2 Tymoteusza 4:1-22

4  Uroczyście przykazuję ci przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który ma sądzić+ żywych i umarłych,+ oraz ze względu na jego ujawnienie się+ i jego królestwo:+  głoś słowo,+ czyń to pilnie w porze sprzyjającej,+ w porze uciążliwej,+ upominaj,+ strofuj, usilnie zachęcaj — z wszelką wielkoduszną cierpliwością+ i sztuką nauczania.  Nastanie bowiem czas, gdy nie zniosą zdrowej nauki,+ lecz zgodnie z własnymi pragnieniami nagromadzą sobie nauczycieli, by im łechtali uszy;+  i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku fałszywym opowieściom.+  Ty jednak zachowuj we wszystkim trzeźwość umysłu,+ cierp zło,+ wykonuj dzieło ewangelizatora,+ dokładnie pełnij swe usługiwanie.+  Albowiem ja już jestem wylewany niczym ofiara płynna,+ a odpowiedni czas na moje uwolnienie+ jest bardzo bliski.  Walczyłem w szlachetnej walce,+ bieg ukończyłem,+ wiarę zachowałem.+  Odtąd jest dla mnie odłożona korona prawości,+ którą Pan, sędzia prawy,+ da mi jako nagrodę+ w ów dzień,+ ale nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy umiłowali jego ujawnienie się.  Zrób wszystko, co możesz, by przyjść do mnie wkrótce.+ 10  Demas+ bowiem mnie opuścił, ponieważ umiłował obecny system+ rzeczy, i udał się do Tesaloniki, Krescens do Galacji,+ Tytus do Dalmacji. 11  Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź go ze sobą, bo jest mi przydatny+ w usługiwaniu. 12  Tychika+ zaś wysłałem do Efezu. 13  Gdy przyjdziesz, przynieś okrycie, które zostawiłem w Troadzie+ u Karpusa, oraz zwoje, zwłaszcza pergaminy. 14  Aleksander,+ miedziownik, wyrządził mi wiele krzywd — Jehowa odpłaci mu według jego uczynków+ 15  i ty też miej się przed nim na baczności, bo nad miarę sprzeciwiał się naszym słowom. 16  Podczas mej pierwszej obrony nikt nie stanął po mojej stronie, lecz wszyscy poczęli mnie opuszczać+ — niech im to nie będzie policzone+ 17  ale Pan stał przy mnie+ i tchnął we mnie moc,+ aby się przeze mnie dopełniło głoszenie i by mogły je usłyszeć wszystkie narody;+ i zostałem wyzwolony z paszczy lwa.+ 18  Pan mnie wyzwoli od każdego niegodziwego uczynku+ i wybawi do swego niebiańskiego królestwa.+ Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 19  Przekaż moje pozdrowienia Prysce+ i Akwilasowi, i domowi Onezyfora.+ 20  Erast+ zatrzymał się w Koryncie,+ Trofima+ zaś zostawiłem chorego w Milecie.+ 21  Zrób wszystko, co możesz, by przybyć przed zimą. Przesyła ci pozdrowienia Eubulus, a także Pudens i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. 22  Pan niech będzie z duchem, którego przejawiasz.+ Jego życzliwość niezasłużona niech będzie z wami.

Przypisy