2 Kronik 31:1-21

31  A gdy już to wszystko zakończyli, wszyscy znajdujący się tam Izraelici+ wyszli do miast Judy+ i rozbijali święte słupy,+ i ścinali święte pale,+ i burzyli wyżyny+ oraz ołtarze,+ w całej Judzie+ i Beniaminie oraz w Efraimie+ i Manassesie,+ dopóki nie skończyli; potem wszyscy synowie Izraela wrócili do swych miast, każdy do swojej posiadłości.  Następnie Ezechiasz wyznaczył oddziały+ kapłanów i Lewitów+ w ich oddziałach, każdy odpowiednio do jego służby kapłanów+ i Lewitów,+ jeśli chodzi o całopalenie+ i ofiary współuczestnictwa,+ by usługiwano+ i składano podziękowania,+ i wysławiano+ w bramach obozów Jehowy.  Był też dział od króla z jego własnego majątku+ na całopalenia,+ na całopalenia poranne+ i wieczorne, jak również na całopalenia w sabaty+ i w dni nowiu,+ i w okresach świątecznych,+ zgodnie z tym, co jest napisane w prawie Jehowy.+  Ponadto powiedział ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, by dawali dział kapłanom+ i Lewitom,+ żeby się mogli ściśle trzymać+ prawa Jehowy.+  A gdy tylko rozeszła się ta wiadomość, synowie Izraela+ zwiększyli pierwociny zboża,+ młodego wina,+ jak również oliwy+ i miodu+ oraz wszelkiego plonu pola+ i przynieśli obfitą dziesięcinę ze wszystkiego.+  A synowie Izraela i Judy mieszkający w miastach judzkich+ — ci także złożyli dziesięcinę z bydła i owiec oraz dziesięcinę z rzeczy świętych,+ rzeczy poświęconych Jehowie, ich Bogu. Przynosili i składali stosy na stosy.  W miesiącu trzecim+ zaczęli składać te stosy, układając najniższą warstwę, a w miesiącu siódmym+ skończyli.  Kiedy Ezechiasz i książęta+ przyszli i ujrzeli te stosy, zaczęli błogosławić+ Jehowę i jego lud, Izraela.+  Po jakimś czasie Ezechiasz zapytał kapłanów i Lewitów o te stosy.+ 10  Wtedy Azariasz,+ naczelny kapłan z domu Cadoka,+ rzekł do niego, mówiąc: „Odkąd zaczęli przynosić daninę+ do domu Jehowy, można jeść i się nasycić,+ jest też duży nadmiar,+ bo Jehowa pobłogosławił swój lud+ — a pozostało z tego jeszcze to wielkie mnóstwo”. 11  Wówczas Ezechiasz polecił przygotować jadalnie+ w domu Jehowy. Toteż je przygotowano. 12  I wiernie+ przynosili daninę+ i dziesięcinę,+ i święte rzeczy; a Lewita Konaniasz sprawował nad nimi pieczę jako dowódca, Szimej zaś, jego brat, był drugi. 13  A Jechiel i Azazjasz, i Nachat, i Asahel, i Jerimot, i Jozabad, i Eliel, i Jismachiasz, i Machat, i Benajasz byli pełnomocnikami u boku Konaniasza i Szimeja, jego brata, według rozkazu króla Ezechiasza, Azariasz+ zaś sprawował przewodnictwo w domu prawdziwego Boga. 14  A Kore, syn Lewity Jimnacha, był odźwiernym+ od strony wschodniej,+ mającym pieczę nad dobrowolnymi+ darami ofiarnymi dla prawdziwego Boga, by wydawać daninę+ Jehowy oraz rzeczy najświętsze.+ 15  Podlegali mu zaś Eden i Miniamin, i Jeszua, i Szemajasz, Amariasz i Szechaniasz, w miastach kapłanów,+ na stanowisku powierzanym ludziom zaufanym,+ mający wydawać swoim braciom w oddziałach,+ równo wielkim i małym+ 16  oprócz ujętych w rodowodzie+ osób płci męskiej w wieku od trzech lat wzwyż,+ wszystkich przychodzących codziennie do domu Jehowy, w związku z ich służbą zgodnie z ich obowiązkami według ich oddziałów. 17  Oto rodowód kapłanów według domu ich ojców,+ a także Lewitów+ — w wieku od dwudziestu+ lat wzwyż, zgodnie z ich obowiązkami w ich oddziałach;+ 18  zarówno jeśli chodzi o rodowód spośród wszystkich ich maleństw, ich żon oraz synów i ich córek, o cały zbór, gdyż na swym stanowisku, powierzanym ludziom zaufanym,+ uświęcali się+ ze względu na to, co święte, 19  jak i o synów Aarona,+ kapłanów, na polach+ stanowiących pastwiska należące do ich miast. We wszystkich tych poszczególnych miastach byli mężowie, których wyznaczono imiennie, by wydawali przydziały każdemu mężczyźnie wśród kapłanów oraz wszystkim ujętym w rodowodzie wśród Lewitów. 20  I Ezechiasz począł tak czynić w całej Judzie, i czynił to, co dobre+ i słuszne,+ i wierne+ przed obliczem Jehowy, jego Boga. 21  I w każdym dziele, którego się podjął w zakresie służby+ związanej z domem prawdziwego Boga oraz w zakresie prawa+ i przykazania, by szukać+ swego Boga, działał z całego serca+ i szczęściło się mu.+

Przypisy