1 Tymoteusza 5:1-25

5  Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny.+ Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, młodszych mężczyzn jak braci,  starsze kobiety+ jak matki, młodsze kobiety jak siostry,+ z wszelką czystością.  Szanuj wdowy, które rzeczywiście są wdowami.+  Ale jeśli któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech te uczą się najpierw przejawiać zbożne oddanie we własnym domu+ oraz oddawać swym rodzicom i dziadkom należne zadośćuczynienie,+ gdyż to jest miłe w oczach Bożych.+  A kobieta, która rzeczywiście jest wdową i która pozostaje w nędzy+ — ta pokłada nadzieję w Bogu+ oraz nie ustaje w błaganiach i modlitwach nocą i za dnia.+  Natomiast ta, która oddaje się dogadzaniu zmysłom,+ jest martwa,+ chociaż żyje.  Stale więc to nakazuj,+ aby były nieposzlakowane.+  Doprawdy, jeśli ktoś nie dba o swoich,+ a zwłaszcza o domowników,+ ten wiary+ się zaparł+ i jest gorszy niż człowiek bez wiary.  Na listę niech będzie wciągnięta wdowa, która ma co najmniej sześćdziesiąt lat, a była żoną jednego męża,+ 10  o której złożono świadectwo co do jej szlachetnych uczynków,+ jeśli wychowała dzieci,+ jeśli gościła obcych,+ jeśli myła stopy świętym,+ jeśli wspomagała będących w ucisku,+ jeśli pilnie naśladowała każdy dobry uczynek.+ 11  Natomiast odrzucaj młodsze wdowy, bo gdy ich podniety seksualne oddzielą je od Chrystusa,+ chcą wyjść za mąż, 12  ściągając na siebie osąd, ponieważ zlekceważyły swój pierwszy przejaw wiary.+ 13  Zarazem uczą się być bez zajęcia, włócząc się po domach; i nie tylko być bez zajęcia, lecz także plotkować i mieszać się w cudze sprawy,+ mówiąc o tym, o czym nie powinny. 14  Dlatego pragnę, by młodsze wdowy wychodziły za mąż,+ rodziły dzieci,+ prowadziły dom, niczym nie pobudzały przeciwnika do rzucania obelg.+ 15  Niektóre istotnie już się odwróciły, by iść za Szatanem. 16  Jeżeli któraś wierząca kobieta ma wdowy, niech je wspomaga,+ a zbór niech nie będzie obarczony brzemieniem. Może on wtedy wspomagać te, które rzeczywiście są wdowami.+ 17  Starsi, którzy bardzo dobrze przewodzą,+ niech będą poczytywani za godnych podwójnego szacunku,+ zwłaszcza ci, którzy ciężko pracują, przemawiając i nauczając.+ 18  Albowiem Pismo mówi: „Nie masz nakładać kagańca bykowi, gdy wymłóca ziarno”;+ a także: „Pracownik jest godzien swej zapłaty”.+ 19  Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków.+ 20  Tych, którzy trwają w grzechu,+ upominaj+ wobec wszystkich obserwatorów, aby pozostali też odczuwali bojaźń.+ 21  Uroczyście przykazuję ci przed Bogiem i Chrystusem Jezusem,+ i wybranymi aniołami, żebyś tego przestrzegał bez uprzedzenia, nie czyniąc nic z nieprzychylnym nastawieniem.+ 22  Nigdy na nikogo nie wkładaj rąk+ pochopnie+ ani nie bądź współuczestnikiem cudzych grzechów;+ zachowaj siebie nieskalanie czystym.+ 23  Nie pij już wody, lecz używaj po trosze wina+ ze względu na swój żołądek i swoje częste zachorowania. 24  Grzechy niektórych ludzi są jawne dla wszystkich+ i od razu prowadzą do osądzenia, ale jeśli chodzi o innych, ich grzechy później również wychodzą na jaw.+ 25  Tak samo też szlachetne uczynki są jawne dla wszystkich,+ a i tamte inne nie mogą pozostać ukryte.+

Przypisy