2 Kronik 24:1-27

24  Jehoasz miał siedem lat, gdy zaczął panować,+ a panował w Jerozolimie czterdzieści lat.+ Jego matka miała na imię Cybia i była z Beer-Szeby.+  I Jehoasz+ czynił to, co słuszne w oczach Jehowy,+ przez wszystkie dni kapłana Jehojady.+  A Jehojada dał mu dwie żony i został on ojcem synów oraz córek.+  A potem stało się rzeczą bliską sercu Jehoasza odnowienie domu Jehowy.+  Zebrał więc kapłanów+ i Lewitów i rzekł do nich: „Udajcie się do miast judzkich i zbierzcie pieniądze od całego Izraela, by rok w rok można było naprawiać+ dom waszego Boga;+ i macie w tej sprawie działać szybko”. A Lewici nie działali szybko.+  Toteż król wezwał przełożonego Jehojadę i rzekł do niego:+ „Dlaczego nie żądałeś od Lewitów zdawania sprawy z tego, jak z Judy i Jerozolimy przynoszono święty podatek nałożony przez Mojżesza,+ sługę Jehowy, podatek od całego zboru izraelskiego, na Namiot Świadectwa?+  Jeśli bowiem chodzi o niegodziwą Atalię, jej synowie+ wtargnęli do domu prawdziwego Boga+ i nawet wszystkie święte+ przedmioty z domu Jehowy oddali Baalom”.+  Następnie król wyrzekł słowo i zrobiono skrzynię,+ i postawiono ją na zewnątrz koło bramy domu Jehowy.  Potem w całej Judzie i Jerozolimie ogłoszono wezwanie do przynoszenia Jehowie świętego podatku,+ który Mojżesz, sługa prawdziwego Boga, nałożył na Izraela+ na pustkowiu. 10  I wszyscy książęta+ oraz cały lud zaczęli się radować,+ przynosili też i wrzucali do tej skrzyni,+ aż wszyscy dali. 11  A w odpowiednim czasie ręką Lewitów+ przynosił skrzynię pod opiekę króla i gdy tylko widzieli, że jest dużo pieniędzy,+ przychodził sekretarz+ króla oraz pełnomocnik naczelnego kapłana i wtedy opróżniali skrzynię, a potem ją brali i zanosili z powrotem na miejsce. Tak robili dzień w dzień i zbierali bardzo dużo pieniędzy. 12  Potem król i Jehojada przekazywali je tym, którzy wykonywali+ pracę w ramach służby związanej z domem Jehowy,+ oni zaś najmowali kamieniarzy+ i rzemieślników,+ by odnowili dom Jehowy,+ a także ludzi obrabiających żelazo i miedź, by naprawili dom Jehowy.+ 13  I wykonawcy prac zabrali się do dzieła,+ i pod ich ręką naprawa posuwała się naprzód, tak iż w końcu doprowadzili dom prawdziwego Boga do należytego stanu pod względem budowlanym i go wzmocnili. 14  A gdy tylko skończyli, przynieśli przed króla i Jehojadę resztę pieniędzy i przystąpiono do wykonania przyborów do domu Jehowy, przyborów do usługiwania+ i do składania darów ofiarnych, a także kielichów+ i naczyń ze złota+ i srebra; i przez wszystkie dni Jehojady stale składali w domu Jehowy ofiary całopalne.+ 15  A Jehojada się zestarzał i syty lat+ w końcu umarł, mając w chwili śmierci sto trzydzieści lat. 16  Pogrzebano go więc w Mieście Dawidowym wespół z królami,+ gdyż postępował dobrze w Izraelu+ i wobec prawdziwego Boga oraz jego domu. 17  A po śmierci Jehojady przybyli książęta+ judzcy i pokłonili się królowi. Wówczas król ich wysłuchał.+ 18  I stopniowo porzucali dom Jehowy, Boga swych praojców, a zaczęli służyć świętym palom+ i bożkom,+ tak iż z powodu tej ich winy doszło do oburzenia na Judę i Jerozolimę.+ 19  On zaś posyłał do nich proroków,+ by ich z powrotem przyprowadzić do Jehowy; i ci składali przeciwko nim świadectwo, lecz oni nie nadstawiali ucha.+ 20  I duch+ Boży ogarnął+ Zachariasza,+ syna kapłana Jehojady,+ toteż stanął on ponad ludem i rzekł do nich: „Oto, co powiedział prawdziwy Bóg: ‚Dlaczego przekraczacie przykazania Jehowy, tak iż nie możecie mieć powodzenia?+ Ponieważ wy porzuciliście Jehowę, on porzuci was’”.+ 21  W końcu uknuli przeciwko niemu spisek+ i na rozkaz króla ukamienowali go kamieniami+ na dziedzińcu domu Jehowy. 22  I król Jehoasz nie pamiętał o lojalnej życzliwości, którą mu okazał jego ojciec, Jehojada,+ i zabił jego syna; gdy ten umierał, rzekł: „Niech Jehowa w to wejrzy i zażąda tego z powrotem”.+ 23  A na początku+ roku wyruszyło przeciwko niemu+ wojsko syryjskie+ i wtargnęło do Judy i Jerozolimy. Następnie wytracili spośród ludu wszystkich książąt+ ludu, a cały łup posłali do króla Damaszku.+ 24  Bo wojsko Syryjczyków dokonało najazdu niewielką liczbą ludzi,+ a Jehowa wydał w ich rękę nader liczne wojsko,+ porzucili bowiem Jehowę, Boga swych praojców; i dokonano sądów nad Jehoaszem.+ 25  A gdy od niego odeszli (bo zostawili go z wieloma dolegliwościami),+ jego słudzy uknuli przeciwko niemu spisek+ za krew+ synów kapłana Jehojady;+ i zabili go na jego łożu, tak iż poniósł śmierć.+ Potem pogrzebano go w Mieście Dawidowym,+ ale nie pochowano go w grobowcach królewskich.+ 26  A oto ci, którzy spiskowali przeciwko niemu: Zabad,+ syn Ammonitki Szimeat, i Jehozabad, syn Moabitki Szimrit. 27  Jeśli zaś chodzi o jego synów i o liczne wypowiedzi przeciwko niemu,+ jak również o gruntowną odnowę+ domu prawdziwego Boga, opisano to w objaśnieniu do Księgi+ Królów. A w jego miejsce zaczął panować Amacjasz,+ jego syn.

Przypisy