2 Kronik 28:1-27

28  Achaz+ zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat;+ i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, jak to czynił Dawid, jego praojciec.+  Chodził zaś drogami królów Izraela+ i nawet sporządził lane+ posągi Baalów.+  I sprawiał, że wznosił się dym ofiarny+ w dolinie synów Hinnoma,+ i palił swoich synów+ w ogniu — według obrzydliwości+ narodów, które Jehowa wypędził przed synami Izraela.+  I ciągle składał ofiary+ oraz sprawiał, że wznosił się dym ofiarny na wyżynach+ i na wzgórzach,+ i pod wszelkiego rodzaju bujnym drzewem.+  Toteż Jehowa, jego Bóg, wydał go w rękę+ króla Syrii+ i ci go rozgromili, a uprowadziwszy od niego wielką liczbę jeńców, przyprowadzili ich do Damaszku.+ Został też wydany w rękę króla Izraela,+ tak iż ten go rozgromił, urządzając wielką rzeź.  Pekach,+ syn Remaliasza,+ w ciągu jednego dnia zabił w Judzie sto dwadzieścia tysięcy, samych dzielnych mężów, ponieważ opuścili Jehowę,+ Boga swych praojców.  A Zikri, mocarz z Efraima,+ zabił Maasejasza, syna królewskiego, i Azrikama, który przewodził domowi, oraz Elkanę, drugiego po królu.  Ponadto synowie Izraela uprowadzili dwieście tysięcy swoich braci, kobiet, synów i córek; zdobyli też na nich wielki łup, po czym przynieśli ten łup do Samarii.+  A był tam prorok Jehowy imieniem Oded. Wyszedł on przed wojsko, które przybywało do Samarii, i rzekł do nich: „Oto Jehowa, Bóg waszych praojców, z powodu swej złości+ na Judę wydał ich w waszą rękę, tak iż zabijaliście wśród nich ze złością,+ która sięgnęła aż do niebios.+ 10  A teraz tych synów Judy i Jerozolimy zamierzacie sprowadzić do roli swoich sług+ i służebnic. Czy jednak u was samych nie ma win wobec Jehowy, waszego Boga? 11  Posłuchajcie mnie więc i odprawcie jeńców, których zabraliście swym braciom,+ bo zwrócony jest przeciwko wam płonący gniew Jehowy”.+ 12  Wówczas pewni mężowie spośród naczelników+ synów Efraima:+ Azariasz, syn Jehochanana, Berechiasz, syn Meszillemota, oraz Jechizkiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, powstali przeciw tym, którzy przychodzili z wyprawy wojennej, 13  i rzekli do nich: „Nie przyprowadzajcie tu jeńców, gdyż obciąży to nas winą wobec Jehowy. Zamyślacie dodać do naszych grzechów i do naszej winy, gdyż ciąży na nas wielka wina+ i płonie gniew+ przeciwko Izraelowi”. 14  Toteż zbrojni+ zostawili jeńców+ i zdobycz przed książętami+ i całym zborem. 15  Wtedy powstali imiennie wskazani mężowie+ i wziąwszy tych jeńców, odziali wszystkich nagich tym, co było w łupach. Odziali ich+ i dali im sandały, a także nakarmili ich+ i napoili,+ i natłuścili oliwą. Co więcej, tym, którzy się chwiali, umożliwili przejazd+ na osłach i przyprowadzili ich do Jerycha,+ miasta palm,+ koło ich braci. Potem wrócili do Samarii.+ 16  W owym czasie król Achaz+ posłał do królów Asyrii,+ żeby mu pomogli. 17  I jeszcze raz przybyli Edomici,+ i pobiwszy Judę, uprowadzili jeńców, 18  Filistyni+ zaś najechali miasta w Szefeli+ i Negebie+ judzkim i zdobyli Bet-Szemesz+ i Ajjalon,+ i Gederot,+ i Socho+ oraz jego zależne miejscowości, i Timnę+ oraz jej zależne miejscowości, i Gimzo oraz jego zależne miejscowości; i osiedlili się tam. 19  Bo Jehowa upokorzył+ Judę z powodu Achaza, króla izraelskiego, gdyż dopuścił on w Judzie do rozzuchwalenia+ i rażąco sprzeniewierzano się Jehowie. 20  W końcu nadciągnął przeciwko niemu Tilgat-Pilneser,+ król Asyrii, i sprawił mu udrękę,+ a nie wspomógł go. 21  Achaz wszak ogołocił dom Jehowy+ oraz dom króla+ i książąt+ i dał dar królowi Asyrii,+ lecz nic mu to nie pomogło. 22  Jednakże w czasie, gdy ten sprawiał mu udrękę, on, to znaczy król Achaz, dopuszczał się jeszcze większej niewierności wobec Jehowy.+ 23  I zaczął składać ofiary bogom+ Damaszku,+ którzy zadawali mu ciosy, i mawiał: „Skoro bogowie królów Syrii pomagają im,+ będę im składał ofiary, żeby i mnie pomogli”.+ I stali się dla niego czymś, co przywiodło do potknięcia jego samego oraz całego Izraela.+ 24  Ponadto Achaz zebrał sprzęty+ z domu prawdziwego Boga i porąbał sprzęty domu prawdziwego Boga,+ i zamknął drzwi+ domu Jehowy, a porobił sobie ołtarze w każdym kącie Jerozolimy.+ 25  I we wszystkich miastach, miastach Judy, uczynił wyżyny,+ by się tam wznosił dym ofiarny dla innych bogów,+ tak iż obraził+ Jehowę, Boga swych praojców. 26  Pozostałe zaś jego sprawy+ oraz wszystkie jego drogi, te pierwsze i te ostatnie, opisano w Księdze+ Królów Judy i Izraela. 27  W końcu Achaz spoczął ze swymi praojcami i pogrzebano go w mieście, w Jerozolimie, nie zaniesiono go bowiem do grobowców królów Izraela.+ A w jego miejsce zaczął panować Ezechiasz, jego syn.

Przypisy