1 Tesaloniczan 4:1-18

4  W końcu, bracia, prosimy was i usilnie zachęcamy w Panu Jezusie: jak otrzymaliście od nas pouczenie co do tego, w jaki sposób powinniście postępować+ oraz podobać się Bogu — jak zresztą postępujecie — tak czyńcie to dalej w jeszcze pełniejszej mierze.+  Znacie bowiem nakazy,+ które wam daliśmy za sprawą Pana Jezusa.  Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie,+ abyście się powstrzymywali od rozpusty;+  aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie+ w uświęceniu+ i szacunku,  nie w zachłannej żądzy seksualnej,+ jaką też pałają narody,+ nie znające Boga+  aby w tej sprawie nikt nie posuwał się do szkodzenia i nie wkraczał w prawa swego brata,+ bo przecież Jehowa wymierza karę za to wszystko,+ jak wam przedtem powiedzieliśmy, a także daliśmy dokładne świadectwo.+  Gdyż Bóg nie powołał nas z przyzwoleniem na nieczystość, lecz w związku z uświęceniem.+  Kto więc okazuje lekceważenie,+ ten lekceważy nie człowieka, lecz Boga,+ który wam udziela swego ducha świętego.+  A jeśli chodzi o miłość braterską,+ nie potrzebujecie, żebyśmy wam pisali, gdyż sami jesteście przez Boga uczeni+ miłować się wzajemnie+ 10  i rzeczywiście to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Usilnie was jednak zachęcamy, bracia, żebyście dalej czynili to w jeszcze pełniejszej mierze 11  i żebyście postawili sobie za cel prowadzić ciche życie+ oraz dbać o swoje sprawy+ i pracować własnymi rękami,+ tak jak wam nakazaliśmy; 12  abyście postępowali przyzwoicie+ wobec ludzi będących na zewnątrz+ i niczego nie potrzebowali.+ 13  Ponadto, bracia, nie chcemy, żebyście byli w niewiedzy co do zasypiających+ w śmierci; abyście się nie smucili jak pozostali, którzy nie mają nadziei.+ 14  Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i znowu powstał,+ to tak samo tych, którzy zapadli w sen śmierci przez Jezusa Bóg przyprowadzi wraz z nim.+ 15  Albowiem to mówimy wam na podstawie słowa+ Jehowy, że my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do obecności Pana,+ w żaden sposób nie wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci; 16  ponieważ sam Pan zstąpi z nieba+ z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim+ oraz z trąbą+ Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi.+ 17  Potem my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy wraz z nimi+ porwani+ w obłokach,+ aby spotkać+ Pana w powietrzu; i tak zawsze będziemy z Panem.+ 18  Wciąż więc tymi słowy pocieszajcie się nawzajem.

Przypisy