2 Królów 21:1-26

21  Manasses+ miał dwanaście lat, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie pięćdziesiąt pięć lat. Jego matka miała na imię Chefcyba.  I czynił to, co złe w oczach Jehowy,+ według obrzydliwości narodów,+ które Jehowa wypędził przed synami Izraela.  Znowu więc pobudował wyżyny, które zniszczył Ezechiasz,+ jego ojciec, i postawił ołtarze dla Baala, i wykonał święty pal, jak to uczynił Achab,+ król Izraela; i zaczął się kłaniać+ całemu zastępowi niebios+ oraz mu służyć.+  I zbudował ołtarze w domu Jehowy,+ o którym Jehowa powiedział: „W Jerozolimie umieszczę moje imię”.+  A na dwóch dziedzińcach domu Jehowy+ nabudował ołtarzy dla całego zastępu niebios.+  I swego syna przeprowadził przez ogień,+ a także uprawiał magię+ i wypatrywał znaków wróżebnych, i ustanowił media spirytystyczne+ oraz tych, którzy się trudnią przepowiadaniem+ wydarzeń. Na wielką skalę czynił to, co złe w oczach Jehowy, obrażając go.  Ponadto wykonał rzeźbiony wizerunek+ świętego pala i umieścił go w domu,+ o którym Jehowa powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: „W domu tym i w Jerozolimie, którą wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię po czas niezmierzony.+  I już więcej nie sprawię, by stopa Izraela błąkała się z dala od ziemi, którą dałem ich praojcom,+ jeśli tylko będą dbać o to, by postępować zgodnie ze wszystkim, co im nakazałem+ — z całym prawem, które im dał mój sługa Mojżesz”.  Lecz oni nie słuchali,+ a Manasses ich zwodził, by popełniali większe zło+ niż narody,+ które Jehowa usunął sprzed oblicza synów Izraela. 10  A Jehowa przemawiał za pośrednictwem swoich sług, proroków,+ mówiąc: 11  „Ponieważ Manasses,+ król Judy, dopuścił się tych obrzydliwości,+ popełnił on niegodziwość większą niż wszystko, co uczynili Amoryci,+ którzy byli przed nim, i nawet Judę zaczął przywodzić do grzechu+ swymi gnojowymi bożkami. 12  Dlatego tak powiedział Jehowa, Bóg Izraela: ‚Oto ja sprowadzam nieszczęście na Jerozolimę+ i Judę; każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w obu uszach.+ 13  I rozciągnę nad Jerozolimą sznur mierniczy+ rozciągnięty nad Samarią,+ a także poziomnicę przyłożoną do domu Achaba;+ i po prostu wytrę+ Jerozolimę do czysta, tak jak się wyciera czaszę bez uchwytów, gdy się ją wyciera do czysta i odwraca dnem do góry.+ 14  I porzucę ostatek+ mego dziedzictwa,+ i wydam ich w rękę ich nieprzyjaciół, i dla wszystkich swych nieprzyjaciół staną się po prostu łupem i zdobyczą,+ 15  ponieważ czynili to, co złe w moich oczach, i ciągle mnie obrażali od dnia, gdy ich praojcowie wyszli z Egiptu, aż po dziś dzień’”.+ 16  Manasses przelał też mnóstwo niewinnej krwi,+ aż napełnił Jerozolimę od końca do końca, poza swoim grzechem, którym przywiódł Judę do grzechu, czyniąc to, co złe w oczach Jehowy.+ 17  Pozostałych zaś spraw Manassesa oraz wszystkiego, co uczynił, jak również jego grzechu, którym zgrzeszył, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy? 18  W końcu Manasses spoczął ze swymi praojcami+ i został pogrzebany w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy;+ a w jego miejsce zaczął panować Amon, jego syn. 19  Amon+ miał dwadzieścia dwa lata, gdy zaczął panować, a panował w Jerozolimie dwa lata.+ Jego matka miała na imię Meszullemet i była córką Charuca z Jotby. 20  I czynił on to, co złe w oczach Jehowy, jak to uczynił Manasses, jego ojciec.+ 21  I chodził wszelką drogą, którą chodził jego ojciec,+ i służył gnojowym bożkom,+ którym służył i kłaniał się jego ojciec. 22  Opuścił zatem Jehowę,+ Boga swoich praojców, i nie chodził drogą Jehowy.+ 23  W końcu słudzy Amona uknuli przeciw niemu spisek i uśmiercili króla+ w jego własnym domu. 24  Lecz lud ziemi wybił wszystkich, którzy spiskowali+ przeciwko królowi Amonowi. Następnie lud ziemi królem w jego miejsce uczynił Jozjasza,+ jego syna. 25  Pozostałych zaś spraw Amona, tego, co on uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy? 26  Pogrzebano go więc w jego grobie w ogrodzie Uzzy;+ a w jego miejsce zaczął panować Jozjasz,+ jego syn.

Przypisy