2 Kronik 5:1-14

5  I tak ukończono całą pracę, którą Salomon miał do wykonania dla domu Jehowy,+ i Salomon zaczął wnosić rzeczy uświęcone przez Dawida, swego ojca;+ a srebro i złoto, i wszystkie przybory umieścił w skarbach domu prawdziwego Boga.+  Wtedy to Salomon zaczął zgromadzać do Jerozolimy starszych Izraela+ oraz wszystkich mężów będących głowami plemion,+ naczelników domów patriarchalnych+ synów Izraela, żeby sprowadzić Arkę+ Przymierza Jehowy+ z Miasta Dawidowego,+ czyli z Syjonu.+  Toteż wszyscy mężowie izraelscy zgromadzili się u króla na święto — to, które się odbywa w miesiącu siódmym.+  Przybyli więc wszyscy starsi Izraela,+ a Lewici zaczęli nieść Arkę.+  I nieśli Arkę+ oraz namiot spotkania+ i wszystkie święte sprzęty,+ które były w namiocie. Przynieśli je kapłani, Lewici.+  A król Salomon i całe zgromadzenie Izraelitów, którzy zgodnie z umową stawili się u niego przed Arką, składali w ofierze+ owce i bydło, których z powodu mnogości nie dało się zliczyć ni zrachować.  Wtedy kapłani wnieśli Arkę Przymierza Jehowy na jej miejsce, do najskrytszego+ pomieszczenia domu, do Miejsca Najświętszego,+ pod skrzydła cherubów.+  Cheruby te rozpościerały swe skrzydła nad miejscem Arki, tak iż cheruby okrywały od góry Arkę oraz jej drążki.+  Ale drążki te były długie, toteż końce drążków było widać w Miejscu Świętym przed najskrytszym pomieszczeniem, lecz nie było ich widać na zewnątrz; i pozostają tam po dziś dzień.+ 10  A w Arce nie było nic oprócz dwóch tablic,+ które Mojżesz dał na Horebie,+ gdy Jehowa sprzymierzył się+ z synami Izraela, kiedy wychodzili z Egiptu.+ 11  A gdy kapłani wyszli ze świętego miejsca (bo uświęcili+ się wszyscy kapłani, którzy się tam znajdowali — nie trzeba było przestrzegać kolejności oddziałów),+ 12  Lewici+ zaś, którzy byli śpiewakami należącymi do nich wszystkich, mianowicie do Asafa,+ do Hemana,+ do Jedutuna+ oraz do ich synów i ich braci, odziani w delikatną tkaninę, z czynelami+ i instrumentami strunowymi,+ i harfami,+ stali po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach,+ 13  i gdy tylko trębacze i śpiewacy jak jeden mąż+ sprawili, że dał się słyszeć jeden głos wysławiania i dziękowania Jehowie, i gdy tylko podnieśli głos, grając na trąbach i czynelach, i instrumentach do akompaniowania przy pieśni+ oraz wysławiając+ Jehowę, „bo jest dobry,+ bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony”+ — wówczas dom napełnił się obłokiem,+ dom Jehowy,+ 14  tak iż z powodu obłoku kapłani nie mogli tam stać i usługiwać;+ bo chwała+ Jehowy napełniła dom prawdziwego Boga.

Przypisy