1 Tymoteusza 1:1-20

1  Paweł, apostoł+ Chrystusa Jezusa z nakazu Boga,+ naszego Wybawcy,+ i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei,+  do Tymoteusza,+ prawdziwego dziecka+ w wierze: Życzliwość niezasłużona, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.+  Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do Macedonii,+ tak samo czynię teraz, żebyś nakazał+ pewnym ludziom, by nie głosili odmiennej nauki+  ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści+ oraz na rodowody, które prowadzą donikąd,+ a które raczej powodują powstawanie pytań wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga w związku z wiarą.  Doprawdy, celem tego nakazu jest miłość+ z czystego serca+ i z dobrego sumienia,+ i z nieobłudnej+ wiary.  Odstąpiwszy od tych rzeczy, niektórzy zwrócili się+ ku czczej gadaninie,+  chcąc być nauczycielami+ prawa,+ lecz nie pojmując ani tego, co mówią, ani tego, o czym stanowczo zapewniają.  Wiemy zaś, że Prawo jest bardzo dobre,+ jeśli tylko ktoś z niego prawidłowo korzysta,+  wiedząc o tym, iż prawo zostało ogłoszone nie dla człowieka prawego, lecz dla dopuszczających się bezprawia+ i krnąbrnych,+ bezbożnych i grzeszników, wyzutych z lojalnej życzliwości+ i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców, 10  rozpustników,+ mężczyzn kładących się z mężczyznami, porywaczy, kłamców, krzywoprzysięzców,+ a także ze względu na wszystko inne, co jest przeciwne+ zdrowej nauce+ 11  zgodnej z chwalebną dobrą nowiną szczęśliwego+ Boga, którą mi powierzono.+ 12  Wdzięczny jestem Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, który mi udzielił mocy, ponieważ uznał mnie za wiernego,+ wyznaczając mnie do usługiwania,+ 13  chociaż poprzednio byłem bluźniercą i prześladowcą,+ i człowiekiem zuchwałym.+ Mimo to okazano mi miłosierdzie,+ gdyż byłem nieświadomy+ i działałem w niewierze. 14  Lecz niezasłużona życzliwość naszego Pana niezmiernie obfitowała+ wraz z wiarą i miłością związaną z Chrystusem Jezusem.+ 15  Wiarogodna i zasługująca na całkowite przyjęcie jest wypowiedź,+ iż Chrystus Jezus przyszedł na świat wybawić grzeszników.+ Spośród nich ja jestem pierwszy.+ 16  Po to jednak okazano mi miłosierdzie,+ by przede wszystkim na mnie Chrystus Jezus pokazał całą swą wielkoduszną cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają na nim oprzeć swą wiarę+ ku życiu wiecznemu.+ 17  A Królowi Wieczności,+ niezniszczalnemu,+ niewidzialnemu,+ jedynemu Bogu,+ szacunek i chwała na wieki wieków.+ Amen. 18  Ten nakaz+ poruczam tobie, dziecko, Tymoteuszu, zgodnie z zapowiedziami,+ które wskazywały bezpośrednio na ciebie, abyś podług nich dalej toczył szlachetny bój,+ 19  mając wiarę i dobre sumienie,+ które pewni ludzie odrzucili,+ a ich wiara uległa rozbiciu niczym okręt.+ 20  Należą do nich Hymeneusz+ i Aleksander,+ których wydałem Szatanowi,+ żeby przez skarcenie nauczyli się nie bluźnić.+

Przypisy