2 Samuela 9:1-13

9  I rzekł Dawid: „Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, żebym mógł okazać mu lojalną życzliwość+ przez wzgląd na Jonatana?”+  A dom Saula miał sługę imieniem Ciba.+ Wezwano go więc do Dawida i wtedy król powiedział do niego: „Czy ty jesteś Ciba?” Odpowiedział: „Jestem twoim sługą”.  I król rzekł jeszcze: „Czy nie ma nikogo więcej z domu Saula, żebym mógł mu okazać lojalną życzliwość Bożą?”+ Wówczas Ciba powiedział do króla: „Jest jeszcze syn Jonatana, utykający na nogi”.+  Wtedy król rzekł do niego: „Gdzie on jest?” Ciba powiedział więc królowi: „Oto jest w domu Machira,+ syna Ammiela, w Lo-Debar”.+  Król Dawid natychmiast posłał i zabrał go z domu Machira, syna Ammiela, z Lo-Debar.  Gdy Mefiboszet, syn Jonatana, syna Saula, przyszedł do Dawida, od razu padł na twarz i tak leżał.+ Wtedy Dawid rzekł: „Mefiboszecie!” A ten odpowiedział: „Oto twój sługa”.  A Dawid rzekł jeszcze do niego: „Nie lękaj się, bo zaiste okażę ci lojalną życzliwość+ przez wzgląd na Jonatana, twego ojca;+ i zwrócę ci całe pole+ Saula, twego dziadka, i zawsze będziesz jadł chleb przy moim stole”.+  Wówczas on padł na twarz i powiedział: „Czym jest twój sługa, że zwróciłeś swe oblicze na zdechłego psa,+ takiego jak ja?”  Potem król wezwał Cibę, sługę Saula, i rzekł do niego: „Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję+ wnukowi twego pana. 10  I masz dla niego uprawiać rolę, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i masz się zajmować zbiorem, i służyć to będzie za pokarm dla tych, którzy należą do wnuka twego pana, i będą jeść; lecz Mefiboszet, wnuk twego pana, będzie zawsze jadł chleb przy moim stole”.+ A Ciba miał piętnastu synów i dwudziestu sług.+ 11  Toteż Ciba powiedział do króla: „Zgodnie ze wszystkim, co mój pan, król, nakazuje swemu słudze, tak uczyni twój sługa; ale Mefiboszet+ jada przy moim stole jak jeden z synów królewskich”. 12  A Mefiboszet miał młodego syna imieniem Micha,+ wszyscy zaś, którzy mieszkali w domu Ciby, byli sługami Mefiboszeta. 13  I Mefiboszet mieszkał w Jerozolimie, bo zawsze jadał przy stole króla;+ a utykał na obie nogi.+

Przypisy