obietnice.+  A rzecz to bezsporna, że mniejszy jest błogosławiony przez większego.+  I w pierwszym wypadku otrzymują dziesięcinę ludzie,+ którzy umierają, natomiast w drugim — ktoś, o kim dawane jest świadectwo, że żyje.+  A jeśli mogę się tak wyrazić, poprzez Abrahama nawet Lewi, który dziesięciny otrzymuje, zapłacił dziesięcinę, 10  bo jeszcze był w lędźwiach+ swego praojca, gdy spotkał go Melchizedek.+ 11  Gdyby więc doskonałość+ rzeczywiście była osiągalna poprzez kapłaństwo lewickie+ (bo z nim jako zasadniczym elementem dano ludowi Prawo),+ jakaż jeszcze istniałaby potrzeba,+ żeby powstał inny kapłan na sposób Melchizedeka,+ a nie taki, o którym by powiedziano, że na sposób Aarona? 12  Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo,+ to z konieczności następuje też zmiana prawa.+ 13  Bo człowiek, o którym się to mówi, był członkiem innego plemienia,+ z którego nikt nie sprawował urzędu przy ołtarzu.+ 14  Albowiem jest rzeczą zupełnie oczywistą, że nasz Pan pochodził od Judy,+ z plemienia, o którym Mojżesz nic nie powiedział w związku z kapłanami. 15  I jest jeszcze o wiele oczywistsze, że na podobieństwo Melchizedeka+ powstaje inny kapłan,+ 16  który stał się nim nie według prawa przykazania zależnego od ciała,+ lecz według mocy życia niezniszczalnego,+ 17  gdyż powiedziano na świadectwo: „Tyś kapłanem na wieki na sposób Melchizedeka”.+ 18  Z całą pewnością następuje więc uchylenie poprzedniego przykazania ze względu na jego słabość+ i nieskuteczność.+ 19  Prawo bowiem niczego nie doprowadziło do doskonałości,+ natomiast dokonało tego dodatkowe wprowadzenie lepszej nadziei,+ dzięki której przybliżamy się do Boga.+ 20  I w jakim stopniu stało się to nie bez złożonej przysięgi 21  (bo istotnie są ludzie, którzy zostali kapłanami bez złożonej przysięgi, ale jest jeden z przysięgą złożoną przez Tego, który o nim powiedział: „Jehowa przysiągł+ (i nie będzie żałował): ‚Tyś kapłanem na wieki’”),+ 22  w takim stopniu również Jezus został dany jako rękojmia lepszego przymierza.+ 23  Ponadto wielu musiało kolejno stawać się kapłanami,+ gdyż śmierć uniemożliwiała,+ żeby nimi pozostali, 24  ale on, dzięki temu, że pozostaje żywy na wieki,+ ma swoje kapłaństwo bez następców. 25  Dlatego też może całkowicie wybawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby się za nimi ujmować.+ 26  Albowiem właśnie taki arcykapłan był dla nas odpowiedni:+ lojalny,+ niewinny,+ nieskalany,+ oddzielony od grzeszników+ i wywyższony ponad niebiosa.+ 27  Nie potrzebuje on, jak owi arcykapłani, codziennie+ składać ofiar, najpierw za grzechy własne,+ a potem ludu+ (gdyż uczynił to raz+ na zawsze, ofiarowawszy+ samego siebie); 28  Prawo bowiem ustanawia arcykapłanami+ ludzi podlegających słabości,+ ale słowo złożonej przysięgi,+ która przyszła po Prawie, ustanawia Syna, wydoskonalonego+ na wieki.

Przypisy