2 Królów 24:1-20

24  Za jego dni nadciągnął Nebukadneccar,+ król Babilonu, i Jehojakim na trzy lata został jego sługą.+ Odwrócił się jednak i zbuntował się przeciw niemu.  A Jehowa począł nasyłać na niego oddziały grabieżcze Chaldejczyków+ i oddziały grabieżcze Syryjczyków, i oddziały grabieżcze Moabitów,+ i oddziały grabieżcze synów Ammona i wysyłał je przeciwko Judzie, żeby ją zniszczyć — zgodnie ze słowem,+ które Jehowa wyrzekł za pośrednictwem swoich sług, proroków.  Spotkało to Judę wyłącznie na rozkaz Jehowy, by została usunięta+ sprzed jego oblicza za grzechy Manassesa,+ według wszystkiego, co uczynił,  a także z powodu niewinnej krwi,+ którą przelał, tak iż napełnił Jerozolimę niewinną krwią, i Jehowa nie zgodził się przebaczyć.+  Pozostałych zaś spraw Jehojakima+ oraz wszystkiego, co uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy?  W końcu Jehojakim spoczął ze swymi praojcami,+ a w jego miejsce zaczął panować Jehojachin, jego syn.  A król Egiptu już nigdy więcej+ nie wyruszył ze swej ziemi,+ gdyż król Babilonu zabrał wszystko, co należało do króla Egiptu+ — od Doliny Potoku+ Egipskiego aż po rzekę Eufrat.+  Jehojachin+ miał osiemnaście lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie trzy miesiące.+ Jego matka miała na imię Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy.  I czynił on to, co złe w oczach Jehowy — według wszystkiego, co uczynił jego ojciec.+ 10  W owym czasie słudzy Nebukadneccara, króla Babilonu, podeszli pod Jerozolimę, tak iż miasto zostało oblężone.+ 11  Nebukadneccar, król Babilonu, wyruszył przeciwko miastu, podczas gdy jego słudzy je oblegali.+ 12  W końcu Jehojachin, król Judy, wyszedł do króla Babilonu+ — on i jego matka,+ i jego słudzy, i jego książęta, i jego dworzanie; a król Babilonu pojmał go w ósmym+ roku swego królowania. 13  Następnie wyniósł stamtąd wszystkie skarby domu Jehowy i skarby domu królewskiego,+ i porozbijał wszystkie złote przybory,+ które Salomon, król Izraela, wykonał w świątyni Jehowy, jak to powiedział Jehowa. 14  I uprowadził na wygnanie+ całą Jerozolimę i wszystkich książąt+ oraz wszystkich dzielnych mocarzy+ — uprowadził na wygnanie dziesięć tysięcy — a także każdego rzemieślnika+ i budowniczego wałów obronnych. Nie pozostawił nikogo oprócz niskiego stanem+ ludu ziemi. 15  Uprowadził więc Jehojachina+ na wygnanie do Babilonu;+ także matkę króla+ i żony króla oraz jego dworzan,+ jak również najprzedniejsze osobistości kraju uprowadził jako wygnańców z Jerozolimy do Babilonu. 16  Wszystkich dzielnych mężów, w liczbie siedmiu tysięcy, oraz rzemieślników i budowniczych wałów obronnych, w liczbie tysiąca, wszystkich mocarzy prowadzących wojnę, król Babilonu uprowadził jako wygnańców do Babilonu.+ 17  A w jego miejsce król Babilonu+ ustanowił królem Mattaniasza, jego wuja.+ Potem zmienił mu imię na Sedekiasz.+ 18  Sedekiasz+ miał dwadzieścia jeden lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie jedenaście lat. Jego matka miała na imię Chamutal+ i była córką Jeremiasza z Libny. 19  I czynił on to, co złe w oczach Jehowy — według wszystkiego, co uczynił Jehojakim.+ 20  Bo z powodu gniewu+ Jehowy działo się to w Jerozolimie i w Judzie, aż ich odrzucił sprzed swego oblicza.+ A Sedekiasz zbuntował się przeciwko królowi Babilonu.+

Przypisy