Hebrajczyków 11:1-40

11  Wiara+ to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych,+ oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych.+  Przez nią bowiem otrzymali świadectwo ludzie w dawnych czasach.+  Dzięki wierze uświadamiamy sobie, że systemy rzeczy+ zostały uporządkowane słowem+ Boga, tak iż to, co widać, powstało z tego, co się nie ukazuje.+  Dzięki wierze Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain,+ przez którą to wiarę dano mu świadectwo, że jest prawy, gdyż Bóg zaświadczył+ o jego darach; i przez nią, chociaż umarł, jeszcze mówi.+  Dzięki wierze Henoch+ został przeniesiony, żeby nie ujrzał śmierci, i nigdzie go nie znaleziono, ponieważ Bóg go przeniósł;+ lecz przed przeniesieniem otrzymał świadectwo, że się bardzo spodobał Bogu.+  A bez wiary+ nie można się mu podobać,+ bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje+ i że nagradza+ tych, którzy go pilnie szukają.+  Dzięki wierze Noe,+ otrzymawszy Boskie ostrzeżenie przed tym, czego jeszcze nie widziano,+ okazał zbożną bojaźń i zbudował arkę+ ku wybawieniu swego domu; i przez tę wiarę potępił świat+ oraz stał się dziedzicem prawości,+ która jest z wiary.  Dzięki wierze Abraham,+ gdy został wezwany, okazał posłuszeństwo przez to, że udał się na miejsce, które miał otrzymać jako dziedzictwo; i wyszedł, choć nie wiedział, dokąd idzie.+  Dzięki wierze przebywał jako przybysz w ziemi obietnicy jak w cudzej ziemi+ i mieszkał w namiotach+ z Izaakiem+ i Jakubem,+ którzy byli wraz z nim dziedzicami tej samej obietnicy.+ 10  Oczekiwał bowiem miasta+ mającego rzeczywiste fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.+ 11  Dzięki wierze również sama Sara+ otrzymała moc poczęcia potomka, mimo iż przekroczyła granicę wieku,+ gdyż tego, który obiecał, oceniła jako wiernego.+ 12  Dlatego też z jednego mężczyzny,+ i to jakby umarłego,+ urodziło się dzieci jak gwiazd nieba, takie mnóstwo, i jak ziarnek piasku na brzegu morza, niezliczonych.+ 13  Wszyscy oni pomarli w wierze,+ chociaż nie dostąpili spełnienia obietnic,+ ale je z dala ujrzeli+ i powitali oraz publicznie oznajmili, że są obcymi i tymczasowymi osiedleńcami w tej ziemi.+ 14  Bo ci, którzy tak mówią, dają dowód, iż pilnie szukają swojego miejsca.+ 15  A przecież gdyby wciąż wspominali to miejsce, z którego wyszli,+ mieliby sposobność powrócić.+ 16  Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem.+ Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg,+ bo przygotował dla nich miasto.+ 17  Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie,+ niemalże ofiarował Izaaka, i on, człowiek, który chętnie przyjął obietnice, chciał ofiarować swego jednorodzonego syna,+ 18  mimo iż mu powiedziano: „Poprzez Izaaka przyjdzie to, co będzie zwane ‚twoim potomstwem’”.+ 19  Uważał jednak, że Bóg potrafi go nawet wskrzesić z martwych;+ i stamtąd też go otrzymał w sensie stanowiącym przykład.+ 20  Dzięki wierze również Izaak pobłogosławił Jakuba+ i Ezawa+ co do przyszłych rzeczy. 21  Dzięki wierze Jakub, gdy już miał umrzeć,+ pobłogosławił każdego z synów Józefa+ i oddał cześć, wsparty o koniec swej laski.+ 22  Dzięki wierze Józef, zbliżając się do swego kresu, uczynił wzmiankę o wyjściu+ synów Izraela, a także wydał polecenie co do swych kości.+ 23  Dzięki wierze Mojżesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców,+ ponieważ widzieli, że dziecię było piękne,+ i nie bali się rozkazu+ króla. 24  Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł,+ nie chciał być nazywany synem córki faraona,+ 25  lecz wybrał poniewieranie z ludem Bożym, a nie zaznawanie tymczasowej uciechy z grzechu, 26  ponieważ ocenił hańbę+ Chrystusową jako bogactwo większe niż skarby Egiptu; bo uważnie wypatrywał wypłacenia nagrody.+ 27  Dzięki wierze opuścił Egipt,+ ale nie z lęku przed gniewem króla,+ pozostał bowiem niezłomny, jak gdyby widział Niewidzialnego.+ 28  Dzięki wierze obchodził Paschę+ i dokonał opryskania krwią,+ żeby niszczyciel nie dotknął ich pierworodnych.+ 29  Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone jak po suchym lądzie,+ lecz gdy się na to odważyli Egipcjanie, zostali pochłonięci.+ 30  Dzięki wierze upadły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni.+ 31  Dzięki wierze nierządnica Rachab+ nie zginęła z tymi, którzy postępowali nieposłusznie, gdyż pokojowo przyjęła zwiadowców.+ 32  I cóż jeszcze mam powiedzieć? Przecież czasu by mi zabrakło, gdybym zaczął opowiadać o Gedeonie,+ Baraku,+ Samsonie,+ Jeftem,+ Dawidzie+ oraz o Samuelu+ i innych prorokach,+ 33  którzy dzięki wierze pokonali w boju królestwa,+ prowadzili do prawości,+ dostąpili obietnic,+ zamknęli paszcze lwom,+ 34  powstrzymali siłę ognia,+ uszli ostrza miecza,+ w słabości nabrali mocy,+ stali się dzielni na wojnie,+ rozgromili wojska cudzoziemców.+ 35  Niewiasty dzięki zmartwychwstaniu otrzymały swych umarłych;+ inni byli torturowani, ponieważ nie przyjmowali uwolnienia na podstawie jakiegoś okupu, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. 36  Drudzy zaś byli doświadczani przez drwiny i biczowania, co więcej, przez więzy+ i więzienia.+ 37  Byli kamienowani,+ doświadczani,+ przerzynani piłą, umierali+ zabijani mieczem, chodzili w skórach owczych,+ w skórach kozich, będąc w nędzy,+ uciskani,+ poniewierani;+ 38  świat nie był ich godzien. Tułali się po pustyniach i górach, i jaskiniach,+ i jamach w ziemi. 39  A jednak ci wszyscy, chociaż dzięki swej wierze otrzymali świadectwo, nie dostąpili spełnienia obietnicy,+ 40  gdyż Bóg przewidział dla nas+ coś lepszego,+ aby oni+ nie zostali bez nas+ doprowadzeni do doskonałości.+

Przypisy