Hebrajczyków 4:1-16

4  Skoro więc pozostaje obietnica wejścia do jego odpoczynku,+ bójmy się, żeby czasem się nie wydawało, iż ktoś z was jej nie osiągnął.+  Albowiem i nam oznajmiono dobrą nowinę,+ tak samo jak im;+ ale usłyszane słowo nie przyniosło im pożytku,+ ponieważ nie byli zjednoczeni wiarą+ z tymi, którzy usłyszeli.+  Bo my, którzyśmy uwierzyli, wchodzimy do odpoczynku, tak jak powiedział: „Toteż przysiągłem+ w swym gniewie: ‚Na pewno nie wejdą+ do mego odpoczynku’”,+ chociaż jego dzieła były zakończone+ od założenia świata.+  Bo w którymś miejscu tak powiedział o siódmym dniu: „I w siódmym dniu Bóg odpoczął od wszelkich swoich dzieł”,+  a znowu w tym miejscu: „Na pewno nie wejdą do mego odpoczynku”.+  Skoro zatem niektórym pozostaje wejść do niego, a ci, którym najpierw oznajmiono dobrą nowinę,+ nie weszli z powodu nieposłuszeństwa,+  on znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc po tak długim czasie w psalmie Dawida: „Dzisiaj”; tak jak to powiedziano poprzednio: „Dzisiaj, jeśli słuchacie jego głosu,+ nie zatwardzajcie swych serc”.+  Gdyby bowiem Jozue+ wprowadził ich do miejsca odpoczynku,+ Bóg nie mówiłby+ potem o innym dniu.  A zatem pozostaje odpoczynek sabatowy dla ludu Bożego.+ 10  Bo człowiek, który wszedł do odpoczynku+ Bożego, sam też odpoczął od swoich dzieł,+ tak jak Bóg od swoich. 11  Róbmy więc wszystko, co możemy, by wejść do tego odpoczynku, żeby czasem ktoś nie wpadł w taki sam wzór nieposłuszeństwa.+ 12  Bo słowo+ Boże jest żywe+ i oddziałuje z mocą,+ i jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,+ i przenika aż do rozdzielenia duszy+ i ducha,+ a także stawów i ich szpiku, i jest zdolne rozeznać myśli i zamiary serca.+ 13  I nie ma stworzenia, które by było niewidoczne dla Jego wzroku,+ ale wszystko jest obnażone i zupełnie odsłonięte dla oczu Tego, któremu mamy zdać rachunek.+ 14  Mając zatem wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa+ — Jezusa, Syna Bożego+ — obstawajmy przy wyznawaniu go.+ 15  Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł się wczuć+ w nasze słabości, lecz wypróbowanego pod każdym względem tak jak my, ale bez grzechu.+ 16  Przystąpmy+ zatem ze swobodą mowy+ do tronu życzliwości niezasłużonej, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć niezasłużoną życzliwość ku pomocy w stosownym czasie.+

Przypisy