1 Samuela 23:1-29

23  Po jakimś czasie doniesiono Dawidowi: „Oto Filistyni toczą wojnę z Keilą+ i już plądrują klepiska”.+  A Dawid pytał+ Jehowę, mówiąc: „Czy mam iść i czy pobiję tych Filistynów?” Jehowa odrzekł Dawidowi: „Idź, a pobijesz Filistynów i wybawisz Keilę”.  Wtedy ludzie Dawida rzekli do niego: „Oto boimy się tutaj w Judzie,+ a cóż dopiero, gdybyśmy mieli wyruszyć do Keili przeciw filistyńskim szeregom bojowym!”+  Toteż Dawid jeszcze raz pytał Jehowę.+ A Jehowa odpowiedział mu i rzekł: „Wstań, idź do Keili, gdyż ja wydaję Filistynów w twoją rękę”.+  Wyruszył więc Dawid ze swymi ludźmi do Keili i walczył z Filistynami, i uszedł z ich dobytkiem, urządziwszy im wielką rzeź; i Dawid został wybawcą mieszkańców Keili.+  I stało się, gdy Abiatar,+ syn Achimelecha, uciekł do Dawida do Keili, że przyniósł w swej ręce efod.+  Po pewnym czasie doniesiono Saulowi: „Dawid przybył do Keili”.+ A Saul przemówił: „Bóg sprzedał go w moją rękę,+ bo sam siebie zamknął, gdyż wszedł do miasta mającego wrota i zasuwę”.  I Saul zwołał cały lud na wojnę, by wyruszyć do Keili i oblegać Dawida oraz jego ludzi.  A Dawid dowiedział się, że Saul knuje przeciw niemu coś niegodziwego.+ Toteż rzekł do kapłana Abiatara: „Przynieś tu efod”.+ 10  I przemówił Dawid: „Jehowo, Boże Izraela,+ twój sługa doprawdy słyszał, że Saul chce przybyć do Keili, by z mego powodu obrócić to miasto w ruinę.+ 11  Czy właściciele ziemscy z Keili wydadzą mnie w jego rękę? Czy Saul przybędzie, jak słyszał twój sługa? Proszę cię, Jehowo, Boże Izraela, powiedz swemu słudze”. Jehowa odrzekł: „Przybędzie”.+ 12  I Dawid mówił dalej: „Czy właściciele ziemscy z Keili wydadzą mnie i moich ludzi w rękę Saula?” A Jehowa rzekł: „Wydadzą”.+ 13  Dawid natychmiast powstał ze swoimi ludźmi w liczbie około sześciuset mężów+ i wyszli z Keili, i chodzili tu i tam, gdzie tylko mogli iść. A Saulowi doniesiono, że Dawid uciekł z Keili, zaniechał więc wyprawy. 14  I zamieszkał Dawid na pustkowiu w miejscach trudno dostępnych, i mieszkał w górzystym regionie na pustkowiu Zif.+ A Saul stale go szukał,+ lecz Bóg nie wydał go w jego rękę.+ 15  I Dawid się bał, Saul bowiem wyruszył, by nastawać na jego duszę; Dawid przebywał wówczas na pustkowiu Zif w Choresz.+ 16  Wtedy Jonatan, syn Saula, wstał i poszedł do Dawida do Choresz, aby jego rękę umocnić+ w Bogu.+ 17  I rzekł do niego: „Nie lękaj się,+ bo ręka Saula, mego ojca, nie znajdzie cię, a ty będziesz królem+ nad Izraelem, ja zaś będę drugi po tobie; i Saul, mój ojciec, też o tym wie”.+ 18  Wtedy obaj zawarli przymierze+ przed obliczem Jehowy; i Dawid dalej mieszkał w Choresz, a Jonatan poszedł do swego domu. 19  Później Zifici+ udali się do Saula do Gibei+ i powiedzieli: „Czyż Dawid nie ukrywa+ się koło nas w miejscach trudno dostępnych w Choresz,+ na wzgórzu Chachila,+ które leży na prawo od Jeszimonu?+ 20  Teraz więc, królu, w zgodzie z całym gorącym pragnieniem twej duszy,+ by wyruszyć, wyrusz, a naszą rzeczą będzie wydanie go w rękę króla”.+ 21  Wtedy Saul rzekł: „Błogosławieni jesteście przez Jehowę,+ bo okazaliście mi współczucie. 22  Idźcie, proszę, nie ustawajcie jeszcze, lecz sprawdźcie i wypatrzcie miejsce, gdzie przebywa jego stopa — ktokolwiek go tam widział — mówiono mi bowiem, że jest on naprawdę przebiegły.+ 23  I zobaczcie, i sprawdźcie wszystkie jego kryjówki, w których się chowa; i wróćcie do mnie z dowodem, a pójdę z wami; i stanie się, że jeśli on będzie w tej ziemi, to będę go starannie szukał między wszystkimi tysiącami+ judzkimi”. 24  Wstali więc i poszli do Zif+ przed Saulem, podczas gdy Dawid i jego ludzie byli na pustkowiu Maonu+ w Arabie,+ na południe od Jeszimonu. 25  Potem przybył Saul ze swoimi ludźmi, by go szukać.+ Kiedy powiedziano o tym Dawidowi, natychmiast zszedł ku urwistej skale+ i dalej mieszkał na pustkowiu Maonu. Gdy Saul o tym usłyszał, ścigał+ Dawida po pustkowiu Maonu. 26  W końcu Saul dotarł na jedną stronę góry, Dawid zaś i jego ludzie byli po drugiej stronie góry. Toteż Dawid się pośpieszył, by ujść+ przed Saulem; tymczasem Saul ze swymi ludźmi już otaczali Dawida i jego ludzi, aby ich pochwycić.+ 27  Lecz oto przybył posłaniec do Saula, mówiąc: „Pośpiesz się i chodź, bo Filistyni wtargnęli do kraju!” 28  Wówczas Saul zaniechał pościgu za Dawidem+ i ruszył przeciwko Filistynom. Dlatego nazwano to miejsce Skałą Rozłączeń. 29  Potem Dawid wyruszył stamtąd i zamieszkał w trudno dostępnych miejscach w En-Gedi.+

Przypisy