2 Kronik 2:1-18

2  Następnie Salomon kazał budować dom+ dla imienia Jehowy+ oraz dom dla swej władzy królewskiej.+  Wyznaczył więc Salomon siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn jako tragarzy oraz osiemdziesiąt tysięcy mężczyzn do wyciosywania kamieni w górach,+ a nadzorców nad nimi trzy tysiące sześciuset.+  Ponadto Salomon posłał do Chirama,+ króla Tyru, mówiąc: „Jak postępowałeś z Dawidem,+ moim ojcem, i przysyłałeś mu drewno cedrowe, żeby sobie zbudował dom, w którym by mieszkał...  oto ja buduję+ dom dla imienia+ Jehowy, mego Boga, żeby mu go poświęcić,+ by przed jego obliczem spalać wonne kadzidło,+ z ustawicznie wykładanym chlebem pokładnym+ oraz całopaleniami rano i wieczorem,+ w sabaty+ i dni nowiu+ oraz w okresach świątecznych+ Jehowy, naszego Boga. Będzie to obowiązywać Izraela po czas niezmierzony.+  A dom, który ja buduję, będzie wielki,+ bo nasz Bóg jest większy niż wszyscy inni bogowie.+  Któż byłby w stanie zbudować mu dom?+ Albowiem niebiosa i niebo niebios nie mogą go pomieścić,+ a kimże jestem ja,+ bym miał zbudować mu dom, chyba tylko po to, by wznosił się dym ofiarny przed jego obliczem?+  Teraz więc przyślij mi zdolnego męża, który by wykonywał wyroby ze złota i srebra, i miedzi,+ i żelaza, i wełny barwionej czerwonawą purpurą, i karmazynu, i niebieskiego włókna oraz umiał wykonywać rzeźby, razem ze zdolnymi ludźmi, których mam w Judzie i w Jerozolimie, a których przygotował Dawid, mój ojciec.+  I przyślij mi z Libanu+ drewna cedrowego,+ jałowcowego+ i algumowego,+ bo dobrze wiem, że twoi słudzy mają doświadczenie w ścinaniu drzew Libanu+ (a oto moi słudzy są z twoimi sługami),  by przygotowano mi dużo drewna, gdyż dom, który buduję, będzie wielki, i to zdumiewająco. 10  A oto drwalom, ścinającym drzewa, daję pszenicę na pokarm dla twoich sług, dwadzieścia tysięcy kor,+ i dwadzieścia tysięcy kor jęczmienia, dwadzieścia tysięcy bat wina+ i dwadzieścia tysięcy bat oliwy”. 11  Wówczas Chiram, król Tyru,+ odpowiedział na piśmie i posłał to do Salomona: „Ponieważ Jehowa umiłował+ swój lud, ustanowił cię królem nad nimi”.+ 12  I Chiram rzekł jeszcze: „Błogosławiony niech będzie Jehowa, Bóg Izraela,+ który uczynił niebiosa i ziemię,+ gdyż dał królowi Dawidowi mądrego syna, mającego doświadczenie w kierowaniu się roztropnością i zrozumieniem,+ i on zbuduje dom dla Jehowy oraz dom dla swej władzy królewskiej.+ 13  Oto więc posyłam zdolnego męża, mającego doświadczenie w kierowaniu się zrozumieniem, Chiram-Abiego+ 14  który jest synem niewiasty spośród synów Dana, lecz którego ojcem jest pewien mąż z Tyru — człowieka mającego doświadczenie, aby wykonywał wyroby ze złota i srebra, z miedzi,+ żelaza, kamieni+ i drewna, z wełny barwionej czerwonawą purpurą,+ z niebieskiego włókna+ oraz delikatnej+ tkaniny i karmazynu,+ a także aby wykonywał wszelkiego rodzaju robotę snycerską+ i obmyślał wszelkie plany,+ które by mu dano, razem z twoimi zdolnymi mężami oraz zdolnymi mężami mego pana Dawida, twojego ojca. 15  A pszenicę i jęczmień, i oliwę, i wino, które mój pan obiecał, niechaj wyśle swoim sługom.+ 16  My zaś stosownie do wszelkiej twojej potrzeby+ będziemy ścinać drzewa+ z Libanu i jako tratwy sprowadzać je morzem+ do ciebie do Joppy,+ a ty będziesz je zabierał do Jerozolimy”. 17  Potem Salomon zliczył wszystkich mężów, którzy byli osiadłymi przybyszami, a którzy przebywali w ziemi izraelskiej,+ po spisaniu ich przez Dawida, jego ojca;+ i znalazło się sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześciuset. 18  Wyznaczył więc spośród nich siedemdziesiąt tysięcy tragarzy+ oraz osiemdziesiąt tysięcy do wyciosywania kamieni+ w górach, a trzy tysiące sześciuset ustanowił nadzorcami, by doglądali pracy tego ludu.+

Przypisy