Hebrajczyków 5:1-14

5  Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi jest ustanowiony dla dobra ludzi w sprawach dotyczących Boga,+ aby składać dary i ofiary za grzechy.+  Potrafi postępować powściągliwie z nieświadomymi i błądzącymi, ponieważ jego też osacza jego własna słabość+  i ze względu na nią jest zobowiązany składać dary ofiarne za grzechy — zarówno za samego siebie, jak i za lud.+  Ponadto człowiek nie dostępuje tego zaszczytu sam z siebie,+ lecz tylko wtedy, gdy zostaje powołany przez Boga,+ tak jak Aaron.+  Również Chrystus nie sam siebie otoczył chwałą+ przez to, iż stał się arcykapłanem,+ lecz otoczył go chwałą+ Ten, który w odniesieniu do niego powiedział: „Ty jesteś moim synem; ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”.+  Tak jak też mówi w innym miejscu: „Tyś kapłanem na wieki na sposób Melchizedeka”.+  Za dni swego ciała [Chrystus] z głośnymi+ okrzykami i ze łzami zanosił błagania oraz gorące prośby+ do Tego, który mógł go wybawić od śmierci, i ze względu na swą zbożną bojaźń+ został łaskawie wysłuchany.  Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał,+  a gdy już został wydoskonalony,+ stał się odpowiedzialny za wiecznotrwałe wybawienie+ wszystkich, którzy są mu posłuszni,+ 10  ponieważ został wyraźnie nazwany przez Boga arcykapłanem na sposób Melchizedeka.+ 11  Mamy o nim wiele do powiedzenia, lecz trudno to wyjaśnić, gdyż staliście się otępiali w słuchaniu.+ 12  Bo chociaż ze względu na czas doprawdy powinniście być nauczycielami,+ wy znowu potrzebujecie kogoś, kto by was od początku uczył elementarnych rzeczy+ ze świętych oświadczeń Bożych,+ i staliście się jak potrzebujący mleka, a nie stałego pokarmu.+ 13  Każdy bowiem, kto spożywa mleko, jest nie zaznajomiony ze słowem prawości, bo jest niemowlęciem.+ 14  Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze+ wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe.+

Przypisy