2 Kronik 36:1-23

36  Potem lud ziemi wziął Jehoachaza,+ syna Jozjasza, i uczynił go królem w Jerozolimie w miejsce jego ojca.+  Jehoachaz miał dwadzieścia trzy lata, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie trzy miesiące.+  Jednakże król Egiptu odsunął go w Jerozolimie+ i nałożył na kraj haracz w wysokości stu talentów srebra+ i talentu złota.  Ponadto król+ Egiptu uczynił królem nad Judą i Jerozolimą jego brata Eliakima+ i zmienił jego imię na Jehojakim; lecz jego brata Jehoachaza zabrał Necho+ i poprowadził do Egiptu.+  Jehojakim+ miał dwadzieścia pięć lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie jedenaście lat;+ i czynił to, co złe w oczach Jehowy, jego Boga.+  Przeciwko niemu wyruszył Nebukadneccar,+ król Babilonu,+ żeby mu nałożyć miedziane okowy i uprowadzić go do Babilonu.+  I niektóre sprzęty+ z domu Jehowy sprowadził Nebukadneccar+ do Babilonu, po czym umieścił je w swym pałacu w Babilonie.+  Pozostałe zaś sprawy+ Jehojakima oraz obrzydliwości,+ które czynił, jak również to, co znaleziono przeciwko niemu, opisano w Księdze+ Królów Izraela i Judy; a w jego miejsce zaczął panować Jehojachin,+ jego syn.  Jehojachin+ miał osiemnaście lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie trzy miesiące+ i dziesięć dni; i czynił to, co złe w oczach Jehowy.+ 10  A z początkiem+ roku król Nebukadneccar, posławszy,+ sprowadził go do Babilonu+ razem z cennymi przedmiotami z domu Jehowy.+ Ponadto królem nad Judą i Jerozolimą uczynił Sedekiasza,+ brata jego ojca.+ 11  Sedekiasz+ miał dwadzieścia jeden lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie jedenaście lat.+ 12  I czynił to, co złe+ w oczach Jehowy, jego Boga. Nie ukorzył+ się przed prorokiem+ Jeremiaszem+ mimo rozkazu Jehowy. 13  Zbuntował się nawet przeciwko królowi Nebukadneccarowi,+ który go zaprzysiągł na Boga;+ dalej też usztywniał+ swój kark i zatwardzał+ serce, by nie wrócić do Jehowy, Boga Izraela. 14  Również wszyscy przełożeni kapłanów,+ a także lud, na wielką skalę dopuszczali się niewierności — według wszystkich obrzydliwości+ narodów, tak iż skalali dom Jehowy, który On uświęcił w Jerozolimie.+ 15  A Jehowa, Bóg ich praojców, ciągle posyłał im ostrzeżenia za pośrednictwem swych posłańców,+ posyłając raz po raz, żywił bowiem współczucie dla swego ludu+ i dla swego mieszkania.+ 16  Lecz oni wciąż naśmiewali się+ z posłańców prawdziwego Boga i gardzili jego słowami,+ i drwili+ z jego proroków, aż wezbrała złość+ Jehowy na jego lud, aż nie było już uleczenia.+ 17  Sprowadził więc przeciwko nim króla Chaldejczyków,+ który pozabijał ich młodzieńców mieczem+ w domu ich sanktuarium,+ nie okazując współczucia młodzieńcom ani dziewicom, starym ani zniedołężniałym.+ Wszystko wydał On w jego rękę. 18  I wszystkie sprzęty,+ wielkie+ i małe, z domu prawdziwego Boga i skarby+ domu Jehowy oraz skarby króla+ i jego książąt, wszystko to sprowadził do Babilonu. 19  I spalił dom prawdziwego Boga,+ i zburzył mur+ Jerozolimy; również wszystkie jej wieże mieszkalne spalono ogniem, a także wszystkie jej cenne przedmioty,+ by spowodować zniszczenie.+ 20  Tych zaś, którzy ocaleli od miecza, uprowadził do niewoli do Babilonu+ i zostali oni sługami jego+ i jego synów, dopóki nie zaczęło panować królestwo Persji+ 21  by się spełniło słowo Jehowy wypowiedziane ustami Jeremiasza,+ aż ziemia spłaciła swe sabaty.+ Przez wszystkie dni swego spustoszenia obchodziła sabat, by się dopełniło siedemdziesiąt lat.+ 22  A w pierwszym roku Cyrusa,+ króla Persji+ — aby się spełniło słowo+ Jehowy wypowiedziane ustami Jeremiasza+ — Jehowa pobudził ducha+ Cyrusa, króla Persji, by po całym swym królestwie kazał ogłosić, i to również na piśmie,+ co następuje: 23  „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji:+ ‚Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa,+ Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie.+ Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was,+ niech Jehowa, jego Bóg, będzie z nim.+ Niech więc wyrusza’”.+

Przypisy