1 Samuela 11:1-15

11  I wyruszył Nachasz Ammonita,+ i rozłożył się obozem przeciwko Jabesz+ w Gileadzie. Wtedy wszyscy mieszkańcy Jabesz rzekli do Nachasza: „Zawrzyj z nami przymierze, abyśmy ci służyli”.+  Na to Nachasz Ammonita powiedział do nich: „Zawrę je z wami pod tym warunkiem, że każdemu z was wyłupię+ prawe oko i tak okryję hańbą całego Izraela”.+  Wówczas starsi z Jabesz rzekli do niego: „Daj nam siedem dni, a roześlemy posłańców po całym terytorium Izraela; i jeśli nie będzie dla nas wybawcy,+ to wyjdziemy do ciebie”.  Po pewnym czasie posłańcy przybyli do Gibei+ Saulowej i wyrzekli te słowa do uszu ludu, a cały lud, podniósłszy głos, płakał.+  A oto Saul szedł za stadem z pola i odezwał się Saul: „Co się stało ludowi, że płacze?” I opowiedzieli mu słowa mieszkańców Jabesz.  Kiedy Saul usłyszał te słowa, zaczął na niego oddziaływać duch+ Boży, a jego gniew bardzo się rozpalił.+  Wziąwszy więc jedną parę byków, porąbał je na kawałki, a potem przez rękę posłańców rozesłał po całym terytorium Izraela,+ mówiąc: „Ktokolwiek z nas nie wyruszy, by poprzeć Saula i Samuela — oto, jak się postąpi z jego bydłem!”+ I strach+ przed Jehową+ ogarnął lud, tak iż wyruszyli jak jeden mąż.+  Następnie policzył+ ich w Bezek i synów Izraela było ogółem trzysta tysięcy, a mężów z Judy trzydzieści tysięcy.  Rzekli więc przybyłym posłańcom: „Tak powiecie mieszkańcom Jabesz w Gileadzie: ‚Jutro, gdy przygrzeje słońce, nastąpi wasze wybawienie’”.+ Przyszli zatem posłańcy i oznajmili to mieszkańcom Jabesz, a ci się rozradowali. 10  I mieszkańcy Jabesz rzekli: „Jutro do was wyjdziemy, a wy postąpcie z nami zgodnie ze wszystkim, co dobre w waszych oczach”.+ 11  A nazajutrz Saul+ rozstawił lud w trzech oddziałach;+ i wtargnęli do środka obozu podczas straży porannej,+ i bili Ammonitów+ aż do upalnej pory dnia. Kiedy się okazało, że niektórzy pozostali, rozproszono ich i nie pozostało wśród nich nawet dwóch razem.+ 12  A lud rzekł do Samuela: „Któż mówi: ‚Czyż to Saul ma nad nami królować?’+ Wydajcie nam tych ludzi, abyśmy mogli ich uśmiercić”.+ 13  Saul jednak rzekł: „W tym dniu nie powinien ponieść śmierci żaden człowiek,+ gdyż dzisiaj Jehowa dokonał wybawienia w Izraelu”.+ 14  Później Samuel powiedział do ludu: „Chodźcie, udajmy się do Gilgal,+ aby tam odnowić władzę królewską”.+ 15  Poszedł więc cały lud do Gilgal i tam ustanowiono Saula królem przed obliczem Jehowy w Gilgal. Potem złożyli tam przed Jehową ofiary współuczestnictwa+ i tam Saul oraz wszyscy mężowie izraelscy wielce się radowali.+

Przypisy