1 Tymoteusza 2:1-15

2  Przede wszystkim więc usilnie zachęcam, żeby błagania, modlitwy,+ wstawiennictwa, dziękczynienia zanoszono za ludzi wszelkiego pokroju,+  za królów+ i wszystkich zajmujących wysokie stanowiska+ — abyśmy mogli dalej wieść spokojne i ciche życie w pełni zbożnego oddania i powagi.+  Szlachetne to i miłe+ w oczach naszego Wybawcy, Boga,+  którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju+ zostali wybawieni+ i doszli do dokładnego poznania+ prawdy.+  Albowiem jeden jest Bóg,+ jeden też pośrednik+ między Bogiem+ a ludźmi,+ człowiek, Chrystus Jezus,+  który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich+ — świadectwo o tym ma być dawane w stosownych czasach.  Ze względu na owo świadectwo+ ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem+ — mówię prawdę,+ nie kłamię — nauczycielem narodów+ w sprawie wiary+ i prawdy.  Dlatego pragnę, żeby na każdym miejscu mężczyźni modlili się, wznosząc lojalne ręce,+ bez srogiego gniewu+ i sprzeczek.+  Podobnie pragnę, by kobiety ozdabiały się schludnym ubiorem, ze skromnością+ i trzeźwością umysłu, nie różnymi stylami splatania włosów i złotem lub perłami albo bardzo kosztownym strojem,+ 10  lecz tak, jak przystoi kobietom utrzymującym, iż boją się Boga,+ mianowicie dobrymi uczynkami.+ 11  Kobieta niech się uczy w milczeniu, z pełną uległością.+ 12  Nie pozwalam kobiecie nauczać+ ani sprawować władzy nad mężczyzną,+ lecz ma zachowywać milczenie. 13  Bo Adam został ukształtowany pierwszy, potem Ewa.+ 14  Ponadto Adam nie był zwiedziony,+ lecz kobieta została całkowicie zwiedziona+ i popadła w występek.+ 15  Będzie jednak chroniona przez rodzenie dzieci,+ jeśli tylko kobiety takie będą trwać w wierze i miłości, i uświęceniu, z trzeźwością umysłu.+

Przypisy