2 Królów 25:1-30

25  A w dziewiątym+ roku jego królowania, w miesiącu dziesiątym, dziesiątego+ dnia tego miesiąca, nadciągnął Nebukadneccar,+ król Babilonu+ — on i całe jego wojsko — przeciw Jerozolimie i rozłożył się przeciwko niej obozem, i przeciwko niej zaczął dookoła budować wał oblężniczy.+  I miasto było oblężone aż do jedenastego roku króla Sedekiasza.  Dziewiątego+ dnia czwartego miesiąca srożył się w mieście głód+ i nie było chleba+ dla ludu ziemi.  I zrobiono wyłom w mieście,+ i wszyscy wojownicy uciekli nocą przez bramę między podwójnym murem stojącym obok ogrodu królewskiego,+ podczas gdy Chaldejczycy+ ze wszystkich stron otaczali miasto; i król udał się+ w kierunku Araby.+  A wojsko chaldejskie+ ruszyło w pościg za królem i dopędziło go+ na pustynnych równinach Jerycha;+ całe zaś jego wojsko rozpierzchło się od niego.  Wtedy schwytano króla+ i zaprowadzono go do króla Babilonu do Ribli,+ by co do niego zostało powzięte jakieś sądownicze rozstrzygnięcie.  I na oczach Sedekiasza pozabijano jego synów,+ a oczy Sedekiasza on oślepił,+ po czym spętał go miedzianymi okowami+ i zaprowadził do Babilonu.+  A w miesiącu piątym, siódmego dnia tego miesiąca — w dziewiętnastym+ roku króla Nebukadneccara, króla Babilonu — Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej, sługa króla Babilonu, przybył do Jerozolimy.+  I spalił dom Jehowy+ oraz dom królewski+ i wszystkie domy w Jerozolimie;+ spalił też ogniem dom każdego znaczniejszego człowieka.+ 10  A całe wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło mury dookoła Jerozolimy.+ 11  Resztę zaś ludu,+ która pozostała w mieście, oraz zbiegów, którzy przeszli do króla Babilonu, jak również resztę tłumu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie.+ 12  Natomiast niektórych maluczkich+ spośród ludu tej ziemi dowódca straży przybocznej pozostawił jako hodowców winorośli i jako przymusowych robotników.+ 13  A miedziane kolumny,+ które były w domu Jehowy, oraz wózki+ i miedziane morze,+ które były w domu Jehowy, Chaldejczycy porozbijali i miedź z nich wzięli do Babilonu.+ 14  Zabrali też kubły i łopatki, i gasidła, i kielichy, i wszystkie przybory+ z miedzi, których używano podczas służby. 15  I dowódca straży przybocznej zabrał popielnice, a także czasze — te ze szczerego złota+ i te z czystego srebra.+ 16  Jeśli chodzi o dwie kolumny, jedno morze oraz wózki, które Salomon uczynił dla domu Jehowy, nie sposób było określić wagi miedzi we wszystkich tych przedmiotach.+ 17  Wysokość każdej kolumny wynosiła osiemnaście łokci,+ a głowica+ znajdująca się na niej była z miedzi; wysokość zaś głowicy wynosiła trzy łokcie; a siatka i jabłka granatu+ dookoła głowicy — w całości były z miedzi; i druga kolumna miała na siatce to samo. 18  Ponadto dowódca straży przybocznej wziął naczelnego kapłana Serajasza+ oraz drugiego kapłana, Sofoniasza,+ jak również trzech odźwiernych,+ 19  a z miasta wziął jednego dworzanina, który dowodził wojownikami, oraz pięciu mężów spośród tych, którzy mieli dostęp do króla i znajdowali się w mieście; a także sekretarza dowódcy wojska, dokonującego poboru wśród ludu ziemi, i sześćdziesięciu mężów spośród ludu ziemi, którzy się znajdowali w mieście;+ 20  i Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej, wziął ich+ i zaprowadził do króla Babilonu do Ribli.+ 21  A król Babilonu zadał im cios+ i uśmiercił ich w Ribli, w krainie Chamat.+ Tak Juda poszła ze swej ziemi na wygnanie.+ 22  A nad ludem+ pozostawionym w ziemi judzkiej, który pozostawił Nebukadneccar, król Babilonu, ustanowił on Gedaliasza,+ syna Achikama,+ syna Szafana.+ 23  Kiedy wszyscy dowódcy wojsk+ — oni i ich ludzie — usłyszeli, że król Babilonu ustanowił Gedaliasza, niezwłocznie przybyli do Gedaliasza do Micpy,+ mianowicie Ismael, syn Netaniasza, i Jochanan, syn Kareacha, i Serajasz, syn Tanchumeta Netofatyty, i Jaazaniasz, syn Maakatyty, oni i ich ludzie. 24  Wówczas Gedaliasz przysiągł+ im oraz ich ludziom i rzekł do nich: „Nie lękajcie się być sługami Chaldejczyków. Mieszkajcie w tej ziemi i służcie królowi Babilonu, a będzie się wam dobrze wiodło”.+ 25  W siódmym+ miesiącu przyszedł Ismael,+ syn Netaniasza, syna Eliszamy z potomstwa królewskiego, a wraz z nim dziesięciu mężów i ugodzili Gedaliasza,+ tak iż umarł, jak również Żydów i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Micpie.+ 26  Potem cały lud, od małego do wielkiego, a także dowódcy wojsk powstali i udali się do Egiptu,+ bo się zlękli Chaldejczyków.+ 27  A w trzydziestym siódmym roku wygnania Jehojachina,+ króla Judy, w miesiącu dwunastym, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, król babiloński Ewil-Merodach+ w roku, w którym został królem, podniósł głowę+ Jehojachina, króla Judy, z aresztu; 28  i zaczął mu mówić dobre rzeczy, a potem postawił jego tron wyżej niż trony królów, którzy z nim byli w Babilonie.+ 29  A on zdjął swoje szaty więzienne;+ i zawsze jadał chleb+ przed jego obliczem przez wszystkie dni swego życia. 30  Jeśli chodzi o jego przydział,+ zawsze dawano mu przydział od króla, jako codzienną należność, przez wszystkie dni jego życia.

Przypisy