1 Samuela 8:1-22

8  A gdy Samuel już się zestarzał, ustanowił+ swoich synów sędziami nad Izraelem.  Imię jego pierworodnego syna brzmiało Joel,+ a imię drugiego Abijasz;+ sądzili oni w Beer-Szebie.  Jego synowie nie chodzili jego drogami,+ lecz byli skłonni iść za niesprawiedliwym zyskiem+ i przyjmowali łapówkę+ oraz wypaczali sąd.+  Po pewnym czasie zebrali się wszyscy starsi Izraela+ i przybyli do Samuela do Ramy,  i powiedzieli do niego: „Oto ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów nam więc króla,+ aby nas sądził, jak to jest u wszystkich narodów”.  Ale w oczach Samuela było to złe, mówili bowiem: „Dajże nam króla, by nas sądził”; i Samuel zaczął się modlić do Jehowy.+  Wtedy Jehowa rzekł do Samuela:+ „Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co ci mówią;+ bo nie ciebie odrzucili, lecz to mnie odrzucili, bym nie był królem+ nad nimi.  Jak postępowali we wszystkim, czego się dopuścili od dnia, gdy ich wyprowadziłem z Egiptu,+ aż do dnia dzisiejszego — stale bowiem porzucali mnie+ i służyli innym bogom+ — tak też postępują wobec ciebie.  Teraz więc wysłuchaj ich głosu. Tyle tylko, że masz ich uroczyście ostrzec, i powiedz im, co przysługuje królowi, który będzie nad nimi panował”.+ 10  I Samuel wyrzekł wszystkie słowa Jehowy do ludu, który go prosił o króla. 11  I przemówił: „Oto, co zgodnie z prawem będzie przysługiwać+ królowi, który będzie nad wami panował: Waszych synów będzie zabierał+ i jako swoich umieszczał ich w swych rydwanach+ oraz wśród swych jeźdźców,+ a niektórzy będą musieli biegać przed jego rydwanami;+ 12  i ustanowi sobie dowódców nad tysiącami+ i dowódców nad pięćdziesiątkami,+ a niektórzy będą dla niego orać+ i zbierać jego żniwo+ oraz będą wyrabiać jego oręż wojenny+ i przybory do jego rydwanów.+ 13  I będzie zabierał wasze córki, by sporządzały maści, a także gotowały i piekły.+ 14  Zabierze też wasze pola i winnice+ oraz sady oliwne,+ te najlepsze, i da swoim sługom. 15  A z waszych obsianych pól oraz z waszych winnic będzie pobierał dziesięcinę+ i da ją swoim dworzanom+ i sługom. 16  I będzie zabierał waszych służących oraz wasze służące, jak również najlepsze stada oraz osły, i wykorzysta ich do swej pracy.+ 17  Będzie pobierał dziesięcinę z waszej trzody,+ wy zaś staniecie się jego sługami. 18  I w owym dniu na pewno będziecie wołać z powodu swego króla,+ którego sobie wybraliście, lecz Jehowa w tym dniu wam nie odpowie”.+ 19  Jednakże lud nie chciał słuchać głosu Samuela+ i rzekł: „Nie, lecz będzie nad nami król. 20  I my także chcemy się stać podobni do wszystkich narodów,+ a nasz król będzie nas sądził i będzie wychodził przed nami, i będzie toczył nasze bitwy”. 21  I Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu; potem wypowiedział je do uszu Jehowy.+ 22  A Jehowa przemówił do Samuela: „Posłuchaj ich głosu i spraw, by nad nimi panował król”.+ Wtedy Samuel powiedział do mężów izraelskich: „Idźcie każdy do swego miasta”.

Przypisy