Hebrajczyków 3:1-19

3  A zatem, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego,+ zważajcie na apostoła+ i arcykapłana, którego wyznajemy+ — Jezusa.  Był on wierny+ Temu, który go takim uczynił, jak i Mojżesz+ był wierny w całym domu Jego.+  On bowiem jest poczytywany za godnego większej chwały+ niż Mojżesz, podobnie jak więcej szacunku niż dom+ zażywa ten,+ kto go buduje.  Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany, ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.+  I Mojżesz jako usługujący+ był wierny w całym Jego domu na świadectwo wszystkiego, o czym miało być mówione później,+  ale Chrystus był wierny jako Syn+ nad Jego domem. My jesteśmy Jego+ domem, jeśli niewzruszenie aż do końca trzymamy się mocno naszej swobody mowy i naszego chlubienia się nadzieją.+  Dlatego, jak mówi duch święty:+ „Dzisiaj, jeśli słuchacie jego głosu,+  nie zatwardzajcie swych serc jak wtedy, gdy dano powód do gorzkiego gniewu,+ jak w dniu wypróbowania+ na pustkowiu,+  gdzie wasi praojcowie wystawili mnie na próbę, doświadczając mnie, a przecież widzieli moje dzieła+ przez czterdzieści lat.+ 10  Dlatego poczułem obrzydzenie do tego pokolenia i rzekłem: ‚Zawsze błądzą w swych sercach+ i nie poznali moich dróg’.+ 11  Toteż przysiągłem w swym gniewie: ‚Na pewno nie wejdą+ do mego odpoczynku’”.+ 12  Strzeżcie się, bracia, żeby czasem nie rozwinęło się w kimś z was serce niegodziwe, któremu brakuje wiary — wskutek oddalenia się od Boga żywego;+ 13  ale wciąż się nawzajem usilnie zachęcajcie+ każdego dnia, dopóki można go zwać „Dzisiaj”,+ żeby czasem ktoś z was nie popadł w zatwardziałość+ wskutek zwodniczej mocy grzechu. 14  Gdyż w rzeczywistości stajemy się współuczestnikami Chrystusa,+ jeśli tylko niewzruszenie aż do końca trzymamy się mocno ufności, którą mieliśmy na początku,+ 15  póki się mówi: „Dzisiaj, jeśli słuchacie jego głosu,+ nie zatwardzajcie swych serc jak wtedy, gdy dano powód do gorzkiego gniewu”.+ 16  Kim bowiem byli ci, którzy usłyszeli, a mimo to pobudzili do gorzkiego gniewu?+ Czyż w gruncie rzeczy nie uczynili tego wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?+ 17  I do kogo Bóg czuł obrzydzenie przez czterdzieści lat?+ Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli i których trupy legły na pustkowiu?+ 18  A którym przysiągł,+ że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy okazali nieposłuszeństwo?+ 19  Widzimy zatem, że nie mogli wejść z powodu braku wiary.+

Przypisy