2 Kronik 8:1-18

8  A po upływie dwudziestu lat,+ w ciągu których Salomon zbudował dom Jehowy+ oraz swój dom,+  Salomon odbudował miasta, które Chiram+ dał Salomonowi, po czym osiedlił w nich synów izraelskich.  Ponadto Salomon udał się do Chamat-Coby i ją opanował.  Następnie odbudował Tadmor na pustkowiu oraz wszystkie miasta-spichlerze,+ które zbudował w Chamacie.+  I zbudował Bet-Choron Górne+ oraz Bet-Choron Dolne,+ warowne miasta z murami,+ wrotami i zasuwą,+  a także Baalat+ i wszystkie miasta-spichlerze, które należały do Salomona, i wszystkie miasta rydwanów,+ i miasta dla jeźdźców,+ i wszelką piękną rzecz, którą Salomon+ zapragnął zbudować w Jerozolimie i w Libanie,+ i w całej krainie podległej jego panowaniu.  Jeśli chodzi o całą ludność pozostałą z Hetytów+ i Amorytów,+ i Peryzzytów,+ i Chiwwitów,+ i Jebusytów,+ nie należącą do Izraela,+  spośród ich synów, którzy zostali po nich w tej krainie i których synowie Izraela nie wytępili,+ Salomon powoływał+ mężczyzn do pracy przymusowej, jak to jest aż do dnia dzisiejszego.+  Lecz żadnego z synów Izraela nie uczynił Salomon niewolnikiem do swej pracy,+ byli bowiem wojownikami+ i dowódcami jego przybocznych oraz dowódcami jego ludzi powożących rydwanami+ i jego konnicy.+ 10  To byli zwierzchnicy pełnomocników+ należących do króla Salomona, dwustu pięćdziesięciu, przełożeni nad ludem.+ 11  A córkę faraona+ Salomon wyprowadził z Miasta Dawidowego+ do domu, który dla niej zbudował,+ rzekł bowiem: „Chociaż to moja żona, nie powinna mieszkać w domu Dawida, króla Izraela, bo miejsca, do których przyszła Arka Jehowy, są czymś świętym”.+ 12  Wtedy Salomon złożył Jehowie ofiary całopalne+ na ołtarzu+ Jehowy, który zbudował przed portykiem,+ 13  w ramach codziennych+ czynności, by składać dary ofiarne zgodnie z przykazaniem Mojżesza co do sabatów+ i dni nowiu,+ i wyznaczonych świąt+ trzy razy w roku:+ w Święto Przaśników+ i Święto Tygodni,+ i Święto Szałasów.+ 14  Ponadto ustanowił oddziały+ kapłanów do ich zadań w służbie, zgodnie z zarządzeniem Dawida, swego ojca,+ i Lewitów+ na ich stanowiskach, by wysławiali+ oraz usługiwali+ przed kapłanami podczas codziennych czynności,+ i odźwiernych w ich oddziałach do poszczególnych bram,+ takie bowiem było przykazanie Dawida, męża prawdziwego Boga. 15  I nie odstąpili od królewskiego przykazania dla kapłanów i Lewitów co do każdej sprawy i co do zapasów.+ 16  Tak była przygotowywana+ cała praca Salomona od dnia położenia fundamentów domu Jehowy aż do jego zakończenia.+ Tak został ukończony dom Jehowy.+ 17  Wtedy to Salomon udał się do Ecjon-Geber+ i do Elot+ nad brzegiem morza w ziemi edomskiej.+ 18  A Chiram+ regularnie posyłał do niego przez swoich sług okręty i sług obeznanych z morzem+ i ci wyruszali ze sługami Salomona do Ofiru,+ i brali stamtąd czterysta pięćdziesiąt talentów+ złota,+ i przywozili je królowi Salomonowi.+

Przypisy