2 Samuela 24:1-25

24  I znowu+ gniew Jehowy rozpalił się przeciwko Izraelowi, gdy ktoś pobudził przeciw nim Dawida, mówiąc: „Idź, policz+ Izraela i Judę”.  Rzekł więc król do Joaba+ oraz do dowódcy wojsk, który z nim był: „Przejdź, proszę, przez wszystkie plemiona Izraela, od Dan aż po Beer-Szebę,+ i spiszcie lud,+ a będę znał liczbę ludu”.+  Lecz Joab powiedział do króla: „Oby Jehowa, twój Bóg, dodał do ludu sto razy tyle, ile ich jest, dopóki to widzą oczy mojego pana, króla. Ale dlaczego mój pan, król, upodobał sobie tę rzecz?”+  W końcu słowo króla wzięło górę+ nad Joabem i dowódcami wojsk. Toteż Joab i dowódcy wojsk wyszli sprzed króla, by spisać+ lud izraelski.  Potem przeprawili się przez Jordan i rozłożyli się obozem w Aroerze,+ po prawej stronie miasta, które jest w środku doliny potoku, w kierunku Gadytów,+ i poszli do Jazeru.+  Następnie weszli do Gileadu+ i ziemi Tachtim-Chodszi, i dalej do Dan-Jaan, i skręcili do Sydonu.+  Potem przybyli do twierdzy Tyr+ i do wszystkich miast Chiwwitów+ i Kananejczyków, i na koniec przybyli do Negebu+ judzkiego, w pobliżu Beer-Szeby.+  Tak obeszli całą tę ziemię i przybyli do Jerozolimy po upływie dziewięciu miesięcy i dwudziestu dni.  Następnie Joab podał królowi liczbę spisanej+ ludności; i w Izraelu było ogółem osiemset tysięcy dzielnych mężczyzn dobywających miecza, a mężów judzkich było pięćset tysięcy mężczyzn.+ 10  A serce Dawida zaczęło go smagać,+ gdy już tak policzył lud. Rzekł więc Dawid do Jehowy: „Bardzo zgrzeszyłem+ tym, co uczyniłem. A teraz, Jehowo, proszę, niech przeminie wina twego sługi;+ postąpiłem bowiem bardzo głupio”.+ 11  Gdy Dawid rano wstał, do proroka Gada,+ który był wizjonerem Dawida,+ doszło słowo Jehowy, mówiące: 12  „Idź i powiedz Dawidowi: ‚Oto, co rzekł Jehowa: „Wkładam na ciebie trzy rzeczy.+ Wybierz sobie jedną z nich, żebym ci ją uczynił”’”.+ 13  Toteż Gad przyszedł do Dawida i rzekł do niego:+ „Czy ma przyjść na ciebie siedem lat klęski głodu w twojej ziemi+ czy też trzy miesiące uciekania przed twoimi wrogami,+ którzy by cię ścigali, czy raczej trzy dni zarazy w twojej ziemi?+ Przeto wiedz i zobacz, co mam odpowiedzieć Temu, który mnie posłał”. 14  A Dawid rzekł do Gada: „To dla mnie wielka udręka. Niechbyśmy, proszę, wpadli w rękę Jehowy,+ gdyż liczne są jego zmiłowania;+ lecz niech nie wpadnę w rękę człowieka”.+ 15  Wtedy Jehowa spowodował w Izraelu zarazę+ trwającą od rana aż do wyznaczonego czasu, tak iż z ludu od Dan aż do Beer-Szeby+ umarło siedemdziesiąt tysięcy osób.+ 16  I anioł+ trzymał rękę wyciągniętą w kierunku Jerozolimy, by ją pustoszyć; lecz Jehowa począł żałować+ tego nieszczęścia i rzekł do anioła, który siał spustoszenie pośród ludu: „Dosyć! Opuść teraz swą rękę”. A anioł Jehowy był w pobliżu klepiska Arawny+ Jebusyty.+ 17  I rzekł Dawid do Jehowy, gdy zobaczył anioła zabijającego lud, i powiedział: „Oto ja zgrzeszyłem i to ja popełniłem zło; lecz te owce+ — cóż one uczyniły? Proszę, niech twoja ręka spadnie na mnie+ i na dom mego ojca”. 18  Później Gad przyszedł do Dawida w owym dniu i powiedział do niego: „Wejdź na górę, wznieś Jehowie ołtarz na klepisku Arawny Jebusyty”.+ 19  I Dawid poszedł zgodnie ze słowem Gada, zgodnie z tym, co Jehowa nakazał.+ 20  Gdy Arawna spojrzał w dół i zobaczył króla oraz jego sług zbliżających się do niego, Arawna od razu wyszedł i pokłonił się+ królowi twarzą do ziemi.+ 21  Potem Arawna rzekł: „Czemuż to mój pan, król, przyszedł do swego sługi?” Dawid odrzekł: „Żeby kupić+ od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Jehowy, by została powstrzymana plaga+ spadająca na lud”. 22  Lecz Arawna rzekł do Dawida: „Niech mój pan, król, weźmie je+ i ofiaruje to, co dobre w jego oczach. Oto bydło na całopalenie i sanie młockarskie oraz uprząż dla bydła — na drewno.+ 23  Wszystko, królu, Arawna daje królowi”. I Arawna jeszcze powiedział do króla: „Oby Jehowa, twój Bóg, miał w tobie upodobanie”.+ 24  Jednakże król powiedział do Arawny: „Ależ nie; raczej kupię je od ciebie za określoną cenę;+ i nie będę składał Jehowie, memu Bogu, ofiar całopalnych bez poniesienia kosztów”.+ Toteż Dawid kupił+ klepisko i bydło za pięćdziesiąt srebrnych sykli. 25  I Dawid zbudował tam ołtarz+ dla Jehowy, i złożył ofiary całopalne oraz ofiary współuczestnictwa, a Jehowa dał się uprosić+ za tę ziemię, tak iż została powstrzymana plaga spadająca na Izraela.

Przypisy