1 Tymoteusza 4:1-16

4  Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach+ niektórzy odpadną+ od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi+ oraz nauki demonów,+  przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa,+ napiętnowanych w sumieniu+ jakby rozpalonym żelazem,  zabraniających zawierania związków małżeńskich,+ nakazujących powstrzymywać się od pokarmów,+ które Bóg stworzył,+ aby były spożywane z dziękczynieniem przez tych, którzy mają wiarę+ i dokładnie znają prawdę.  Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest wspaniałe+ i niczego nie należy odrzucać,+ jeśli się to przyjmuje z dziękczynieniem,+  gdyż zostaje uświęcone przez słowo Boże i modlitwę nad tym.  Dzięki udzielaniu braciom tych rad będziesz wspaniałym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i szlachetnej nauki,+ za którą wiernie poszedłeś.+  Ale odrzucaj fałszywe opowieści,+ które bezczeszczą to, co święte, a są opowiadane przez stare kobiety. Natomiast ćwicz się, mając na celu zbożne oddanie.+  Albowiem ćwiczenie cielesne jest tylko trochę pożyteczne, lecz zbożne oddanie+ jest pożyteczne we wszystkim,+ ponieważ zawiera obietnicę życia teraźniejszego oraz tego, które ma nadejść.+  Oświadczenie to jest wiarogodne i zasługuje na całkowite przyjęcie.+ 10  Po to bowiem ciężko pracujemy i wytężamy siły,+ gdyż oparliśmy nadzieję+ na żywym Bogu, który jest Wybawcą+ ludzi wszelkiego pokroju,+ zwłaszcza tych, co są wierni.+ 11  Stale to nakazuj+ i tego nauczaj.+ 12  Niech nikt nigdy nie patrzy z góry na twą młodość.+ Wprost przeciwnie, dla tych, którzy są wierni,+ stań się wzorem+ w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości.+ 13  Dopóki nie przyjdę, dalej przykładaj się do publicznego+ czytania,+ do usilnego zachęcania, do nauczania. 14  Nie zaniedbuj w sobie daru,+ który został ci dany poprzez zapowiedź+ i gdy grono starszych włożyło na ciebie ręce.+ 15  Zastanawiaj się nad tymi rzeczami;+ bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp+ był jawny dla wszystkich. 16  Stale zwracaj uwagę na siebie+ i na swe nauczanie.+ Trwaj przy tych rzeczach, bo to czyniąc, wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają.+

Przypisy