2 Królów 16:1-20

16  W siedemnastym roku Pekacha, syna Remaliasza, królem został Achaz,+ syn Jotama, króla Judy.  Achaz zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat; i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, swego Boga, jak to czynił Dawid, jego praojciec.+  Chodził zaś drogą królów Izraela+ i nawet swego syna przeprowadził przez ogień,+ według obrzydliwości+ narodów, które Jehowa wypędził ze względu na synów Izraela.  I składał ofiary oraz sprawiał, iż wznosił się dym ofiarny na wyżynach+ i na wzgórzach,+ i pod każdym bujnym drzewem.+  Wtedy to Recin,+ król Syrii, i Pekach,+ syn Remaliasza, król Izraela, wyruszyli na wojnę przeciwko Jerozolimie i oblegli Achaza, lecz nie byli w stanie walczyć.+  W owym czasie Recin, król Syrii, przywrócił Edomowi Elat,+ po czym usunął z Elatu Żydów; Edomici zaś weszli do Elatu i mieszkają tam po dziś dzień.  Achaz wyprawił więc posłańców do Tiglat-Pilesera,+ króla Asyrii, mówiąc: „Jestem twoim sługą+ i twoim synem. Wyrusz i wybaw+ mnie z dłoni króla Syrii i z dłoni króla Izraela, którzy powstają przeciwko mnie”.  I wziął Achaz srebro oraz złoto, które się znajdowało w domu Jehowy i wśród skarbów domu królewskiego,+ i posłał królowi Asyrii łapówkę.+  Wtedy król Asyrii wysłuchał go i ruszył król Asyrii na Damaszek,+ i go zdobył,+ i uprowadził jego mieszkańców na wygnanie do Kir,+ a Recina+ uśmiercił. 10  Wówczas król Achaz+ udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem,+ królem Asyrii, i zobaczył ołtarz,+ który był w Damaszku. Posłał więc król Achaz kapłanowi Urijaszowi projekt ołtarza oraz jego wzór, jeśli chodzi o całe jego wykonanie.+ 11  I kapłan Urijasz+ zabrał się do budowy tego ołtarza.+ Zgodnie ze wszystkim, co król Achaz przysłał z Damaszku — tak wykonał go kapłan, zanim król Achaz przybył z Damaszku. 12  Kiedy król przybył z Damaszku, ujrzał król ów ołtarz; i król zaczął przystępować do ołtarza+ i składać na nim dary ofiarne.+ 13  I zamieniał w dym+ swoje całopalenia+ i swoje ofiary zbożowe,+ i wylewał swój napój ofiarny,+ i kropił ołtarz krwią swoich ofiar współuczestnictwa. 14  A ołtarz miedziany,+ który był przed obliczem Jehowy, przeniósł sprzed domu, spomiędzy swego ołtarza i domu Jehowy,+ i umieścił go po północnej stronie swego ołtarza. 15  I król Achaz polecił mu — kapłanowi Urijaszowi+ — mówiąc: „Na tym wielkim ołtarzu zamieniaj w dym poranną ofiarę całopalną,+ a także wieczorną ofiarę zbożową+ i ofiarę całopalną króla+ oraz jego ofiarę zbożową, jak również ofiarę całopalną całego ludu ziemi oraz ich ofiarę zbożową i ich napoje ofiarne; masz go też skrapiać wszystką krwią ofiary całopalnej i wszystką krwią wszelkiej ofiary. Co się zaś tyczy ołtarza miedzianego, jeszcze się nad nim zastanowię”. 16  I kapłan Urijasz+ postąpił zgodnie ze wszystkim, co polecił król Achaz.+ 17  Ponadto król Achaz pociął+ ścianki boczne+ wózków+ i pousuwał z nich baseny;+ zdjął też morze+ z miedzianych byków,+ które się znajdowały pod nim, i umieścił je na kamiennej posadzce. 18  A krytą konstrukcję przeznaczoną na sabat, którą wzniesiono w domu, i zewnętrzne wejście dla króla usunął z domu Jehowy ze względu na króla Asyrii. 19  Pozostałych zaś spraw Achaza, tego, co on uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy? 20  W końcu Achaz spoczął ze swymi praojcami i został pogrzebany ze swymi praojcami w Mieście Dawidowym;+ a w jego miejsce zaczął panować Ezechiasz,+ jego syn.

Przypisy