Hebrajczyków 2:1-18

2  Dlatego też jest konieczne, byśmy zwracali niezwykłą uwagę na to, cośmy usłyszeli,+ żebyśmy nigdy nie zostali uniesieni z prądem.+  Jeśli bowiem słowo wypowiedziane poprzez aniołów+ okazało się niewzruszone, a wszelki występek i akt nieposłuszeństwa otrzymał zapłatę zgodną ze sprawiedliwością,+  to jakże my ujdziemy,+ jeśli zaniedbamy+ tak wielkie wybawienie,+ o którym przecież zaczęto mówić poprzez naszego Pana+ i które zostało nam potwierdzone+ przez tych, co go słyszeli,  podczas gdy Bóg się przyłączył, składając świadectwo znakami i proroczymi cudami, i rozmaitymi potężnymi dziełami,+ i udzielaniem+ ducha świętego według swej woli?+  Gdyż nie aniołom podporządkował przyszłą zamieszkaną ziemię,+ o której mówimy.  Lecz pewien świadek dał gdzieś dowód, mówiąc: „Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,+ lub syn człowieczy, że się o niego troszczysz?+  Uczyniłeś go niewiele niższym od aniołów; ukoronowałeś go chwałą i szacunkiem+ oraz ustanowiłeś go nad dziełami twoich rąk.+  Wszystko podporządkowałeś pod jego stopy”.+ A podporządkowując mu wszystko,+ Bóg nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu podporządkowane.+ Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było podporządkowane,+  widzimy natomiast Jezusa, który został uczyniony nieco niższym od aniołów,+ ukoronowanego chwałą+ i szacunkiem za wycierpienie śmierci,+ aby z racji niezasłużonej życzliwości Bożej zakosztował śmierci za każdego człowieka.+ 10  Przystało bowiem temu, ze względu na którego jest wszystko+ i przez którego jest wszystko, żeby w celu doprowadzenia wielu synów do chwały+ uczynić Naczelnego Pełnomocnika+ w sprawie ich wybawienia doskonałym przez cierpienia.+ 11  Gdyż zarówno uświęcający, jak i uświęcani,+ wszyscy pochodzą od jednego+ i z tego powodu nie wstydzi się on nazywać ich „braćmi”,+ 12  gdy mówi: „Będę oznajmiał twe imię swoim braciom; wpośród zboru będę cię wysławiał pieśnią”.+ 13  I znowu: „Będę w nim pokładał ufność”.+ I znowu: „Oto ja i dziecięta, które mi dał Jehowa”.+ 14  Skoro więc „dziecięta” są współuczestnikami krwi i ciała, to i on podobnie miał udział w tym samym,+ żeby przez swą śmierć+ unicestwić+ tego, który ma środki do powodowania śmierci,+ to jest Diabła,+ 15  i żeby oswobodzić+ wszystkich, którzy wskutek strachu przed śmiercią+ przez całe życie podlegali niewoli.+ 16  Bo w rzeczywistości bynajmniej nie dopomaga aniołom, lecz dopomaga potomstwu+ Abrahama. 17  Musiał zatem pod każdym względem stać się podobny do swych „braci”,+ by w sprawach związanych z Bogiem+ stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, mogącym złożyć ofiarę przebłagalną+ za grzechy ludu.+ 18  Bo skoro sam cierpiał, będąc wystawiony na próbę,+ potrafi przyjść z pomocą tym, którzy są wystawiani na próbę.+

Przypisy