1 Tymoteusza 6:1-21

6  Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech dalej uważają swych właścicieli za godnych pełnego szacunku,+ aby o imieniu Bożym i o nauce nigdy nie mówiono źle.+  A ci, którzy mają wierzących właścicieli,+ niech nie patrzą na nich z góry,+ ponieważ są braćmi.+ Wręcz przeciwnie, niech z tym większą gotowością będą niewolnikami, gdyż ci, którzy odnoszą korzyść z ich dobrej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Wciąż tego nauczaj+ i udzielaj tych usilnych zachęt.  Jeżeli ktoś głosi inną naukę+ i nie zgadza się ze zdrowymi+ słowami — słowami naszego Pana, Jezusa Chrystusa — ani z nauczaniem odpowiadającym zbożnemu oddaniu,+  ten jest nadęty pychą,+ niczego nie rozumie,+ lecz pod względem umysłowym+ choruje na dociekania i spory o słowa.+ Z tych rzeczy wypływa zawiść,+ waśń, obelżywa+ mowa, niegodziwe podejrzenia,  gwałtowne spory o drobiazgi ze strony ludzi mających skażone umysły+ i wyzutych z prawdy,+ mniemających, iż zbożne oddanie jest źródłem zysku.+  Oczywiście, jest ono źródłem wielkiego zysku+ — owo zbożne oddanie+ wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma.+  Bo nic nie przynieśliśmy na świat, nic też nie możemy wynieść.+  Mając więc wyżywienie i odzież oraz schronienie, będziemy z tego zadowoleni.+  Jednakże ci, którzy są zdecydowani być bogaci, wpadają w pokusę+ i sidło oraz wiele nierozumnych i szkodliwych pragnień,+ pogrążających ludzi w zagładę i ruinę.+ 10  Albowiem korzeniem+ wszelkich szkodliwych rzeczy+ jest umiłowanie+ pieniędzy, a zabiegając o to umiłowanie, niektórzy dali się odwieść od wiary na manowce i sami się poprzebijali wieloma boleściami.+ 11  Jednakże ty, o człowiecze Boży, uciekaj od tych rzeczy.+ Dąż natomiast do prawości, zbożnego oddania, wiary, miłości, wytrwałości, łagodności usposobienia.+ 12  Walcz w szlachetnej walce o wiarę,+ mocno się uchwyć życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś wspaniałe publiczne wyznanie+ wobec wielu świadków. 13  W obliczu Boga, który zachowuje wszystko przy życiu, oraz Chrystusa Jezusa, który jako świadek+ złożył wspaniałe publiczne wyznanie+ przed Poncjuszem Piłatem,+ nakazuję+ ci, 14  żebyś przestrzegał tego przykazania w sposób niesplamiony i nieposzlakowany aż do ujawnienia się+ naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15  Owo ujawnienie w jego wyznaczonym czasie+ ukaże szczęśliwy i jedyny Mocarz+ — Król+ królujących i Pan+ panujących, 16  jedyny mający nieśmiertelność,+ mieszkający w niedostępnym świetle,+ ten, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może.+ Jemu niech będzie szacunek+ i potęga wieczna. Amen. 17  Nakazuj tym, którzy są bogaci+ w obecnym systemie rzeczy, żeby nie mieli wygórowanego mniemania o sobie+ i żeby nie opierali nadziei na niepewnym bogactwie,+ lecz na Bogu, który obficie dostarcza nam wszystkiego dla naszego pożytku;+ 18  żeby pracowali nad tym, co dobre,+ byli bogaci w szlachetne uczynki,+ hojni, gotowi się dzielić,+ 19  niezawodnie zaskarbiając+ sobie wspaniały fundament+ na przyszłość, aby móc się mocno uchwycić rzeczywistego życia.+ 20  O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono,+ odwracając się od pustych mów, które bezczeszczą to, co święte, oraz od sprzeczności fałszywie tak nazywanej „wiedzy”.+ 21  Popisując się taką wiedzą, niektórzy odstąpili od wiary.+ Życzliwość niezasłużona niech będzie z wami.

Przypisy