2 Piotra 2:1-22

2  Jednakże powstali też wśród ludu fałszywi prorocy, podobnie jak wśród was będą fałszywi nauczyciele.+ Właśnie oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty i zaprą się nawet właściciela, który ich kupił,+ tak iż ściągną na siebie prędką zagładę.  Ponadto wielu będzie naśladować+ ich rozpasanie,+ a z ich powodu będzie się mówić obelżywie o drodze prawdy.+  I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami.+ Ale jeśli chodzi o nich, wyrok pradawny+ się nie odwleka, a ich zagłada nie drzemie.+  Doprawdy, jeśli Bóg nie powstrzymał się od ukarania aniołów,+ którzy zgrzeszyli, lecz przez wtrącenie ich do Tartaru+ wydał ich czeluściom gęstej ciemności, aby byli zachowani na sąd;+  i nie powstrzymał się od ukarania starożytnego świata,+ lecz Noego, głosiciela prawości,+ ocalił z siedmiorgiem innych,+ gdy sprowadził potop+ na świat ludzi bezbożnych;  i przez to, że w popiół obrócił miasta Sodomę i Gomorę, potępił je,+ dając ludziom bezbożnym wzór tego, co ma nadejść;+  i wyzwolił prawego Lota,+ wielce udręczonego rozpasaniem, jakiemu się oddawali ludzie urągający prawu+  bo ów prawy człowiek tym, co widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich, dzień w dzień zadawał męczarnie swej prawej duszy z powodu ich bezprawnych uczynków —  to Jehowa wie, jak ludzi przejawiających zbożne oddanie wyzwolić z doświadczenia,+ a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali wytraceni,+ 10  zwłaszcza zaś tych, którzy podążają za ciałem, pragnąc je kalać,+ i którzy patrzą z góry na zwierzchnictwo.+ Zuchwali, samowolni, nie drżą przed chwalebnymi, lecz wypowiadają się obelżywie,+ 11  a tymczasem aniołowie, chociaż są więksi pod względem siły i mocy, nie wnoszą przeciwko nim oskarżenia w sposób obelżywy,+ a to z respektu dla Jehowy.+ 12  Ale ci ludzie, jak bezrozumne zwierzęta z natury urodzone na schwytanie i zagładę, sami też w związku z tym, czego są nieświadomi i o czym mówią obelżywie,+ ulegną zagładzie na swojej drodze zagłady, 13  ściągając na siebie zło+ jako zapłatę za popełnianie zła.+ Za rozkosz uważają zbytkowne życie za dnia.+ Są plamami i skazami, z niepohamowanym upodobaniem oddają się swym zwodniczym naukom, gdy wespół z wami ucztują.+ 14  Oczy mają pełne cudzołóstwa+ i niezdolne do zaniechania grzechu,+ zwabiają też dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w pożądliwości.+ Są dziećmi przeklętymi.+ 15  Porzuciwszy prostą ścieżkę, dali się wprowadzić w błąd. Poszli ścieżką Balaama+ — syna Beora — który umiłował zapłatę za popełnianie zła,+ 16  lecz otrzymał upomnienie za naruszenie tego, co właściwe.+ Nieme zwierzę juczne, przemówiwszy ludzkim głosem,+ przeszkodziło szaleńczemu postępowaniu proroka.+ 17  Ci są źródłami bez wody+ oraz oparami pędzonymi przez gwałtowną burzę, dla nich też zachowano czerń ciemności.+ 18  Wypowiadają bowiem nadęte słowa, nie przynoszące żadnego pożytku, a pragnieniami ciała+ i rozpasanymi nawykami zwabiają+ tych, którzy ledwie uszli+ ludziom chodzącym w błędzie. 19  Obiecują im wolność,+ a sami są niewolnikami skażenia.+ Kto bowiem jest pokonany przez drugiego, ten jest przez niego zniewolony.+ 20  Doprawdy, jeśli dzięki dokładnemu poznaniu Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa, uszli kalającym rzeczom tego świata,+ ale wdają się znowu w to samo i zostają pokonani,+ to ich stan końcowy okazuje się gorszy niż początkowy.+ 21  Bo lepiej byłoby dla nich nie poznać dokładnie ścieżki prawości,+ niż dokładnie ją poznawszy, odwrócić się od danego im świętego przykazania.+ 22  Sprawdza się na nich treść prawdziwego przysłowia: „Pies+ wrócił do swych wymiocin, a obmyta maciora do tarzania się w błocie”.+

Przypisy