2 Królów 15:1-38

15  W dwudziestym siódmym roku Jeroboama, króla Izraela, królem został Azariasz,+ syn Amacjasza,+ króla Judy.  Zaczął panować, gdy miał szesnaście lat, a panował w Jerozolimie pięćdziesiąt dwa lata.+ Jego matka miała na imię Jecholia i była z Jerozolimy.  I czynił on to, co prostolinijne w oczach Jehowy, zgodnie ze wszystkim, co uczynił Amacjasz, jego ojciec.+  Tylko wyżyny nie znikły.+ Lud dalej składał ofiary i sprawiał, że wznosił się dym ofiarny na wyżynach.+  W końcu Jehowa poraził króla,+ tak iż pozostał on trędowaty+ aż do dnia swej śmierci i mieszkał w swoim domu, zwolniony z obowiązków,+ a Jotam,+ syn króla, był ustanowiony nad domem i sądził+ lud ziemi.  Pozostałych zaś spraw Azariasza oraz wszystkiego, co uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy?  W końcu Azariasz spoczął ze swymi praojcami+ i został pogrzebany ze swymi praojcami w Mieście Dawidowym; a w jego miejsce zaczął panować Jotam, jego syn.+  W trzydziestym ósmym roku Azariasza,+ króla Judy, na sześć miesięcy królem izraelskim w Samarii został Zachariasz,+ syn Jeroboama.  I czynił to, co złe w oczach Jehowy, tak jak uczynili jego praojcowie.+ Nie odstąpił od grzechów Jeroboama,+ syna Nebata, którymi przywiódł on Izraela do grzechu.+ 10  Wtedy Szallum, syn Jabesza, uknuł przeciw niemu spisek+ i w Ibleamie+ zadał mu cios,+ i go uśmiercił, i zaczął panować w jego miejsce. 11  Pozostałe zaś sprawy Zachariasza są opisane w księdze+ dziejów królów Izraela. 12  Takie było słowo,+ które Jehowa wyrzekł do Jehu, mówiąc:+ „Aż do czwartego pokolenia będą ci zasiadać synowie+ na tronie Izraela”. I tak się stało.+ 13  A Szallum, syn Jabesza, został królem w trzydziestym dziewiątym roku Uzzjasza,+ króla Judy, i panował w Samarii przez jeden pełny miesiąc księżycowy.+ 14  Potem przyszedł z Tircy+ Menachem,+ syn Gadiego, i w Samarii zadał cios Szallumowi,+ synowi Jabesza, i go uśmiercił; i zaczął panować w jego miejsce. 15  Pozostałe zaś sprawy Szalluma oraz spisek,+ który on uknuł, opisano w księdze dziejów królów Izraela. 16  W owym czasie Menachem przystąpił do niszczenia Tifsach oraz wszystkiego, co w nim było, a także jego terytorium począwszy od Tircy, gdyż mu nie otworzono; i zniszczył je. Wszystkie jego brzemienne kobiety porozpruwał.+ 17  W trzydziestym dziewiątym+ roku Azariasza, króla Judy, na dziesięć lat królem izraelskim w Samarii został Menachem, syn Gadiego. 18  I czynił to, co złe w oczach Jehowy.+ Po wszystkie swoje dni nie odstąpił od żadnego ze wszystkich grzechów Jeroboama,+ syna Nebata, którymi przywiódł on Izraela do grzechu.+ 19  Do kraju wtargnął Pul,+ król Asyrii.+ Toteż Menachem, chcąc utwierdzić królestwo w swoim ręku, dał+ Pulowi tysiąc talentów srebra,+ żeby jego ręce były z nim.+ 20  A wyniósł Menachem to srebro kosztem Izraela, kosztem wszystkich dzielnych mocarzy,+ by dano królowi Asyrii pięćdziesiąt sykli srebra za każdego mężczyznę. Wówczas król Asyrii zawrócił i nie zatrzymał się tam w kraju. 21  Pozostałych zaś spraw Menachema+ oraz wszystkiego, co uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Izraela? 22  W końcu Menachem spoczął ze swymi praojcami, a w jego miejsce zaczął panować Pekachiasz,+ jego syn. 23  W pięćdziesiątym roku Azariasza, króla Judy, na dwa+ lata królem izraelskim w Samarii został Pekachiasz, syn Menachema. 24  I czynił to, co złe w oczach Jehowy.+ Nie odstąpił od grzechów Jeroboama,+ syna Nebata, którymi przywiódł on Izraela do grzechu.+ 25  A Pekach,+ syn Remaliasza, jego przyboczny,+ uknuł przeciw niemu spisek+ i zabił go w Samarii w wieży mieszkalnej domu królewskiego,+ wraz z Argobem i Ariehem, a było z nim pięćdziesięciu mężów spośród synów Gileadu. Uśmiercił go więc i zaczął panować w jego miejsce. 26  Pozostałe zaś sprawy Pekachiasza oraz wszystko, co uczynił, opisano w księdze+ dziejów królów Izraela. 27  W pięćdziesiątym drugim roku Azariasza, króla Judy, na dwadzieścia lat królem izraelskim w Samarii został Pekach,+ syn Remaliasza.+ 28  I czynił to, co złe w oczach Jehowy.+ Nie odstąpił od grzechów Jeroboama,+ syna Nebata, którymi przywiódł on Izraela do grzechu.+ 29  Za dni Pekacha, króla Izraela, nadciągnął Tiglat-Pileser,+ król Asyrii,+ i pozajmował Ijon+ i Abel-Bet-Maakę,+ i Janoach, i Kedesz,+ i Chacor,+ i Gilead,+ i Galileę,+ całą ziemię Naftalego,+ i powiódł ich na wygnanie do Asyrii.+ 30  W końcu Hoszea,+ syn Eli, uknuł spisek+ przeciw Pekachowi, synowi Remaliasza, i zadał mu cios,+ i go uśmiercił; i zaczął w jego miejsce panować w dwudziestym roku Jotama,+ syna Uzzjasza. 31  Pozostałe zaś sprawy Pekacha oraz wszystko, co uczynił, opisano w księdze+ dziejów królów Izraela. 32  W drugim roku Pekacha, syna Remaliasza, króla Izraela, królem został Jotam,+ syn Uzzjasza,+ króla Judy. 33  Zaczął panować, gdy miał dwadzieścia pięć lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat. Jego matka miała na imię Jerusza i była córką Cadoka.+ 34  I czynił on to, co słuszne w oczach Jehowy.+ Postępował zgodnie ze wszystkim, co uczynił Uzzjasz, jego ojciec.+ 35  Tylko wyżyny nie znikły. Lud dalej składał ofiary i sprawiał, iż wznosił się dym ofiarny na wyżynach.+ On to zbudował górną bramę domu Jehowy.+ 36  Pozostałych zaś spraw Jotama, tego, co on uczynił, czyż nie opisano w księdze dziejów królów Judy?+ 37  W owych dniach Jehowa zaczął przeciwko Judzie posyłać+ Recina,+ króla Syrii, i Pekacha,+ syna Remaliasza. 38  W końcu Jotam spoczął ze swymi praojcami i został pogrzebany ze swymi praojcami w Mieście Dawida, swego praojca;+ a w jego miejsce zaczął panować Achaz,+ jego syn.

Przypisy