2 Tymoteusza 3:1-17

3  A to wiedz, iż w dniach ostatnich+ nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia.+  Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom,+ niewdzięczni, nielojalni,+  wyzuci z naturalnego uczucia,+ nieskłonni do jakiejkolwiek ugody,+ oszczercy,+ nie panujący nad sobą, zajadli,+ nie miłujący dobroci,+  zdrajcy,+ nieprzejednani, nadęci pychą,+ miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga,+  zachowujący formę zbożnego oddania,+ ale sprzeniewierzający się jego mocy;+ i od tych się odwróć.+  Z nich bowiem wywodzą się mężczyźni, którzy chytrze wciskają się do domów+ i uprowadzają jako swych jeńców słabe kobiety obarczone grzechami, wiedzione rozmaitymi pragnieniami,+  takie, które zawsze się uczą, a jednak nigdy nie potrafią dojść do dokładnego poznania prawdy.+  A jak Jannes i Jambres+ sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też ci wciąż sprzeciwiają się prawdzie,+ ludzie o całkowicie skażonym umyśle,+ niegodni uznania pod względem wiary.+  Nie zrobią jednak dalszych postępów, bo ich szaleństwo będzie bardzo wyraźne dla wszystkich, tak jak się stało z szaleństwem tamtych dwóch mężczyzn.+ 10  Ale ty wiernie poszedłeś za moją nauką, moim trybem życia,+ moim zamierzeniem, moją wiarą, moją wielkoduszną cierpliwością, moją miłością, moją wytrwałością, 11  moimi prześladowaniami, moimi cierpieniami, za tym, co mnie spotkało w Antiochii,+ w Ikonium,+ w Listrze,+ za takimi prześladowaniami, jakie zniosłem; a jednak z nich wszystkich Pan mnie wyzwolił.+ 12  Doprawdy, wszyscy, którzy pragną żyć w zbożnym oddaniu w łączności z Chrystusem Jezusem, będą też prześladowani.+ 13  Natomiast ludzie niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu, wprowadzając w błąd i będąc w błąd wprowadzani.+ 14  Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś,+ wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś+ 15  i że od najwcześniejszego dzieciństwa+ znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu+ przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem.+ 16  Całe Pismo jest natchnione przez Boga+ i pożyteczne do nauczania,+ do upominania,+ do prostowania,+ do karcenia+ w prawości, 17  aby człowiek Boży był w pełni umiejętny,+ całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.+

Przypisy