2 Królów 11:1-21

11  Atalia,+ matka Achazjasza,+ zobaczyła, że jej syn umarł. Powstała więc i zgładziła całe potomstwo królewskie.+  Lecz Jehoszeba,+ córka króla Jehorama, siostra Achazjasza, wzięła Jehoasza,+ syna Achazjasza, i wykradła go — jego samego oraz jego mamkę — spośród synów królewskich, których miano uśmiercić, do wewnętrznej komnaty, gdzie były łoża, i ukrywali go+ przed obliczem Atalii, tak iż nie poniósł śmierci.  I przez sześć lat pozostawał z nią, ukryty w domu Jehowy, podczas gdy Atalia sprawowała władzę nad krajem.+  A w siódmym roku posłał Jehojada+ i zebrawszy dowódców setek karyjskiej+ straży przybocznej oraz biegaczy,+ sprowadził ich do siebie do domu Jehowy, i zawarł z nimi przymierze,+ i zaprzysiągł ich+ w domu Jehowy, po czym pokazał im syna królewskiego.  I nakazał im, mówiąc: „Uczynicie następującą rzecz: w sabat jedna trzecia z was wchodzi i pilnie strzeże domu królewskiego;+  a jedna trzecia będzie przy Bramie+ Fundamentowej i jedna trzecia będzie przy bramie za biegaczami; i macie na zmiany pilnie strzec domu.+  A są wśród was dwa oddziały, które całe wychodzą w sabat, i te mają pilnie strzec domu Jehowy ze względu na króla.  I macie otoczyć króla ze wszystkich stron, każdy z orężem w ręku; a kto by wszedł między szeregi, zostanie uśmiercony. I stale bądźcie przy królu, gdy wychodzi i gdy wchodzi”.  I dowódcy setek+ przystąpili do działania zgodnie ze wszystkim, co nakazał kapłan Jehojada. Wzięli więc każdy swoich ludzi, którzy w sabat wchodzili,+ wraz z tymi, którzy w sabat wychodzili, po czym przyszli do kapłana Jehojady. 10  A kapłan dał dowódcom setek włócznie i okrągłe tarcze, które należały do króla Dawida i znajdowały się w domu Jehowy.+ 11  Biegacze+ zaś stali, każdy z orężem w ręku, od prawej strony domu aż do lewej strony domu, koło ołtarza+ i koło domu, ze wszystkich stron w pobliżu króla. 12  Wtedy wyprowadził syna+ królewskiego i włożył na niego diadem+ oraz Świadectwo;+ i tak uczynili go królem+ i go namaścili.+ I zaczęli klaskać w ręce+ i mówić: „Niech żyje król!”+ 13  Gdy Atalia usłyszała odgłos biegnących ludzi, niezwłocznie przyszła do ludu koło domu Jehowy.+ 14  Wówczas ujrzała, a oto, zgodnie ze zwyczajem, przy kolumnie stał król,+ przy królu zaś — dowódców i trąby,+ a cały lud ziemi radował się+ i dął w trąby. Atalia+ natychmiast rozdarła swe szaty i zaczęła krzyczeć: „Spisek! Spisek!”+ 15  Lecz kapłan Jehojada polecił dowódcom setek, ustanowionym nad wojskiem,+ i rzekł do nich: „Zabierzcie ją spomiędzy szeregów, a kto za nią pójdzie, niech zostanie uśmiercony mieczem!”+ Kapłan bowiem powiedział: „Niech nie zostanie uśmiercona w domu Jehowy”. 16  Pochwycili ją więc w swe ręce i przeszła drogą, którą wjeżdżają konie+ do domu królewskiego,+ i tam została uśmiercona.+ 17  Następnie Jehojada zawarł przymierze+ między Jehową+ a królem+ i ludem, iż będą ludem Jehowy; a także między królem a ludem.+ 18  Potem cały lud ziemi przyszedł do domu Baala i poburzył jego ołtarze;+ i doszczętnie porozbijali jego wizerunki,+ a Mattana,+ kapłana Baala, zabili przed ołtarzami.+ Kapłan zaś począł ustanawiać nadzorców nad domem Jehowy.+ 19  Ponadto wziął dowódców setek oraz karyjską+ straż przyboczną i biegaczy,+ i cały lud ziemi, by sprowadzili króla z domu Jehowy; i doszli drogą bramy+ biegaczy do domu królewskiego; i zasiadł na tronie+ królów. 20  A cały lud ziemi nieustannie się radował;+ i w mieście panował spokój, Atalię zaś uśmiercono mieczem koło domu królewskiego.+ 21  Jehoasz+ miał siedem lat, gdy zaczął panować.+

Przypisy