2 Kronik 26:1-23

26  Potem cały lud+ judzki wziął Uzzjasza,+ który miał wtedy szesnaście lat, i uczynili+ go królem w miejsce jego ojca, Amacjasza.+  On to odbudował Elot,+ a następnie przywrócił je Judzie, gdy już król spoczął ze swymi praojcami.+  Uzzjasz+ miał szesnaście lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie pięćdziesiąt dwa lata. Jego matka miała na imię Jecholia+ i była z Jerozolimy.  I czynił on to, co słuszne w oczach Jehowy,+ zgodnie ze wszystkim, co uczynił Amacjasz, jego ojciec.+  I wciąż starał się szukać+ Boga za dni Zachariasza, który uczył bojaźni przed prawdziwym Bogiem;+ a w dniach, gdy szukał Jehowy, prawdziwy Bóg darzył go powodzeniem.+  I wyruszył walczyć z Filistynami,+ i zrobił wyłom w murze Gat+ i w murze Jabne+ oraz w murze Aszdodu,+ po czym zbudował miasta na terytorium Aszdodu+ i wśród Filistynów.  A prawdziwy Bóg dopomagał+ mu przeciwko Filistynom i przeciw Arabom+ mieszkającym w Gur-Baal, jak również przeciw Meunitom.+  I Ammonici+ zaczęli dawać Uzzjaszowi daninę.+ W końcu jego sława+ dotarła aż do Egiptu, okazywał bowiem nadzwyczajną siłę.  Ponadto Uzzjasz zbudował w Jerozolimie wieże+ przy Bramie Narożnej+ i przy Bramie nad Doliną,+ i przy Skarpie i je umocnił. 10  Zbudował też wieże+ na pustkowiu i wykuł wiele cystern (gdyż posiadł liczne stada), a także w Szefeli+ i na płaskowyżu. W górach i w Karmelu byli rolnicy i hodowcy winorośli, okazał się bowiem miłośnikiem rolnictwa. 11  Uzzjasz miał również siłę bojową — tych, co szli oddziałami do służby wojskowej,+ według liczby spisanych+ ręką sekretarza+ Jejela oraz urzędnika Maasejasza pod kontrolą+ Chananiasza spośród książąt królewskich.+ 12  Ogólna liczba mężów będących głowami domów patriarchalnych,+ dzielnych+ mocarzy,+ wynosiła dwa tysiące sześćset. 13  A ich władzy podlegały wojska liczące trzysta siedem tysięcy pięciuset mężczyzn, którzy brali udział w wojnie jako potężne wojsko, by wspomagać króla przeciwko nieprzyjacielowi.+ 14  I Uzzjasz przygotowywał dla nich, dla całego wojska, tarcze+ i dzidy,+ i hełmy,+ i pancerze,+ i łuki,+ i kamienie do proc.+ 15  Sporządził też w Jerozolimie machiny wojenne, wynalazek konstruktorów, przeznaczone na wieże+ i na narożniki, by można było miotać strzały i wielkie kamienie. Toteż jego sława+ dotarła bardzo daleko, otrzymał bowiem zdumiewającą pomoc, aż urósł w siłę. 16  Lecz gdy tylko urósł w siłę, jego serce stało się tak wyniosłe,+ że doprowadziło do ruiny,+ tak iż postąpił wiarołomnie wobec Jehowy, swego Boga, i wszedł do świątyni Jehowy, by palić kadzidło na ołtarzu kadzielnym.+ 17  Za nim natychmiast wszedł kapłan Azariasz, a z nim kapłani Jehowy, osiemdziesięciu dzielnych mężów. 18  Potem wystąpili przeciw królowi Uzzjaszowi+ i powiedzieli do niego: „Nie twoja to rzecz,+ Uzzjaszu, palić kadzidło Jehowie, lecz palenie kadzidła jest rzeczą kapłanów, synów Aarona,+ uświęconych. Wyjdź z sanktuarium; postąpiłeś bowiem wiarołomnie i nie przysporzy ci to chwały+ ze strony Jehowy Boga”. 19  Jednakże Uzzjasz zapałał gniewem,+ mając w ręku kadzielnicę+ do palenia kadzidła, a gdy się tak złościł na kapłanów, pojawił się+ trąd+ na jego czole w obecności kapłanów w domu Jehowy, przy ołtarzu kadzielnym. 20  Kiedy naczelny kapłan Azariasz oraz wszyscy kapłani zwrócili się ku niemu, oto był na czole dotknięty trądem!+ Zaczęli więc gorączkowo wypędzać go stamtąd, a i on sam śpieszył się, by wyjść, gdyż Jehowa go poraził.+ 21  I król Uzzjasz+ pozostał trędowaty aż do dnia swej śmierci, i jako trędowaty mieszkał w pewnym domu, zwolniony z obowiązków;+ został bowiem odłączony od domu Jehowy, a Jotam, jego syn, był ustanowiony nad domem królewskim i sądził lud ziemi. 22  Pozostałe zaś sprawy Uzzjasza,+ te pierwsze i te ostatnie, opisał prorok Izajasz,+ syn Amoca.+ 23  W końcu Uzzjasz spoczął ze swymi praojcami; został więc pogrzebany ze swymi praojcami, lecz na polu pogrzebowym, które należało do królów,+ gdyż mówiono: „Jest trędowaty”. A w jego miejsce zaczął panować Jotam,+ jego syn.

Przypisy