2 Kronik 23:1-21

23  A w siódmym roku Jehojada+ okazał odwagę i zawarł przymierze z dowódcami setek,+ mianowicie: Azariaszem, synem Jerochama, i Ismaelem, synem Jehochanana, i Azariaszem, synem Obeda, i Maasejaszem, synem Adajasza, i Eliszafatem, synem Zikriego.  Potem obeszli całą Judę i zebrali Lewitów+ ze wszystkich miast judzkich, a także mężów będących głowami+ domów patriarchalnych+ w Izraelu. Przyszli więc do Jerozolimy.  Wtedy cały zbór zawarł z królem przymierze+ w domu+ prawdziwego Boga, po czym on rzekł do nich: „Oto będzie panował+ syn+ królewski, jak to Jehowa obiecał w odniesieniu do synów Dawida.+  Uczynicie następującą rzecz: jedna trzecia z was, którzy w sabat wchodzicie,+ spośród kapłanów+ i Lewitów,+ będzie odźwiernymi,+  i jedna trzecia będzie przy domu królewskim,+ a jedna trzecia będzie przy Bramie Fundamentowej;+ cały zaś lud będzie na dziedzińcach+ domu Jehowy.  I nie pozwólcie, by do domu Jehowy wszedł ktokolwiek+ oprócz kapłanów i Lewitów pełniących służbę.+ Oni wejdą, gdyż stanowią święte grono,+ a cały lud będzie się wywiązywał z obowiązku wobec Jehowy.  Lewici zaś mają otoczyć króla ze wszystkich stron,+ każdy ze swym orężem w rękach; a kto by wszedł do domu, ma zostać uśmiercony. I stale bądźcie przy królu, gdy wchodzi i gdy wychodzi”.  I Lewici oraz cała Juda przystąpili do działania zgodnie ze wszystkim, co nakazał+ kapłan Jehojada.+ Wzięli więc każdy swoich ludzi, którzy w sabat wchodzili, wraz z tymi, którzy w sabat wychodzili,+ gdyż kapłan Jehojada nie zwolnił oddziałów+ ze służby.  Ponadto kapłan Jehojada dał dowódcom setek+ włócznie i tarcze, i okrągłe tarcze,+ które należały do króla Dawida+ i znajdowały się w domu prawdziwego Boga.+ 10  I ustawił cały lud,+ każdego z pociskiem w ręku, od prawej strony domu aż do lewej strony domu, koło ołtarza i koło domu, ze wszystkich stron w pobliżu króla. 11  Wtedy wyprowadzili syna królewskiego+ i włożyli na niego diadem+ oraz Świadectwo,+ i uczynili go królem, a Jehojada i jego synowie namaścili+ go i rzekli: „Niech żyje król!”+ 12  Gdy Atalia usłyszała odgłos ludu, który biegł i sławił króla,+ niezwłocznie przyszła do ludu koło domu Jehowy. 13  Wówczas ujrzała, a oto przy swej kolumnie+ u wejścia stał król, przy królu zaś — książąt+ i trąby,+ a cały lud ziemi radował się+ i dął+ w trąby, byli też śpiewacy+ z instrumentami do akompaniowania przy pieśni, jak również ci, którzy dawali sygnał do wysławiania. Atalia natychmiast rozdarła swe szaty i powiedziała: „Spisek! Spisek!”+ 14  Lecz kapłan Jehojada wyprowadził dowódców setek, ustanowionych nad wojskiem, i rzekł do nich: „Zabierzcie ją spomiędzy szeregów,+ a kto za nią pójdzie, ma zostać uśmiercony mieczem!” Kapłan bowiem powiedział: „Nie wolno wam uśmiercić jej w domu Jehowy”. 15  Pochwycili ją więc w swe ręce. Kiedy doszła do wjazdu do bramy końskiej domu królewskiego, tam od razu ją uśmiercili.+ 16  Następnie Jehojada zawarł przymierze między sobą a całym ludem i królem, że pozostaną ludem+ Jehowy. 17  Potem cały lud przyszedł do domu Baala i go zburzył;+ i porozbijali+ jego ołtarze+ i wizerunki, a Mattana,+ kapłana Baala, zabili+ przed ołtarzami. 18  Ponadto Jehojada powierzył stanowiska w domu Jehowy w ręce kapłanów i Lewitów, których Dawid+ ustanowił w oddziałach nad domem Jehowy, by składali Jehowie ofiary całopalne zgodnie z tym, co jest napisane w prawie Mojżesza,+ z weselem i z pieśnią — według rozporządzeń Dawida. 19  Postawił więc odźwiernych+ przy bramach+ domu Jehowy, żeby nie wszedł nikt nieczysty pod jakimkolwiek względem. 20  Potem wziął dowódców setek+ oraz znamienite osobistości i władców ludu, i cały lud ziemi i sprowadził króla z domu Jehowy.+ Wówczas weszli przez górną bramę do domu królewskiego i posadzili króla na tronie+ królestwa. 21  A cały lud ziemi nieustannie się radował;+ i w mieście panował spokój, Atalię zaś uśmiercono mieczem.+

Przypisy