2 Samuela 23:1-39

23  A oto ostatnie słowa Dawida:+„Wypowiedź Dawida, syna Jessego,+i wypowiedź krzepkiego męża wyniesionego wysoko,+pomazańca+ Boga Jakubowegoi miłego z pieśni+ izraelskich.   Mówił przeze mnie duch Jehowy+i Jego słowo było na moim języku.+   Bóg Izraela rzekł,Skała Izraela powiedziała do mnie:+‚Gdy panujący nad ludźmi jest prawy,+panując w bojaźni przed Bogiem,+   jest to jak światło poranka, gdy świeci słońce,+ranek bez obłoków.Dzięki jasności, dzięki deszczowi trawa wyrasta z ziemi’.+   Bo czyż mój dom nie jest jakby u Boga?+On bowiem ustanowił dla mnie przymierze po czas niezmierzony,+we wszystkim pięknie uporządkowane i zabezpieczone.+Ponieważ jest to całe moje wybawienie+ i całe me upodobanie,czyż on nie zapewni temu wzrostu?+   Ale nicponie+ są gnani+ jak cierniste krzewy,+ oni wszyscy;bo nie ręką zostaną zabrani.   Gdy ktoś ich dotyka,ma być kompletnie uzbrojony w żelazo i drzewce włóczni,a zostaną oni doszczętnie spaleni ogniem”.+  Oto imiona mocarzy,+ których miał Dawid: Joszeb-Baszszebet+ Tachkemonita, stojący na czele owych trzech. Wywijał on włócznią nad ośmiuset zabitymi za jednym razem.  Następny po nim, Eleazar,+ syn Dody,+ syna Achochiego, był wśród trzech mocarzy przy Dawidzie, gdy urągali Filistynom. Zebrali się tam do bitwy i mężowie izraelscy się wycofali.+ 10  To on powstał i bił Filistynów, dopóki ręka mu się nie zmęczyła, a jego ręka ciągle trzymała miecz,+ tak iż w owym dniu Jehowa dokonał wielkiego wybawienia;+ a lud powrócił za nim tylko po to, by ogołocić pobitych.+ 11  Następny po nim był Szamma, syn Agego Hararyty.+ Otóż Filistyni zebrali się w Lechi, gdzie była połać pola pełna soczewicy;+ a lud uciekł przed Filistynami. 12  Lecz on stanął w środku tej połaci i ją uratował, i pobił Filistynów, tak iż Jehowa dokonał wielkiego wybawienia.+ 13  A trzech z tych trzydziestu stojących na czele+ wyruszyło i w okresie żniw przyszło do Dawida do jaskini Adullam;+ a wioska namiotowa Filistynów obozowała na nizinie Refaim.+ 14  Dawid zaś był wtedy w miejscu trudno dostępnym;+ a w Betlejem była wówczas placówka+ filistyńska. 15  Po jakimś czasie Dawid wyraził gorące życzenie, mówiąc: „O, gdybym to mógł się napić wody z cysterny betlejemskiej, która jest przy bramie!”+ 16  Wtedy ci trzej mocarze przedarli się do obozu Filistynów i naczerpali wody z cysterny betlejemskiej, która jest przy bramie, i niosąc, przynieśli ją Dawidowi;+ a on nie chciał jej pić, lecz wylał+ ją dla Jehowy. 17  I powiedział: „Jest nie do pomyślenia,+ Jehowo, żebym to uczynił! [Czyż mam pić] krew+ mężów, którzy poszli z narażeniem swych dusz?” I nie chciał jej pić. Oto, czego dokonali ci trzej mocarze. 18  Abiszaj+ zaś, brat Joaba, syna Cerui,+ stał na czele trzydziestu i wywijał włócznią nad trzystu zabitymi, miał też opinię jak ci trzej.+ 19  Chociaż był wybitniejszy niż pozostali z tych trzydziestu i został ich dowódcą, to jednak pozycją nie dorównał pierwszym trzem.+ 20  Benajasz+ zaś — syn Jehojady,+ syn dzielnego męża — który dokonał wielu czynów w Kabceel,+ zabił dwóch synów Ariela z Moabu; on też w dniu, gdy spadł śnieg,+ zszedł do dołu wodnego i zabił tam lwa.+ 21  I to on zabił Egipcjanina, który był nadzwyczaj wysoki.+ Chociaż w ręku tego Egipcjanina była włócznia, podszedł do niego z kijem i wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina, i zabił go jego własną włócznią.+ 22  Tych rzeczy dokonał Benajasz,+ syn Jehojady; i miał on opinię jak tamci trzej mocarze.+ 23  Chociaż był wybitniejszy niż tych trzydziestu, to jednak pozycją nie dorównał owym trzem; lecz Dawid wyznaczył go do swej straży przybocznej.+ 24  Asahel,+ brat Joaba, należał do owych trzydziestu; Elchanan,+ syn Dody z Betlejem, 25  Szamma+ Charodyta, Elika Charodyta, 26  Chelec+ Paltyta, Ira,+ syn Ikkesza+ Tekoity, 27  Abiezer+ Anatotczyk,+ Mebunnaj Chuszatyta,+ 28  Calmon Achochita,+ Maharaj+ Netofatyta, 29  Cheleb,+ syn Baana Netofatyty, Ittaj,+ syn Ribaja z Gibei spośród synów Beniamina, 30  Benajasz+ Piratonita, Hiddaj z dolin Gaasz,+ 31  Abi-Albon Arbatczyk, Azmawet+ Barchumita, 32  Eliachba Szaalbonita, synowie Jaszena, Jonatan,+ 33  Szamma Hararyta, Achiam,+ syn Szarara Hararyty, 34  Elifelet, syn Achasbaja, syna Maakatyty, Eliam, syn Achitofela+ Gilonity, 35  Checro+ z Karmelu, Paaraj Arbijczyk, 36  Jigal, syn Natana+ z Coby, Bani Gadyta, 37  Celek+ Ammonita, Nachraj Beerotczyk, giermkowie Joaba, syna Cerui, 38  Ira Itryta,+ Gareb+ Itryta, 39  Uriasz+ Hetyta — razem trzydziestu siedmiu.

Przypisy